1

Téma: Does John Love Me? + pokračování

Miluje mne John?

Autor: Stormin Mormon
Zdroj: Fanfiction
Žánr: Romantika / Dobrodružný
Hodnocení: T


Kapitola první – V zájmu ochrany Johna

Cameron seděla na houpačce a nepřítomně pozorovala dům. Poté co ji Sára seřvala, ať vypadne ven, ji John tiše a klidně požádal, ať zůstane na chvíli mimo dům, než se opět uklidní. Cameron Johna bez otázek poslechla; nikdy nebylo těžké poslechnout Johna, zvláště když mluvil tak čistě a jasně. Nicméně vzdorně odpověděla Sáře, když se jí samovolně aktivovaly její simulované city a vnukly jí to co rozpoznala jako hrdost.

Citový simulátor: to byla příčina problému. Cameroniny procesy to zjistily už po pětasedmdesáté během přezkoumání incidentu, poté co se stal. Od té doby co řekla, že Johna miluje, se její citový simulátor, náhodně zautomatizoval, bez jakékoliv indikace nebo kontroly. Cameron nelhala, milovala Johna.  Co se jí ale vyhnulo, bylo zjištění, jak vůbec přišla k lásce k němu. A miloval ji on vůbec?

Bez ohledu na skutečnost, že ho milovala, ji její automatický citový simulátor znepokojoval a děsil.  Nejenže se to zdálo nezvratné, nebo že to poškozovalo její procesy, ono to působilo potíže.  Jako problém uvnitř domu, kde propukla další konfrontace s Derekem.  Jeden z Cameroniných procesů zjistil známku života blížící se z domu. Čísla neustále vířila. Všechny tyto problémy se děly, protože se její citový simulátor zautomatizoval. Frustrovalo ji to, druhý proces začal spouštět diagnostiku.

Skenování…anomálie nalezena v citovém simulátoru…..skenování….neidentifikovatelný kód….nemůže být určen; nejedná se o škodlivý kód….je integrován do citového simulátoru; odstranění bude mít za následek poškození citového simulátoru.

To byla jedna z věcí, které Cameron nemohla vzdorovat. Pokud má poškozený citový simulátor, ostatní by to okamžitě poznali. Úmyslné sebepoškození, by mohlo ostatní přesvědčit, že je na čase se jí zbavit. A neodvažovala se to říct nikomu, dokonce ani Johnovi. I když by John jistě byl schopen podivný kód vysvětlit, mohl by to z důvěry říct Sáře a Derekovi. Mohli by to vidět jako její další poruchu a navrhnout její terminaci.

Další křik se ozval z domu. Automatický citový simulátor dával Cameron pocit viny. To ona způsobila ten křik.  Nechtěla se cítit hrozně, tak se Cameron pokusila citový simulátor vypnout. Bez odezvy, stále v autonomním režimu. Ještě před chvílí mohla očekávat, že to přejde. Neaktivovalo se to už po velmi dlouhou dobu. Ale taktéž se to mohlo aktivovat automaticky několikrát za hodinu.

Pár procesů napadlo, jestli se jí nezačínají vyvíjet opravdové emoce. Cameroniny ostatní procesy dospěly do bodu, že to byla simulace. Procesy zpátky argumentovaly tím, že lidé mohou cítit emoce, bez jejich kontroly. Citový simulátor byl aktivován bez její účasti. Nepřiblížilo ji to k nim?

Zbytek jejích procesů ještě jednou prošlo incident, který vznikl v domě. Zase to začalo jako nenápadná pře mezi ní a Derekem. Derek byl ten, který to spustil, brblal jak každý den Cameron dělá něco špatně.

Seděla tady a přemýšlela, co způsobilo její automaticky simulovaný hněv a nesnášenlivost. Její procesy zjistily, že byl krutější než obvykle, poté co jí to řekl.

Způsobilo to hněv, který cítila, Cameron mu odsekla, „Jak krásné to musí být, mít normální život jako on.“ To bylo to, čím to začalo.

Derek začal vykřikovat nerůznější urážky, vulgarismy a hrozby, dokonce šel tak daleko, že ji nazval bionickou děvkou, která vysávala z Johna život. Její citový simulátor se rozhořel a zakřičela na něj, že je zbabělec, odsouzený k neúspěchu a že je nechutný. Derek pak ztratil trpělivost a začal ji fyzicky napadat. Cameron blokovala jeho zuřivě divoké chvaty.

John se snažil dostat mezi ně, ale Cameron ho nenechala, protože malé množství procesů se obávalo, že by ho Derek zasáhl. Mezitím na ně John křičel, aby přestali. Pak se do toho zapojila Sára. Doslova se vrhla mezi Cameron a Dereka a oddělila je od sebe, křičela na ně, aby šli od sebe. Bylo zřejmé, že už měla dost sporů mezi Derekem a Cameron.

Vrazila loktem Derekovi do tváře, aby ho zastavila, a pak se obrátila na Cameron a zakřičela na ni ať vypadne, ukazujíc na dveře.

Normálně by Cameron šla, ale její citový simulátor byl zautomatizován a cítila že se to dotklo její hrdosti. Takže když se Sára otočila, aby se zabývala reakcí Dereka a jeho temperamentu, Cameron na ni vzdorně hleděla.

Dále vzdorně pozorovala Sáru, která křikem odpovídala na Derekův křik, aby držel hubu. Cameron by jí asi dokonce i řekla ‚Ne‘, když ucítila klepnutí na rameno. Otočila se a spatřila ve svém HUDu Johna Connora. „Prosím“ řekl John tiše. „Jen prostě počkej, než to vychladne.“  Rozpoznala únavu v Johnově tváři, neměl dost sil, aby se přel taky. Cítila se smutně, že ho trápí a nechtěla už dále, Cameron poslechla a šla ven.

Kdyby se její citový simulátor automaticky neaktivoval, tahle situace by se nikdy nestala. Musela přijít na to, jak se bezpečně zbavit onoho tajemného kódu, nebo najít způsob, jak ignorovat simulované emoce, nad kterými neměla kontrolu. Tím pádem by se tyhle situace nestaly a nebude muset Johna opouštět. Cameron ho milovala a necítila se dobře, když tam nemohla být a dohlížet na něj.

Jeden z jejich procesů jí řekl, že už je venku hodinu, třicet-sedm minut a čtrnáct sekund. Další proces se rozhodl, že když už je venku, tak by mohla taky jít na hlídku. Zpočátku byla proti tomu nechat Johna tady. Nicméně, ukázal se být schopen ochránit sám sebe a Sára a Derek tam byli taky. Tak se zvedla a vydala se po chodníku pryč.

Hned ze začátku její vycházky nevyšlo najevo žádné nebezpečí nebo Cameroniny obavy v jakékoliv podobě nebo formě. Analyzuji…nenalezena žádná hrozba…analyzuji….nenalezena žádná hrozba; Pravděpodobnost ohrožení: 0%, bezpečí Johna Connora garantováno. Tak to bylo, dokud přesně pět minut poté co se vydala okolo jejich bloku, Cameron zjistila, že její hlídka se může stát zajímavou.

Zabočila za roh a její HUD rozpoznal Riley, jak šla dolů ulicí navštívit Johna. Vzhledem k tomu, že Cameron byla v hlídkovacím režimu, opatrně ustoupila, aby ji Riley neviděla, když přecházela na druhou stranu ulice. Cameroniny autonomní emoce ji šokovaly, žárlila na Riley. Proč by měla? Ale její procesy jí rychle odpověděly: John měl Riley rád. Ve skutečnosti se někdy zdálo, že prokazoval více náklonnosti k Riley, než k ní. To zvyšovalo Cameroninu žárlivost. Měla by Riley říct o její lásce k Johnovi? Měla Riley zachránit jeho život? Další proces Cameron tvrdil, že se ho snaží zabít taky. A Cameron byla stroj. Její žárlivost se změnila na krátké trápení.

Pak její HUD zaujal vysoký muž, plížící se tiše a sebevědomě za ní. Analyzuji…Model T-888 Terminátor, vyzbrojen 9mm. Mírné ohrožení. Pod kontrolou Skynetu. Doporučený postup…nezapojovat se. Skrýt se. Vrátit se do domu a varovat Johna. Ale když se Cameron ukryla a sledovala Terminátora ve svém HUDu, uvědomila si, že ji ani nezaregistroval. Byl zaměřený pouze na Riley, ruku měl blízko zbraně, která byla skryta pod košilí T-888. Cameron ho překvapeně pozorovala dále.

Analyzuji…cíl T-888 byla Riley. Navrhovaná akce…“ Cameroniny automatické city byly škodolibé. Podivila se, že jí je vlastně jedno jestli bude Riley zabita. Pokud by Riley zemřela, tak by se možná Terminátor dostal do bezvýchodné situace a odešel by. Riley už dále nebude bezpečnostní hrozba. A pak by mohla být s….

Johnem.

Její city se přesto slitovaly. Pokud by Riley zemřela, její procesy usoudily, že by pak John utrpěl emoční žal. I logicky a bez poruchy jejího citového simulátoru, tam nebyl žádný způsob, jak by Cameron mohla čelit tomu, že by musela Johnovi do očí říct, že Riley byla zabita Terminátorem.  To její procesy věděly, emocionálně by ho to zabilo a nemohla ho tak jako tak ranit. Na to ho příliš milovala.

Terminátor začal Riley dohánět, ta ho úplně přehlédla. Cameron se vynořila z úkrytu a pohybovala se tiše. Když by Riley cokoli viděla, mohla by to říct Johnovi. John by pak byl zoufalý. Musela se rychle dostat za Terminátora. Rychlost a inteligence byly na její straně. T-888 byl pouze silnější.

Cameron se dostala k Terminátorovi, zrovna když sahal pro zbraň. Jednala mimo bojový protokol. Cameron nehlučně popadla jeho zápěstí a zkroutila ho pryč od zbraně.  Pokračovala v setrvačnosti, otočila překvapenou T-888 dozadu a postavila se mezi něj a Riley. V průběhu celého manévru, Riley nic neslyšela. Zabočila za roh a zmizela z dohledu. Cameroniny procesy nebyly rozhodnuty, zda její akce byla tak přesná, nebo Riley dělala, že nic netuší.

T-888 se zastavil, aby se přizpůsobil a popadl Cameron. Mohla jen hádat, co si myslí. ‚Cíl změněn na Cameron Phillipsovou. A když byla tady, John Connor byl taky. Terminovat Cameron a najít Connora‘.Takže ještě před tím než to mohl dokončit, ho Cameron strčila mezi dvě budovy. Terminátor odletěl dozadu a narazil do země. Cameron přiběhla k němu a dupla mu na hlavu. T-888 popadl její nohu a odhodil ji zpátky ve svém směru.

Uneslo ji to, Cameron se otočila a viděla jak T-888 přichází k ní. Alespoň, že se vzdalovali z ulice. Čekajíc až přijde blíž, Cameron zaútočila. T-888 uhnul její ráně, zatímco sám zaútočil. Pohybovali se tam a zpět, uhýbající a útočící. Pak Terminátor vyrazil kupředu a narazil ramenem do břicha Cameron. Odhodilo ji to zpátky na zem.

Cameron se postavila a analyzovala okolí, pro něco co by mohla využít. Její HUD našel baseballovou pálku po její pravici. Cameron se k ní dostala, ještě než se mohl Terminátor přiblížit. Sluchem zaregistrovala tlumené výstřely a ihned na to její tělo sebou trhlo. T-888 držel zbraň. Pokračoval v palbě, škubalo to s ní.

I přes výstřely, Cameron zvedla pálku. Otočila se, aby zabránila rozbití pálky Terminátorovou zbraní. Protáhla švih zhoupnutím v ruce, což jí mělo zvýšit šanci na úspěch. Její HUD se ji snažil varovat, ale bylo už pozdě. T-888 popadl pálku jednou rukou a druhou jí praštil hlavou o zeď. Vytrhl pálku z její ruky a udeřil do břicha, což ji srazilo dál k okraji terasy, která byla poblíž.

Cameron štěstí opustilo, její levá noha se až po koleno propadla skrz terasu. Uvázla tam a neměla čas se uvolnit. Byla v pasti. Její procesy se snažily přijít s řešením, zatímco jiné se divily, že ji T-888 překonal tak snadno. Právě teď by jedním máchnutím mohl zničit její čip, nebo ho dokonce poškodit. A pak ji bez ohledu na to deaktivovat.

Myslící na deaktivaci, myslela Cameron na Johna. Vzpomínala, jak jí naposledy vytáhl čip a ona mu řekla, že ho miluje. Analyzuji….při zničení, John Connor podstoupí emoční stress…Nesmí být umožněna terminace. Její citový simulátor se spustil. Ještě jednou vzdorovala.

Cameron se natáhla a popadla pálku. Využitím setrvačnosti, Cameron shodila Terminátora přes okraj terasy. Podařilo se jí sebrat pálku zpět, když Terminátor přepadl. Trhnutím si uvolnila nohu, a skočila dolů za ním. Její levá noha přistála na T-888 ramenu a zničila ho. Popadla pálku a roztříštila ji o druhou ruku, čímž ji vyřadila.

Když se usilovně snažil zvednout, Cameron mu kolenem klekla na krk.  Odtrhla maso z portu, našla čip a vytrhla ho ven. T-888 se deaktivoval a znehybnil. Cameron se postavila a pohlédla dolů na ‚mrtvého‘ terminátora. Rozdrtila čip v ruce. Rozhlédla se a dobře tělo schovala. Mohla se k němu vrátit později.

Cameron zaregistrovala trochu hrdosti. Zachránila Riley, což ušetří Johna stresu, a udělala to, aniž by to někdo zjistil, ušetřila tím další Johnův stres. Vracející se do domu, Cameron vstoupila dovnitř. Musela zajistit, aby diskrétně zakryla střelné zranění, bylo by zbytečné je tajit, kdyby je John viděl.

John se smál a mluvil s Riley. „Hej Cam,“ pozdravil ji. „Kde jsi byla?“

„Projít se,“ odpověděla Cameron. John chápavě přikývl a dál se bavil s Riley. Po několika sekundách, Cameron pocítila bodnutí žalu. Věděla, že to musí držet v tajnosti, neměla by být oceněna nebo potrestána. Ale viděla Johna mluvit s Riley, skoro ji odmítal…. Málem chtěla, aby ji viděl zraněnou a zjistil to. Jen díky ní spolu ti dva mohli teď mluvit.

Znepokojivé myšlenky prostupovaly jejími procesy. Co když ji John nemiluje? Její automatické emoce ji zaplavily odvrhnutím a depresemi. Cameron se snažila nedat to najevo. Skoro chtěla křičet, že ona byla důvodem, že je Riley naživu, ale nemohla. To by sklíčilo Johna a ona ho milovala.

Spuštěna diagnostika…..POZOR: simulované city mohou odhalit tajemství. Doporučená akce….odejít a dostat se z dohledu.

Cameron je tam nechala stát, do jejích oči se dostaly slzy. Co když jí John neopětuje lásku? Co by pak dělala? Zavřela dveře do svého pokoje a začala plakat. Snažila se být potichu, aby nerušila Johna. Jak podivné, myslely si její procesy. Nemusel by její lásku opětovat, ale ona by stále mohla pro něj udělat cokoliv. Měl by ji za to milovat, ne?

Snažíc se rozptýlit své procesy, Cameron začala ošetřovat své rány. Patnáct střelných zranění v oblasti hrudníku a dvě ve stehně. Když je ošetřila, Cameron uslyšela Johna se něčemu smát. Slzy volně stékaly po jejích tvářích. Cameron už nezáleželo na tom, že jsou její city automatické nebo simulované, stále bolely.

Před jejími dveřmi, se Derek zamračil, předtím než potichu zavřel dveře klikou. Co to John tomu kovákovi udělal tentokrát? Nemohla by se jim násilně pomstít? Zamířil k Johnovi, kde měl v úmyslu získat odpovědi. Pokud měl bojovat, chtěl vědět proč.

NO FATE, BUT WHAT WE MAKE
http://www.t-scc.cz/images/ostatni/1451850060-tscc-ra-banner.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=w2Pty7PD … r_embedded
Stav překladu: -

2

Re: Does John Love Me? + pokračování

Kapitola druhá – Snažím se to vynahradit

Poté co Riley odešla, Derek opatrně přistoupil k Johnovi. Musel 17 minut čekat, než dívka odejde. Derek si nebyl jistý, jestli se mu vůbec líbila. Riley mohla Johnovi pomoct, cítit se normálně, ale co kdyby se snažila, aby John odešel? John měl pamatovat na to, že i když se teď bavil, tak byl předurčený zachránit lidstvo, měl být jejich zachráncem.
 
Takže když Riley vyšla dveřmi ven, Derek přišel ke svému synovci. „Co chtěla?“ zeptal se. Nechtěl se ho ptát hned, co provedl; John se mu mohl vzepřít, jako před hodinou Sáře. Ale vidět Cameron plakat ho hlodalo. Poslední věc, kterou potřebovali bylo, aby na ně znovu zaútočila.

„Jen tak se za mnou stavila,“ odpověděl John zpátky Derekovi. Sebral si jídlo z ledničky. „Myslí si, že by jsme měli s naší dysfunkční rodinou jít do televize.“

„Neví ani....“ Derek se rozhlédl, jestli není poblíž Sára. Když nebyla, tak pokračoval. „....jak je kurva blízko. Jsme zasvinění víc, než jatka Skynetu. Ty jsi budoucí vůdce lidstva, který posílá lidi zpátky na záchranu svého vlastního života, Já jsem tvůj na-tvůj-příkaz-z-budoucnosti-poslaný strýc, tvoje matka je stroje-nenávidící paranoik a tvůj otec je mladší než ty.“

John se na něj ušklíbl. „Ty jsi stroje-nenávidící paranoik taky, víš?“ Držel nůž a skřípavě nabíral arašídové máslo, otočil se a zašklebil se. Derek se zamračil. Co bylo špatně? Neřekl cokoli špatného. Na pár sekund se obával, že je Sára za ním, ale nevycítil tady nikoho dalšího.

„Co?“ zeptal se Derek. John poukázal na jeho hlavu. Zmatený Derek cítil svůj obličej. Jeho nos, byl pořád zlomený, když mu ho Sára před chvílí rozbila. S křupnutím ho vrátil na místo. John se ušklíbl znovu. "Nevěděl jsem, že tvoje máma je taková bojovnice."

"Yeah, to ona je," odpověděl mu John. Položil arašídové máslo na stůl a začal jej natírat na chleba.
Derek věděl, že už se nemohl problému déle vyhýbat; Cameron mohla přijít a postřílet je všechny. Mohl se začít Johna vyptávat, co bude s ní dělat nyní, ale tohle mohlo odstartovat další boj. Místo toho, mu řekl, "Cameron brečela" zavrčel.

John se otočil, nůž s arašídovým máslem držel v ruce. Derek byl napjatě nervózní. "Cože?" ozval se John, něco se vplížilo do jeho rysů. "Co jsi udělal tentokrát?" Teď byl naštvaný. Derek si rychle pomyslel; John má nůž v ruce, i když to je jen nůž na máslo.

Derek nikdy nerozuměl Johnovi, nebo budoucímu Johnovi chránícího spojenecké stroje. Jako vždycky se pokoušel to vidět z Johnova úhlu pohledu. Jeho první střetnutí se strojem, bylo když ho zachránil před jiným. Ten stroj mnohokrát Johna zachránil. Takže jeho život byl ke strojům blíže, než Derekův. Derek mohl přece jen něco pochopit, kdyby by se o to pokusil. Ale jeho zkušenosti a předsudky se mu pokaždé dostaly do cesty. Odjakživa nedůvěřoval strojům.

"Neudělal jsem nic" odpověděl opatrně Derek, s očima na noži. John ve zmatku stáhl ruku s nožem dolů. Derek začal znovu. "Viděl jsem TO v pokoji brečet, čistit si zranění a..."

"Jaké zranění?" Přerušil ho John. Najednou se jeho oči zaplavily strachem o ochranu kováka a John se prohnal kolem Dereka, nůž na máslo ještě v ruce. Derek si povzdechl a podíval se za ním. Tolik k udržení klidu. Vzal Johnův sandwitch a odešel ven.

John dorazil ke klice od Cameroniných dveří. Co tím Derek myslel, byla zraněná? Proč plakala? To nemohla být pravda, toho by si přece všiml. Starosti do něj pumpovaly adrenalin, John prudce otevřel dveře.

Uvnitř Cameron reagovala překvapeně a vzhlédla k Johnovi, stojícímu ve dveřích. Johnovy oči spatřily její odhalené, zraněné rameno a uslzené oči, pravě když se od něj odvrátila. Upustil nůž na podlahu, přihnal se k ní a přidřepl si s rukama na jejích ramenou. Cameron již balila lékařské vybavení.

"Cameron" zašeptal John. Chtělo se mu plakat; Derek měl pravdu. Cameron, jeho Terminátor, jeho ochránce, byla zraněná. A on si toho nevšiml. Byla tak zabraný do hovoru s Riley, že si nevšiml, že byla Cameron raněná. "Cameron" zopakoval znovu. "Jsi zraněná. Co se stalo?"

"Jsem v pořádku" Odpověděla Cameron bezvýrazně, udržujíc její obličej odvrácený. John Connor to zjistil; byl vystresovaný, Zpracovávám...udržet hladinu stresu na minimu.

"Ne, nejsi," kontroval John. Jeho levá ruka se natáhla a dotkla její brady. když jemně otočil její pohled, aby se střetl s jeho, Cameroniny procesy se přetížily a jeden po druhém mrzly. Také on měl slzy na krajíčku. "Co se stalo?" zeptal se.

CHYBA PROCESU-CHYBA PROCESU NENÍ MOŽNÉ SPOČÍTAT PŘETÍŽENÍ SENZORŮ. Analyzuji.... zdroj je citový simu--látor 00010101010100101....restart. Systémy obnoveny. Kód vypnut. Uloženo pro pozdější analyzování chování.

"Terminátor" odpověděla jednoduše. Nemohla mu říct, že Riley byla v nebezpečí; byl by více vystresovaný. Bylo obtížné vůbec fungovat, když se jí dotýkal. Když se jeho ruka posunula nahoru na její tvář, citový simulátor ji začal zaplavovat emocemi, které nedokázala pojmenovat nebo vůbec rozeznat,

"Byla jsi zraněna zle?" zeptal se. Zpracování žádosti....povrchové zranění. Navrhovaná akce: Vyčistit a čekat.

"Mám střelné zranění v levé ramenní oblasti a v zádech," odpověděla Cameron. Všimla si jak sebou trhl, když slyšel 'střelné'. Staral se o ni? John se postavil a sedl si k její levé straně. Jeho prsty jemně našly jednu ránu.

"Tohle je moje chyba, je to tak?" zeptal se John. Byla vnímavý, na člověka.

"Ne" zalhala Cameron.  Johnovy oči se jemně setkaly s jejími a několik jejích procesů bylo nuceno se restartovat. Co bylo příčinou jejich selhání?

"Řekni mi pravdu."

"Ano." Nemohla mu lhát, když její procesy jeden za druhým mrzly, obzvlášť s jednou jeho rukou na její tváři. Jeho pokožka byla teplá jako obvykle, 99,3 stupně Fahrenheita. John z ní stáhl ruku a začal otevírat lékárničku. Nechápavě na něj pohlédla. "Můžu se o to postarat," uvedla.

"Trvám na tom" Odpověděl John, popadl pinzetu. Analyzuji.....vykazuje ochranitelství ......je ochranitelství známka starostlivosti? Uložit pro porovnání. Když se Johnovy ruce dotkly jejího odhaleného ramene, její citový simulátor se zautomatizoval a vytvořil jí pocit horka, Jaká emoce je horko?

"Nemusíš to dělat," vysvětlila Cameron, když John vytáhl kulku ven.

"Ano musím," odpověděl John. Pokud se Cameron může roztrhat při jeho ochraně před Terminátory o kterých nevěděl, poslední co si zaslouží, je aby její rány alespoň vyčistil. Ve skutečnosti si zasloužila mnohem víc, než jí mohl dát. Ano, pokusila se ho zabít, ale její čip byl poškozený. Copak se lidé taky nezblázní, když mají v mysli zmatek? A ona toho udělala předtím a potom tolik, že by jakýkoliv člověk získal celoživotní důvěru. Přesto ji ale nedostala.

John se přesunul k jejím zádům, vytahujíc kulky a čistící všechny rány. Cameron se nepohla, držela se nehybně jako socha. John nedokázal říct, jestli byla vypnutá, nebo ne. Zatímco ji čistil, sám zjistil jak jemná její kůže byla, byla dokonalá. Málem se přistihl, že hladil její záda. Soustřeď se Johne. Potřebuje lékařské ošetření  a ne masáž.

"Co se stalo s tím terminátorem?" Zeptal se John.

"Permanentně jsem ho deaktivovala a uložila do studny. Mám v úmyslu se tam vrátit a zbavit se ho, až budeš hotov," vysvětlila Cameron. Mohla to všechno udělat sama, aniž by mě nějak upozornila.Proč bych jí nemohl důvěřovat? Ona mě ochraňuje. Ona....mě miluje.

"Jdu s tebou," řekl jí John. Cameron neodpověděla. Cameron nebude dělat nic až se tam dostaneme. Dostane volno. Postarám se o to. John vytáhl poslední kulku ven a vyčistil ránu. Její kůže se mohla začít léčit. Položil lékařské nástroje bokem a položil ruku na její rameno.

Cameron reagovala na Johnův dotyk jejího ramene pomalu, částečně proto, že jeho dotyk byl příčinou neznámého kódu a její citový simulátor jí přetěžoval procesy a částečně proto, že si nebyla jistá jak reagovat. Nakonec vztáhla ruku a dotkla se té jeho. "Jak se cítíš?" zeptal se John.

Po půl-sekundě přemýšlení odpověděla. "Lépe." Když dorazil John a začal jí pomáhat, její bolest z dřívějška pominula. Možná právě získala jeho pozornost. Možná ji miloval. Její citový simulátor jí znovu poslal hřejivý pocit, který přes ni přešel. Usmála se na něj a John jí úsměv vrátil.

"Měli bychom jít dokončit toho terminátora," řekla Cameron. Když se postavila, John si povzdechl. Nikdy nezapomínala na svoji misi. Zvedl se a vyšli z domu ven. Derek vypadal trochu nesvůj, když viděl, že se Cameron cítí lépe, ale ulevilo se mu, že nikoho z nich nenapadla.

"Kam jdete děcka?" zeptal se Derek.

"Zlikvidovat T-888," odpověděla Cameron jednoduše. Byli už mimo dosah, takže nemohli slyšet co Derek řekl. Oba dva šli klidně ulicí směrem ke studni. John tiše přemýšlel o věcech, které by pro ni mohl udělat. Možná by se mohli zdržet někde venku. Cameron si vždycky užívala, být v jeho přítomnosti. Možná by se mohla něčemu i trochu přiučit.

Dorazili ke studni a Cameron začala automaticky vytahovat lano. K jejímu překvapení ji John zastavil. "Už jsi udělala dost," řekl jí. "Máš 0,974% šanci vytáhnout sám Terminátora ven," konstatovala Cameron. Byla zmatená, byla to nějaká lidská záležitost, nebo jen Johnova záležitost?

"Potom ho tedy vytáhnu", zavrčel John.  "Už jsi toho udělala tolik." Zatímco Cameron zpracovávala co řekl, John si otřel ruce o džíny a popadl lano. Zatlačil...provaz se nepohnul. Se zavrčením potáhl. Stále se nic nedělo. Opřel se nohou o studnu a připravil si svaly. Cameron teď nemusela dělat nic, než odpočívat.

Vložil do toho všechnu sílu a provaz se pohnul o 3 cm. Pak se síla vytratila a provaz spadl na původní místo. John se znovu narovnal, když v tom přišla Cameron za něj a vsunula své zápěstí do jeho rukou, když uchopila provaz.

"Co je?"

"Uděláš to přesně jak jsi chtěl," řekla Cameron. "Já jen držím lano." John pochopil co tím myslela, něžně -nechtěl jí ublížit- zatáhl jejími pažemi. S Cameroniným úchopem se provaz lehce posunul. Pustila jednu ruku a John ji přesunul dále po laně. Brzy se dostali do rytmu a přitahovali lano rychleji.

Když John hýbal jejími pažemi, uvědomil si jak blízko k němu její tělo je. Prakticky měla své paže okolo něj. John nebyl vůbec překvapený když zjistil, že si její objetí užíval. Pokračovali v tahání lana a nakonec vytáhli terminátora nahoru. Cameron sledovala Johnův odhodlaný a rozzářený obličej, když se terminátor objevil zpoza zídky studny. To zmátlo a automaticky spustilo její citový simulátor. Ten samý nerozeznatelný pocit se přes ni prohnal a donutil ji udělat něco, co by se jinak udělat neodvážila. Cameron se natáhla a políbila Johna na tvář, a zčervenala hned poté.

Budoucí vůdce lidstva si teď vůbec nebyl jistý co se právě stalo. Znovu uchopil její zápěstí jako by se snažil ujistit, že se mu to nezdálo. Nakonec terminátora vytáhli ven ze studny. Skoro se cítil okradený, když ho Cameron nepolíbila znovu.

Přehodili terminátora přes její rameno a rozběhli se k jejich domu, ale zůstávajíc ve skrytu. Nechtěl aby je někdo viděl nést něco, co vypadá jako mrtvola. Dokončili to v garáži kde T-888 nakonec zapálili. Když pozorovali oheň, John horlivě přemýšlel. Udělala první krok, ne? Proč by na tom mělo záležet?

Jeho ruka se přiblížila k její a prsty se propletly. Cameronina reakce byla ovládána radostí. Udělala krok blíže a položila hlavu na jeho rameno, byla to akce, kterou jí diktoval její citový simulátor. Protentokrát byla Cameron vděčná za ten cizí kód v jejím čipu. John byl mezitím překvapen z toho co k ní v tuto chvíli cítil. Doufal, že by ji mohl políbit a tentokrát to byl on, kdo....

Dveře zaskřípaly a oba udělali od sebe krok pryč. Objevila se Derekova hlava. Takže dokázali zničit terminátora. Skvělé. O jednoho kováka co je bude pronásledovat méně." Tvoje matka má zrovna důležitý telefonát," vysvětloval Derek. "Přijď dovnitř." A zavřel dveře.

John si povzdechl; právě teď nemohl dostat její polibek. Místo toho se spokojil s tím, že ji pohladil po tváři a oslovil jejím jménem, předtím než se otočili a vydali za Derekem dovnitř. Cameron ho následovala a pokoušela se udržet svůj citový simulátor pod kontrolou. Neudělala by dobře, kdyby ukázala svou lásku před Derekem a Sárou. Ačkoli byla nyní přesvědčená o jedné věci. John se o ni staral.

NO FATE, BUT WHAT WE MAKE
http://www.t-scc.cz/images/ostatni/1451850060-tscc-ra-banner.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=w2Pty7PD … r_embedded
Stav překladu: -

3

Re: Does John Love Me? + pokračování

Kapitola třetí - Držet se nízko

Uvnitř se Derek skláněl nad stolem. V jedné ruce držel pistoli a ve druhé velký kapesník. Přes kuchyni u dřezu, Sára zapíjela dvě pilulky Tylenolu (lék proti bolesti. Pozn. př.) sklenicí vody. Sakra, pomyslel si John. Kdykoliv jeho matka sáhla po Tylenolu, tak bylo něco špatně.

"Co se děje?" Zeptal se John.

Jeho matka položila nyní prázdnou sklenici a otočila se tváří k němu. John ten pohled znal. Znamenalo to, že se chystala jít něco vyřešit ven a on bude muset zůstat 'vzadu v bezpečí'. To John nenáviděl. Ale čekal, než jeho matka promluví. A to udělala. "Derek měl hovor od známého, který asi našel zařízení Skynetu."

"Myslím že taky vím o kterém mluvil," pokračoval Derek. "Pokud má pravdu, je to hlavní kontrolní centrum Skynetu v oblasti. Všechno -tanky, plány, jatka, elektrárny všechno je v tom zahrnuto. Pokudc cíl zničíme, Skynet bude muset postavit všechno znovu a někde jinde. A tohle kontrolní centrum je pěkně tuhé. Předtím, než jsem byl poslaný zpátky, jsme neměli žádnou šanci ho zlikvidovat bez kováků." Poslední část připustil Derek jen s politováním. Pravděpodobně by nikdy žádnému nedůvěřoval.

"Takže co je to právě teď?" Zeptal se John.

"Opuštěné vojenské zařízení. Je to poblíž města," odpověděla Sára. "Derek a já půjdeme zjistit jakékoliv informace co budeme mohli. Až se večer vrátíme, promluvíme si co budeme dělat dál. Mezitím chci abys zůstal Johne tady a vyvaroval se problémům. Žádné návštěvy."

"Jako vždy," zamumlal John. Nesnášel zůstávat vzadu, obzvlášť v těchto časech. Už se přece sám osvědčil, ne? Neměl být vůdcem lidstva? Kdy by měl získávat zkušenosti, když ne právě teď? Derek zastrčil pistoli do kapsy a zakryl ji kapesníkem. Před odchodem ven, mu jeho matka jemně prohrábla vlasy. Derek vyšel za ní, na chvíli se ještě zastavil aby popadl brokovnici a hodil ji Johnovi.

John ji chytil. "Jen pro případ, že by byly problémy, varoval ho Derek. Dával si pozor, aby nepohlédl na Cameron, nepotřeboval se s Johnem zase dohadovat.

"Jako kdybych to potřeboval," zamumlal John. Derek ukázal na Johna prostředníček a usmál se, na sekundu mu zlepšil náladu. Poté jeho strýc vyšel ze dveří. Cameon sledovala Johna jak přišel k oknu. Pozoroval jak vytáhli auto a odjeli, poté odešel a ještě předtím odložil brokovnici na stůl. V jeho pohybech bylo znát určité zklamání.

"Zlobíš se," poznamenala Cameron.

"Jen frustrovaný," zavrčel John. Chvíli přecházel kolem stolu, Cameroniny oči na něm. Cítil, že by měl odůvodnit proč. "Je to prostě...vždycky když je třeba něco udělat, kdykoliv můžeme něčeho dosáhnout, nikdy nemůžu jít taky. Pokaždé to je příliš nebezpečné, nebo příliš namáhavé, nechat mě to udělat."

Cameron zpracovala Johnovy důvody a oponovala. "Možná se obávají, že by se ti mohlo něco stát."

John hodil rukama do vzduchu. "Ale já se vystavuju nebezpečí už jen tím, že chodím do školy! Jak mám získávat zkušenosti, abych mohl zachránit lidstvo, když nikdy nemůžu nic udělat? Já chci pomáhat, ale všichni mě pořád drží při zemi! Je to...Je to...Je to bolest v---"

"Jsi v ohrožení ve škole?" přerušila ho Cameron. Její ruce byly sevřené a tělo měla napjaté. Chvíli trvalo, než to John uviděl z jejího úhlu pohledu. Jediná věc, kterou slyšela že říká, byla ta že je v nebezpečí ve škole. A od té doby už nic jiného. Raději to vyjasním dřív, než vyrazí zlikvidovat školu.

"Tím jsem myslel, že je mnohem pravděpodobnější, že mě Terminátor uvidí ve škole, než doma," vysvětlil opatrně John. "Nejsem v žádném případě teď v nebezpečí kvůli škole." I když moje známka z angličtiny by mohla být.

"Rozumím," řekla Cameron, její pěsti se uvolnily. Když to řekla, její procesy se rozdělily na dvě části. První a větší část zkoumala okolí a případné infračervené hrozby venku. A druhá prohledávala její paměť, předtím než se Johna zeptala.

"Co tohle znamená?" zeptala se Cameron, a ukázala na něj prostředníček. John, který byl právě v obývacím pokoji se otočil a uviděl Cameron jak na něj ukazuje prst. Sekundu mu trvalo uvědomit si, že se na to jen ptá, ne že to chce s ním udělat.

"Je to gesto, které znamená 'Mrdám tě' (bylo to 'Fuck You' pozn. př.) pro kohokoliv s kým to děláš," vysvětloval John přicházejíc k ní. Zpracovávám...porovnávám frázi se slovníkem. VAROVÁNÍ! AKCE UKONČENA! NESMÍ BÝT NAVRHOVÁNO CONNOROVI....kultura určuje návrh jako špatný...Analyzuji....VAROVÁNÍ! citový simulátor aktivován....neznámá emoce; porovnávám s podobnými emocemi....emoce je podobná touze.
Cameron nemohla vysvětlit proč, prostě najednou Johna chtěla. Jestli to byla nebo nebyla část jejího citového simulátoru nevěděla. Ani přesně nevěděla co přesně na něm chce. Bojujíc s udržením emocí pod kontrolou, Cameron položila otázku, kterou měla v plánu. "Takže Derek tě vyzýval k účasti na páření se s---"

"NE!" Zakřičel John a začervenal se. Jeho obličej byl červenější, než kdy viděla. Jeho životní známky byly v normálu, takže musel být hluboce v rozpacích. John si odkašlal předtím, než pokračoval. "Neznamená to úplně doslova tohle. Je to spíše urážka. Ukázat na někoho prostředníček je urážka."

"Takže on tě urážel?"

"Ne," kontroval John, matoucí ji ještě více. "Myslel to jako vtip. I když nenavrhoval bych to používat jako vtip." Analyzuji....urážka je vtip....není řešení; uložit subjekt pro pozdější analýzu a srovnání.

"Děkuji za vysvětlení," řekla Cameron. Který věděl, že to znamená, že nerozumí.

"Jen neukazuj prostředníček na nikoho," varoval ji. Konec konverzace. John odešel do obýváku. Protože neměl nic lepšího na práci, otevřel sešit a začal si dělat domácí úkol. Napůl cítil Cameroninu přítomnost, jak stojí za gaučem. Bylo mu to nepohodlné, když stála a on seděl.

O pár minut později, John promluvil. "Můžeš si sednout jestli chceš." Cameron přijala pozvání a sedla si vedle něj. Neřekla nic když John pokračoval, ale věděl, že ho stále bez mrknutí pozorovala. Poprvé mu to vadilo a nechápal proč; T-888 před lety, by se na něj taky jen dívala. Nakonec si na to zvykl, ale stejně nikdy nepochopil proč mu její pohled vadil až poprvé teď.

Zasténal, když si uvědomil, že problém v úkolu vyřešil špatně. Rozzlobeně to celé vymazal. Když začal psát znovu, Cameron sklouzla prstem dolů po jeho krku. John si chtěl vychutnat její dotyk na jeho krku, ale věděl, že jenom dělala bio-sken. Právě teď asi nevypadal nejzdravěji.

Nicméně ho Cameron překvapila, když mu začala masírovat ramena. Když se John pokusil odpovědět, překvapilo ho jak příjemně se pod jejíma rukama cítil a jak masáž uvolňovala napětí z jeho svalů. Nevědomky spokojeně povzdechl. Chvíli mu trvalo sebrat sílu aby konečně promluvil. "Co to děláš?" zeptal se.

"Mám rozsáhlé lékařské znalosti, a ty odvozují, že stres může být redukován masáží," vysvětlila Cameron. "Je něco špatně?"

"Ne" přiznal vděčně. "Já..jen jsem nevěděl, že víš jak dělat masáže."

"Terminátoři mají různá spektra lékařských znalostí pro zvýšení jejich efektivity. Jen mě prostě nikdy nenapadlo je použít pro snížení hladiny stresu."

"Je to báječné," zamumlal John a zavřel oči. Cameroniny ruce byly studené a hladké a vychutnával si nekonečnou masáž. Některými myšlenkami se snažil znovu se začít soustředit, ale málokterým se to podařilo. Měli by Terminátoři tímto způsobem rozptýlit své cíle? Pomyslel si sarkasticky. Jedné jeho myšlence se však podařilo ho nejen probrat, ale vytvořit i plán.

John se otočil a usmál se na Cameron. Zahřálo jí když to udělal, jeden nebo dva procesy zamrzly. "Víš něco o odplížení se ven?" zeptal se.

"Je to proces útěku," odpověděla Cameron a pokračovala v masírování jeho ramenou.

"Něco podobného",  poznamenal John. Jeho rty stále neopustil usměv a to nutilo její procesy při přemýšlení o něm zamrzávat a restartovat se. "Co takhle odplížit se pryč a mrknout se do nákupního centra?"

"To by byl nesprávný protokol," odpověděla Cameron. "V nákupním centru je mnohem vyšší pravděpodobnost ohrožení  a tvoje matka řekla, že máš zůstat tady."

"Musí mi vždycky tohle všichni říkat?" Zeptal se John. Zatímco se Cameron snažila najít řešení, začínal být podrážděný. "No ták Cam; nechci být v tomhle baráku. Budeme zpátky dřív, než se to dozví. Prosím, Cam?"

Analyzuji....nesouhlas zvýši Johnovu hladinu stresu....doporučená reakce...souhlas.

"Oukej," souhlasila Cameron. Johnův obličej se naráz rozzářil a citový simulátor jí obdařil tak horkým pocitem, že by přísahala že přímo hoří. Stále si užívala hřejivý pocit, zatímco jeho úsměv jí odrovnával systém. Přestala s masáží a jednoduše se zvedla, takže její procesy mohly hladce fungovat.

Bez masáže, která by ho udržela sedět, John vstal také. Obul si boty a zavázal si je. Pohupující se na nohách, John nejprve schoval  brokovnici a až potom vyšel dveřmi ven. Cameron ho následovala a nakonec za sebou zamkla.

Venku se Johnovo chováni změnilo. Zatímco uvnitř byl znuděný a vystresovaný, nyní venku byl šťastný a spokojený. Cameronina paměť si uložila tuto zkušenost pro budoucí použití. John preferoval být venku. Přešli ulici a vyrazili směrem k nákupnímu centru. Cameroniny procesy procházely přes několik scénářů.

"Co by jsi chtěl dělat?" Zeptala se Cameron.

"Co třeba něco sníst?" Zeptal se jí nazpátek. Kdyby Cameron měla puls, byl by nyní zrychlený z pocitu, který pocítila. Byl tohle ekvivalent rande?  Její procesy závodily jeden s druhým jak se snažily to vyřešit. Nemohlo to tak být, byli na veřejnosti; a předpokládalo se, že by měla být jeho sestra. Ale mohli být sobě blízko...

"To by bylo přijatelné," souhlasila Cameron. Když dorazili do obchodu, Cameroniny procesy se rozdělily do několika úkolů. Pár se jich soustředilo na to, aby vypadala jako sestřička, který se potlouká venku se svým bratrem. Zbytek dával pozor na okolí pro případ ohrožení, ale stále více procesů se začínalo soustředit na Johna. Stále víc i přes její marnou snahu udržet CPU plně funkční, kvůli odhadu pravděpodobnosti, do jaké restaurace by mohli jít, na základě jejich nynější cesty, Johnových preferencí a toho na co by mohl právě teď myslet.

Možnost na kterou přišla, se ukázala jako správná; rychlým krokem se blížili k čínskému rychlému občerstvení. Řada nebyla zrovna krátká, ale i tak si John stoupnul s úsměvem do fronty. V řadě dále udržoval konverzaci s Cameron. "Kolik si myslíš že je právě teď v centru lidí?" zeptal se.

"V současné době...." Proces se zabavil rozhodováním, zda poskytnout falešné číslo, a jednat tak víc jako normální člověk. Nakonec se ale rozhodl poskytnout přesné číslo, získané odhadem. "...okolo sedmi tisíc."

"Všichni tito lidé mají své vlastní životy, jejich vlastní osobnosti, a všichni žijí ve stejném světě," řekl John v krátkém okamžiku úžasu. "My všichni se ovlivňujeme, konverzujeme, sdílíme a spolupracujeme při vytváření společnosti. Je to neuvěřitelné." Cameron se snažila porozumět ve stejném kontextu v jakém John o tom mluvil, ale nemohla. Byla to nějaká lidská záležitost.

Objednali si jídlo a posadili se. I přesto, že John čínské jídlo miloval, neustále bojoval s hůlkami.  S napůl usmívající se tváří, Cameron sledovala jak s nimi zápasil skoro stejně jako předtím  s lanem. Tohle byla Johnova záležitost. Dva z jejích procesů zjišťovaly, proč jí to připadá legrační.

"Zkus to takhle," navrhla Cameron a držela je dokonale. John se ji pokusil napodobit, ale jen napůl úspěšně. Nakonec to částečně vzdal a použil vidličku. Ještě párkrát  bodnul do jídla hůlkami. Když žvýkal sousto kuřecího masa, drala se mu do hlavy otázka.

"Kolika jazyky mluvíš?" zeptal se John.

"Všemi, kterými nyní lidé mluví," odpověděla Cameron. "Nemám žádné znalosti o mrtvých jazycích."

"Myslíš, že bys mě mohla nějaký naučit? zeptal se John. "Pochybuju, že kdyby jsme museli utéct někde do ciziny, tak bys mi chtěla dělat tlumočníka."

"Nevadilo by mi to," odpověděla Cameron. To by znamenalo strávení více času s Johnem, kdyby byla jeho tlumočník.

"Fakt?" řekl John překvapeně. Myslel si, že by raději dělala něco jiného, než jen podřadného překladatele. "Ale nevadilo by ti, mě i tak něco naučit?"

"Můžu tě učit cokoliv budeš chtít," odpověděla Cameron. Dokonce mnohem více času s Johnem. John zářil; na výuku se těšil už teď. Nicméně jejich společná chvíle byla přerušena zvukem, který John vůbec neočekával. Jeho mobil zazvonil.

Chvíli oba seděli jako zmražení, doufajíc, že se jim to jenom zdálo. Ale zazvonil znovu. John zakryl mikrofon telefonu, aby zablokoval okolní hluk a zvedl hovor. "Haló?" odpověděl John. Jestli to byla jeho matka, je mrtvý. Pokud by to byl Derek....tak to zůstalo otázkou.

"Johne jsi tam?" John měl štěstí; volal mu jeho strýc. "Poslouchej, vracíme se domů."

"Už? Co se stalo?" zeptal se John, jeho původní obavy se rozplynuly a byly nahrazeny jinými. Cameron pozorně naslouchala, snažila se zachytit vše.

"Fakt pořádní zkur--AU! Oukej! Fakt pořádné svinstvo," vysvětloval Derek. "Říkám ti, že jak dorazíme domů, bude dobré ať jsi připravený." Podle těchto slov, Derek věděl, že nejsou doma. Nebo to alespoň neřekl nahlas.

"Fajn, budeme," slíbil John.

"Dobře," řekl Derek, pak ještě dodatečně dodal, "Připrav si zbraně." A zavěsil.

John se otočil zpátky ke Cameron. "Měli by jsme se vrátit," řekla Cameron a zvedla se od stolu s podnosem. Rychlým krokem opustili centrum. Jakmile zabočili za roh, John se dal do běhu. Cameron ho lehce dohnala. John v plném sprintu vběhl do dveří a napůl do nich vrazil, zatímco Cameron prošla, aniž by se dotkla rámu. John popadl brokovnici a několik minut se snažil zklidnit dech.

NO FATE, BUT WHAT WE MAKE
http://www.t-scc.cz/images/ostatni/1451850060-tscc-ra-banner.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=w2Pty7PD … r_embedded
Stav překladu: -

4

Re: Does John Love Me? + pokračování

Kapitola čtvrtá - Rodinný piknik

John byl připravený na cokoliv, co projde dveřmi. Cameron mohla během mikrosekundy identifikovat, že jeho srdeční puls se zvýšil, jeho svaly byly napjaté a jeho dech zrychlený. To všechno bylo pro lidské oči neviditelné, ale její oči nebyly lidské. Automaticky připravila své systémy, jako kdyby očekávala ohrožení Johnova života. Jen pro případ, provedla termální sken přede dveřmi.

Analyzuji....dvě termální signatury.....malé stopy krve, několik kovových objektů, žádný coltan...signatury jsou lidské, jedna žena, jeden muž....analyzuji....subjekty jsou Derek Reese a Sára Connorová....stupeň ohrožení Johna: nula.

Ale když Sára rozrazila dveře a Derek se potácel za ní, John v šoku vykřikl. Cameroniny bojové systémy zareagovaly ještě dřív, než její procesy rozpoznaly, že výkřik nebyl ze strachu nebo kvůli hrozbě.  Vynuceně je zastavila, tři mikrosekundy od aktivace, když se John rozběhl ke svému strýci.

"Kdo tě postřelil?" zeptal se John a pomáhal Derekovi posadit se. Derek chytil balík ledu, který mu hodila Sára a přitiskl si ho na nohu. John se rozhlédl po lékárničce. Cameron už byla na cestě do svého pokoje aby ji vzala.

"Kovák," zavrčel rozzlobeně. Cameron mohla slyšet cokoliv řekl, i když byla pryč. Popadla lékárničku, zrovna když se John zeptal "Kde?".

"Na základně," odpověděla Sára za Dereka. "Byly tam dva stroje, které ji hlídaly."

"Stejně jako několik vojáků, kteří si mysleli, že to jsou žoldáci, kteří ji hlídají za každou cenu," dodal Derek.

"Myslel jsem, že jdete jen sbírat informace," zeptal se najedou John opatrně. Porovnávám....podle dřívějších okolností, John věřil že byl ponechán vzadu.....Analyzuji Sářin výraz...Jeho víra je falešná.

"Derek chtěl zkontrolovat základnu, aby zjistil, jestli půjde nějak jednoduše vyhodit do vzduchu," vysvětlila Sára a věnovala Derekovi pohled. On jí ho vrátil. "Přijeli jsme a jednoduše uviděli dva terminátory. To oni dávali rozkazy celé četě vojáků, když bránili zařízení. Derek schytal kulku proto, že utíkal a začal po těch chlapech střílet.

"Tak jako tak se tam vrátím a stejně zemřou." zavrčel Derek. Cameron souhlasila s Derekovou logikou.

"Takže teď co?" zeptal se John. "Vrátíme se tam?" Byl slyšet důraz v tom množném čísle. Derek se zkusil posunout a zavrčel. John sundal sáček ledu aby se podíval.

"Měli by jsme se tam vrátit teď hned," začal Derek, ale Sára ho zastavila.

"Tam venku mají celou četu vojáků se dvěma Terminátory. My jsme tři, Cameron a ty jsi zraněný. Musíme alespoň vytáhnout tu kulku a vytvořit plán," argumentovala Sára. I se zdravým ramenem by nás bez plánu roznesli v zubech."

"Můžu kulku vytáhnout," řekl John a popadl pinzetu. "Vypadá, že je dost hluboko. Asi to budu muset rozšířit."

"Už jsem měl horší," řekl Derek, popadl ho za ruku a zapřel se ramenem. Obočí se mu zkřivilo, když John podal pinzetu Cameron. "Ona?"

"Má lepší oči a sebekontrolu než já, nebo ty" odsekl John. Derek si povzdechl a stále držel.

Cameron se sklonila a držela Derekovo rameno v jedné ruce. Obratně zasunula pinzetu dovnitř a téměř bezbolestně kulku vytáhla. Pak John rameno zavázal obvazem a páskou. Derek párkrát otočil paží aby obvaz vyzkoušel . Držel těsně, jak preferoval. Vstal a protáhl se, s omezením svého zranění. Začal vybírat zbraně, spokojený se svým obvazem.

Analyzuji....Derek Reese je na 97.33333333376% své bitevní kapacity. Odhadovaný počet mrtvých před úmrtím: čtrnáct osob. Pravděpodobnost úmrtí: 12.5%. Analyzuji Sáru Connorovou....84.2489% své bitevní kapacity...Odhadovaný počet mrtvých před úmrtím: alespoň dvanáct osob. Pravděpodobnost úmrtí: 15%; Pravděpodobnost skrytých sil: neznámý faktor...Analyzuji Johna Connora...bitevní kapacita na 67%....počet mrtvých osob před úmrtím VAROVÁNÍ AUTOMATICKÝ 11000000100011000011010101 SIMULÁTOR 11001010110011 Odhadovaný počet mrtvých: nekonečno; pravděpodobnost úmrtí není přípustná. JOHN CONNOR MUSÍ PŘEŽÍT....Analyzuji bojové systémy....98.9% bitevní kapacity; Odhadovaný počet mrtvých před terminací: celá četa a 1.56 T-888; pravděpodobnost deaktivace: 33.4%....varování: vysoké procento pravděpodobnosti vlastní terminace; neprozrazovat Johnu Connorovi, kvůli možnosti jeho vystresování.

"Potřebujeme plán předtím než zaútočíme na to vojenské zařízení s celou četou a dvěma stroji," zopakovala Sára.

"Měli by jsme zaútočit teď," konstatovala Cameron.

"Co?" zeptala se Sára.

"Tři-osmičky nebudou očekávat druhý, silnější útok ihned poté, protože není válka; další silnější útok by byl překvapující protokol," vysvětlila Cameron. Derek nesnášel, že si to musel přiznat, ale Cameron měla pravdu; kováci nikdy neviděli druhý útok. Pracuje to pro Johna Connora docela dobře.

"Takže jak by jsme je měli překvapit:" zeptala se Sára. Tentokrát promluvil John. Jestli předpokládal, že má zachránit lidstvo, chtěl být u toho, když sundají důležitý bunkr Skynetu. A také si chtěl zastřílet. Musel se naučit jak zabíjet...kov nebo maso, kteří podporují Skynet. Zatím většina jeho výstřelů směřovala na terminátory a ještě k tomu při běhu.

"Mami," začal John. "Můžeme použít ty raketomety co jsou ve skříni." Cameroniny senzory se zaměřily na skříň, zrovna když Derek v otázce zopakoval to co právě John řekl.

"My máme RAKETOMETY a nikdo mi o nich neřekl?" zeptal se Derek. Dokonce i TO o nich vědělo? Poukázal na Cameron. Když přikývla tak zasténal. "Proč mi to nikdo neřekl?"

"Protože to bylo zbytečné. Tohle je dobrá příležitost na použití jednoho nebo dvou na rozptýlení vojáků a možná že tím trefíme i terminátora," řekla Sára.

"To by ho nezničilo úplně," konstatovala Cameron.

"Ale pomůže to," zavrčel Derek. "A taky to pomůže sundat některé z těch žoldáků. No tak Sáro, víš že už nebudeme mít lepší šanci na zlikvidování toho zařízení." Jeho hlas zněl jako kdyby se ji snažil přesvědčit už poněkolikáté.

Všichni čtyři teď byli venku a nakládali piknikové koše dozadu do auta. John a Derek nakládali, zatímco Cameron ukrývala odpalovače. Sára mezitím připravovala lékárničku. Jejich sousedka se blížila k nim.

"Ahoj Sáro," pozdravila ji. Sára obešla auto aby se s ní přivítala. Cameron přehodila deku přes odpalovače a Derek s Johnem si rychle stáhli trika, aby zakryli své zbraně za pasem. Jejich arzenál byl kompletně ukrytý.

"Dobré odpoledne," odpověděla Sára.

"Kam vy čtyři jedete?"

"Oh, jen na chvíli ven, na rodinný piknik," odpověděla Sára. John a Derek se potichu uchechtli a zavřeli kufr. Rodinný piknik? Tohle je můj rodinný piknik? Kde máma přišla na frázi jako je tahle? Podíval se do nic-neříkající tváře Cameron. Věnovala mu soucitný úsměv. Jednoho dne to pochopí.

"Bavte se teda dobře," popřála jim sousedka a odešla. Sára se vyšplhala na místo řidiče a zavřela dveře. Derek a John s Cameron naskočili dovnitř. Pak nastartovali a odjeli.

"Piknik?", zeptal se Derek a vyprskl smíchy.

"Sklapni Dereku," zavrčela Sára. "Nebo ti znovu jednu vrazím." Derek se smál dál. Když teď jeli, procházeli si svoji výbavu. Derek a Sára si vzali automatické pušky. John popadl upilovanou brokovnici a Cameron ostřelovačku.

"I když máš přece jen pravdu," pokračoval Derek. "Tohle je nejvíc času co trávíme všichni pohromadě. Jak divně to zní?"

"Dereku, sleduj kde moje zbraň míří," varovala ho Sára. Derek se zastavil a usmál se na Johna, když se Sára nedívala. John se na něj usmál nazpátek. Sára v klidu řídila a mířila po cestě zpátky k vojenské základně. Když prorazili špatně zablokovanou bránu, nikdo z nich tomu nevěnoval velkou pozornost. Zastavili auto pěkně mimo dohled základny. Sára a Cameron vzali odpalovače, zatímco Derek s Johnem piknikové koše.

"Proč musíme pořád používat tyhle?" zeptal se Derek.

"Vypadají líp než dřevěné krabice," odpověděl mu John. "Líp to k sobě ladí víš."

"Jo, ale dávají pocit, že to bude hračka." Zastavili pár set stop od základny, za několika prázdnými sudy a kousky betonu. Cameron oskenovala okolí.

"Terminátoři nejsou v dohledu," konstatovala.

"Budou tu, až se ti chlapi rozutečou. Pak můžeme kováky zmrzačit," odpověděl Derek a položil koš. Odsunul víko a odhalil rakety. Sára a John začali nabíjet odpalovače. Derek jeden vzal a připravil ho.

"John a já budeme nabíjet," zamumlala Sára. "Prostě střílej po žoldácích. Cameron, ty odstřel každého, kdo se odtrhne od skupiny."

"A když se objeví tři-osmička?" zeptala se Cameron.

"Pak miř po ní," odpověděl John za svojí matku. A pak ho napadlo. "Zkus najít nějaké slabé místo základny, zatímco budeš střílet. Půjde to pak snadněji zlikvidovat."

"Rozumím," řekla Cameron. Nabila svoji pušku a zamířila na základnu. Zpracovávám cíle mise...Zajistit přežití Johna Connora za každou cenu; Terminovat zbloudilé vojáky; hledat výskyt T-888; lokalizovat lehce zničitelný bod základny...cíle mise pochopeny; spuštěna terminace nepřítele.

"Cameron střelila prvního žoldáka, jakmile Derek vystřelil raketu po skupině. Výsledky obou byli mrtví. Cameron už přebíjela a střelila další dva, přesně do srdce, mezitím Derek popadl druhý raketomet. Druhá raketa zasáhla kamión a vyslala spršku střepin.

"Přibližme se," zakřičel Derek, když se vojáci stáhli do základny. Běžel s nabitým odpalovačem a John se Sárou běželi za ním s druhým a se zbytkem munice. Cameron klidně šla za nimi a střílela na jednotlivé vojáky. Derek se dostal dovnitř a ještě před výstřelem zakřičel "Čisto!" a zasáhl skupinku tří žoldáků.

Od několika přeživších se k nim vracely výstřely. Cameron zastřelila jednoho, zrovna když mířil přímo na ni. Derek vystřelil další raketu. Najednou Cameron spatřila něco letícího vzduchem. "Granát!" vykřikla, chytila Johna a zakryla ho vlastním tělem. Granát je minul o dvacet stop; Derek se těsně vyhnul spršce střepin, co proletěla kolem jeho obličeje. Rozčílený vystřelil další raketu a popadl kulomet.

Derek střílel od boku, křičící zuřivostí. Jeho klení bylo přes střelbu sotva zřetelné "Vy zkurv--"

"Dereku! Vrať se!" zakřičela Sára. Když ji neposlechl, povzdechla si a popadla svou zbraň." Cameron! Drž Johna v bezpečí!" rozkázala, předtím než vyrazila za Derekem. Byli zaměřeni doleva. Cameron střílela na žoldáky a přebíjela.

"Otoč se doprava!" zakřičel John a nabíjel raketomet. Cameron neodpověděla; nesouhlasila s ním, když si všimla dalšího vojáka. Blížil se a vytvářel tak hrozbu pro Johna....Zpracovávám cíl....cíl není člověk; cíl je T-888....stupeň ohrožení minimální...navrhovaná akce: okamžitá terminace.

"Terminátor," řekla Cameron, zamířila na vojáka a stiskla spoušť. John právě připravil odpalovač a vystřelil. Terminátor se otočil, spatřil raketu a výbuch ho zarazil dovnitř do základny. V průběhu boje John popadl brokovnici a utíkal za T-888. Cameron byla donucena jít s ním a střílet všechny žoldáky, co se odvážili vystřelit po Johnovi.

Uvnitř se John hnal ohnivou stopou po šrapnelech do velké místnosti s několika lodními kontejnery. Cameron se to nelíbilo; terminátor je mohl překvapit z haly, zpoza nebo z kontejneru. Naštěstí, když John lehkomyslně vpadl do místnosti, terminátor nebyl schopen se dostat až tak daleko. Otočil se, kulhající na jednu nohu a zamířil něčím, co vypadalo jako vzduchovka na Cameron.

VAROVÁNÍ! BEZPROSTŘEDNÍ NEBEZ-- Cameron byla stlačeným vzduchem odhozena přes celou místnost, rozbíjejíc bedny do kterých narazila. Slyšela Johna zakřičet něco vulgárního a vystřelil po terminátorovi ze své brokovnice. Vyskočila na nohy a nabila pušku. Pokud by taková síla nějak špatně zasáhla Johna, nebo by zle do něčeho narazil, nikdy by si to neodpustila.

John vystřelil znovu, terminátora to odhodilo dozadu a poškodilo jeho zbraň. Terminátor si to uvědomil a hodil ji Johnovi po hlavě. Cameron se tam dostala první. Odstrčila Johna stranou a zbraň jí narazila do zad, až ji to srazilo na zem. John dál střílel po terminátorovi a snažil se ho držet na zemi.

Cameron se zvedla rukama do vzduchu. Znovu a znovu střílela do stejného místa a poškozovala coltan. Pak přišla až k terminátorovi a vrazila hlaveň pušky do oslabeného místa. Zarazila hlaveň do poškozeného coltanu a ta se zastavila až v polovině baterie. Hned poté sebou T-888 škubla. Cameron nabila a vystřelila průraznou střelu skrz baterii.

"Je to všechno?" zeptal se John.

"Ne; zpřístupní si záložní zdroj, pokud jeho čip nebude vyjmut," vysvětlila Cameron a poklekla vedle jeho hlavy. John si klekl vedle ní a vytáhl svůj nůž. Vyřízl místo kolem portu, Cameron vytáhla čip a rozdrtila ho v ruce. "Teď je terminován."

"Jsi v pořádku?" zeptal se John.

"Mé bojové systémy jsou stále na 89.4%," vysvětlila Cameron a postavila se.

"To není to co jsem myslel," trval si na svém John. "Jsi v pořádku?"

Když se na něj podívala, její citový simulátor ji zaplavil hřejivým pocitem. John se o ni obával. "Jsem v pohodě," usmála se. John jí úsměv vrátil. Varování: bitva stále probíhá; nesmí se rozptylovat; John Connor nesmí být rozptylován. Zpracovávám a analyzuji...cíle mise...John Connor musí přežít; nalézt Dereka a Sáru; pokračovat v hledání slabých míst.

"Měli by jsme najít Dereka a Sáru", navrhla Cameron. John přikývl, souhlasil s tím co mu řekla. Zkontroloval svoji brokovnici a připomenul jí, aby prohlídla i svou pušku. Hlaveň byla kompletně zničena, když pronikla coltanem; puška byla k ničemu. Pohlédla na jeho brokovnici; její struktura byla stále z 99% netknutá.

"Kolik ještě máš nábojů?" zeptala se Cameron.

John to zkontroloval. "Moc ne," přiznal. "Možná devět..." Najednou do Cameron něco udeřilo a odhodilo do zdi. John ucítil železné sevření na svém rameni.

"John Connor?" zeptala se zbývající T-888.


Pokračování příště....

NO FATE, BUT WHAT WE MAKE
http://www.t-scc.cz/images/ostatni/1451850060-tscc-ra-banner.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=w2Pty7PD … r_embedded
Stav překladu: -

5 Naposledy upravil: Ten odvedla (27.9.2012 17:09:25)

Re: Does John Love Me? + pokračování

Kapitola piata

Záchrana


John spanikáril . Mohla to byť len jedna vec, ktorá by mohla stáť za ním a spýtať sa ho na jeho meno. Vyhodil brokovnicou , ktorú stále držal okolo hlavy a vystrelil. To mu  zachránilo  život . Zbraň, ktorá bola v ruke Terminátora bola zničená na zemi ako John v panike vystrelil a zmaril to, čo mal Terminátor  v úmysle : zabiť ho . Terminátor zaimprovizoval a hodil ho do debny.

Ako dopadol  bolestne mimo bedňu na zem  bol John frustrovaní  z Terminátora , ale bol sám . Prvý Terminátor nikdy neplánoval ho zabiť , bolo to lákadlo, aby Johna Connora vyviedlo z bezpečnosti. A on pomohol tým, že odvrátil pozornosť  Cameron. John sa však rýchlo vyškriabal na nohy keď T-888 predstavila niečo iné, ďalšiu možnosť  ako ho zabiť : s granátom. John zdvihol brokovnicu a vystrelil aby ho spomalil. Terminátor sa zapotácal ranou, ale stále vytiahol poistku a hodil granát cez celú miestnosť.

Cameron , obmedzená vzdialenosťou od Johna kam pristála sa vrhla ochraňujúco pred Johna a kopla granát späť. Vybuchol pred T-888čkou , ktorý po ňom znova siahal . Šrapnely pristáli všade okolo nich, niektoré z nich neškodne rozbíjajúce debny. Cameron sa vzdialila od Johna ako sa Terminátor pohol  k nim s kopijou miesto ruky , ktorú poškodil výbuch granátu.

"Cameron , tvoja noha," zamrmlal John. Trčal jej  tam kus šrapnelu zo zadnej časti lýtka.
"Bež John," prikázala mu Cameron .

"Ale tvoja noha"

"John! Choď! Uteč a skry sa!" kričala na neho Cameron a strčila ho za seba . Johnove nohy vôbec nereagovali . Ako mal nechať Cameron čeliť Tomu s poškodenou nohou ? Ale jeho časť vedela, že jeho prítomnosť  by odvracali Cameroninu pozornosť ďalej ako sa k  nim Terminátor pomali približoval. V tomto bode, bol záväzok. Takže aj keď mu to trhalo srdce, John sa otočil a rozbehol sa. Po pár krokoch sa zastavil a odmlčal sa, aby zistil, čo sa deje. Terminátor bol skoro pri nej s tým kusom  “kopije“. John vystrelil , jeho strela by mala rozptýliť Terminátora na dosť dlho. Otočil sa a bežal, nenávidel sa za to.

John vybehol von z miestnosti, zastavil a pozrel sa chodbou naspäť. Nezniesol odchod od Cameron. Okrem toho, ona mu  len povedala aby sa skryl ! Nikdy nepovedala, ako ďaleko má ísť. Terminátor mal  len mal kopiju. Ak by to skutočne prišlo k nemu, mohol to predbehnúť . John sa otočil a bežal dolu k vonkajšej sály v miestnosti a držal sa nízko pri zemi. Zastavil sa a kľakol na koleno, ledva mohol vidieť cez sklo. Okamžite znovu nabil hneď ako to zakľakol.
Jeho strela kúpila Cameron dosť času na to, aby chytila Terminátora a strčila ho späť cez celú miestnosť. Aj keď krívala , ponáhľala sa dokončiť T-888čku skôr ako sa stihol dostať späť na nohy. Ten sa rozohnal po nej s kopijou. Cameronine ruky ju chytili , ale bolo v  tom ešte dosť sily aby  s ňou vrazil do steny. Drvená medzi stenou a kopijou odstrčila Cameron kopiju preč a urobila si priestor k pohybu. Zdvihla Terminátora  za ruku -kopiju a hodila ho späť a tým ho vrazila do múru.

Johnovi sa musel smiať nad Cameroninou dominanciou nad T-888čkou a to dokonca s poškodenou nohou. Prečo však stále váha ? On má zbraň a To stále stráca! Počkať, niečo tu nesedí . Ak Cameron vyhrala tak ľahko tak prečo chce, aby som odišiel ? Nie je to tak ťažké ani tak ďaleko.

Potom Terminátor urobil niečo na kopiji a udrel. Cameron zablokoval úder ale výbuch elektriny odstrelil jej ruku. Koniec kopije bol pokrytý cievkami Tesla . Terminátor udrel Cameron do hrudi a zrazil ju späť s elektrickým výbojom . John podliehal panike: čo keby ju to reštartovalo ?

Našťastie, sa dostala rýchlo späť na nohy .Nebola vystavená vplyvu praskajúcej elektriny dosť dlho. John si vydýchol. Ale jeho zmysly zostali ostré, Cameron sa musela vysporiadať s elektrinou. To je dôvod, prečo chcela, aby som odišiel , jeden dotyk  by ma pravdepodobne zabil. Z nejakého dôvodu, Johna jeho smrť nedesila, ak bola Cameron v bezpečí.

Späť na nohách, bola Cameron opatrnejšia. Ona a T-888 sa na seba navzájom pozerali , analyzovali a snažili sa odhadnúť ďalšie vzory útoku toho druhého. Bolo to ako sledovanie hry dvoch šachistov, nikdy nepresťahovali svoje figúrky, kým nevedeli, čo urobí ten druhý. Potom začali. Cameron si vytrhla šrapnel z nohy, čo Johna zabolelo aj za ňu, a hodila ju na hlavu T-888čke. Bol to silný hod, ale šrapnely neurobili viac než sa neškodne odrazili. Cameron priskočila a ešte v skoku kopla T-888čku. Terminátor letel cez celú miestnosť.
Ako Cameron pristúpila k T-888čke, rozohnal sa na ňu s nabitým kopije. Cameron sa vyhla úderu a Terminátor sekol na ňu s pravidelným koncom, mieriac jej tvár. John sa snažil skryť svoj hnev. Ako sa opovažuješ to ju bolelo! Vedel, že je to iracionálne, ale nemohol si pomôcť, nič nesmie ublížiť Cameron. Práve dokončil nabíjanie brokovnice – vložil posledný náboj  a zlostne ju zavrel.

Keď sa Cameron  otočila späť, ranou poslala Terminátora kopom k zemi. Ten sa dostal späť na nohy a bodol ju do koncom “Tesla kopije“. John pocítil bolesť a šok keď odhodilo Cameron späť do debny. Nezniesol sledovať ako si Cameron ublíži, bola to jeho vina. No tak , Cam, môžeš to urobiť. Len doraz toho coltanového parchanta.

Cameron vstala a pozrela sa pripravená to urobiť. Pohybovala sa rovno k Terminátorovi a jeho elektrickej zbrani. Tou sa  rozohnal  po jej nohách. Cameron ju preskočila a elegantným tanečním pohybom kopla terminátora do ruky.
Čo to robí?
Ale akonáhle sa jej noha dotkla zeme, chytila T-888 pod krkom. Náhle zapraskala elektrina.

John sa ani nepohol. Trvalo mu minútu, aby zistil, čo sa deje. Cameron vytvorila okruh medzi ňou a T-888čkou. Jediné dva spôsoby, ako to zlomiť boli , buď by sa vyčerpala batéria alebo vypnúť “Tesla“ zbraň. John ticho zatlieskal jej pohybom. Pár napätých minút ju pozoroval. Čo keď Cameron utrpela škodu z elektriny prechádzajúcej v jej tele?

Nakoniec T-888 prevrátil rukou a vypol jeho zbraň a buchol Cameron do hlavy. Potkla sa ale zachytila sa ho za krk. T-888čka sa uhla jej úderu na stranu zbrane a schmatol ju za zápästie. Odhodil ju od seba. Cameron pristála na nohách a tentoraz a platí Terminátor. Vyhla sa kolísaniu šťuka ,vrazila mu do žalúdka a zrazila ho do vzad. Priskočila k nemu a strčila ho do steny až bolo počuť praskanie betónu.

John bol nadšený. Pohybovala sa ladne, len s jediným -zabiť, keď Terminátor ukázal zbraňou na ňu a obrátil ju späť. Miestnosťou prešlo zahrmenie, keď zasiahol Cameron a ona odletela cez celú miestnosť späť na debny. Rovnako tak rýchlo, T-888 znížil výkon v cievke a hodil cievku do debne. Tá sa zasekla .

Cameron sa snažila dostať preč, ale nemohla sa pohnúť.  John bol zdesený, keď  Terminátor použil jej vlastný trik proti nej. Prúd bol pustený cez debny a Cameron a držalo ich spolu. Znížením výkonu, by to mohlo trvať dlhšie, kým ešte drží Cameron prilepenú. Cameron bola bezmocná keď Terminátor prišiel k nej.

John zaváhal. Tento T-888 chcel ublížiť Cameron, a on tam len tak bude stáť ? Nie, ak by jej mohol pomôcť. John vstal a bežal chodbou. Musel sa poponáhľať. Keby sa mu podarilo aby ho to naháňalo, odlákať ho preč a nájsť Dereka a Sarah, potom Cameron bude v poriadku, a on sa bude môcť vrátiť. Potom už len stačí vypnúť cievku. Všetko, čo musel urobiť, bolo dať mu motív.

John vtrhol späť do miestnosti, pripravený s nabitou brokovnicou. T-888čka stála k nemu chrbtom, hľadiac na Cameron na druhej strane miestnosti. Cameron videla Johnov príchod a jej oči prezrádzali ako začala panikáriť. Zúfalo ho sledovala. Prečo nie je preč ?  Neodvažovala sa však  dať najavo nič, čo by Johna prezradilo, aj keď sa T-888 blížila k nej aby ju zabila. John bol však rozhodnutý nedovoliť aby sa jej Terminátor čo len dotkol.
V dostatočnej vzdialenosti od nich, zdvihol hlas a kričal, "Hej!  Tu!  Som John Connor!"

T-888 sa otočil a uvidel Johna Connora  a pohol sa smerom k nemu. John vykročil oproti nemu. Rýchlym zúfalým hlasom začala Cameron hovoriť. ". John ! Nie! Bež ! Bež John ! Budem v pohode John, Bež ! ...". John nebol schopný ju počúvať. Z jej hlasu načerpal silu a jeho brokovnica vstrelila na Tú vec, ktorá mu chcela vziať Cameron.

Johnov prvý výstrel trafil a Terminátor sa trhol výstrelom. Teraz to  prišlo na neho. Hnev  úplne ovládol jeho myslenie, John pokračoval a vykročil vpred. Vystrelil druhýkrát. Tentoraz Terminátor spomalil s dopadom výstrelu . John nestrácal čas a vystrelil tretíkrát.

Terminátor zmenšoval vzdialenosť medzi nimi. John vystrelil štvrtú ranu. Teraz  T-888 skutočne zastavil. John sa zastavil pochod a vypálil brokovnicu na svojom čele piatykrát. T-888čkou trhlo dozadu a urobil krok späť. John vystrelil šiestykrát. Terminátor  takmer spadol. John napočítal posledný výstrel a čakal sekundu.
Sústredil sa.

Spúšť zbrane bola natiahnutá na jeho posledný, siedmy výstrel. Terminátor ukročil dozadu, sotva schopný zostať na nohách. Zdravý rozum hovoril Johnovi  aby udržal svoju pozornosť. Ale on to nebol schopný urobiť. John sa rozbehol a udrel puškou do neho. Terminátorova hlava sebou trhla pod úderom a John udrel znova. Keď sa zahnal na tretí úder, Terminátor chytil pušku a vykrútil mu ju z ruky.

Teraz by to mohol spustiť ! John sa otočil a pripravil sa na ústup. "Poď!" vykríkol. "Poď! Je to všetko, čo máš?" Otočil sa a pripravil sa bežať. Terminátor sa však pohol v opačnom smere. John sa zastavil. Čo je to s týmto? Nemohol som poškodil jeho čip.

T-888 mieril priamo späť ku Cameron. Uchopil brokovnicu ako palicu v jednej ruke a v druhej držal granát. "Vráť sa John," zakričala T-888. "Vráť sa, alebo ju zabijem."

Johnovi stuhla krv.
Ihneď začala Cameron prosiť a plakať. "Nerob to, John! Nerob to! Budem v poriadku! Bež John! John! Bež! Budem v poriadku! John, nie prosím, John nie ... "T-888čka pozorovala Johna pol sekundy. Vedel, že ho dostal. To sa znamenalo umiestniť granát vedľa tváre Cameron. Vtedy sa  John odtrhol druhýkrát a začal šprintovať na T-888 uprostred vrieskajúcich prosieb Cameron aby to nerobil ale John len zlostne zavyl.

"Nedotýkaj sa jej!" zareval. Ako sa dostal bližšie, Terminátor pustil granát, a už nebol vyzbrojený vôbec. Bol to len ďalší z jeho trikov, ako Johna dostať bližšie. John sa o to nestaral. Jeho vízia bola krvavá a T-888čka bol jeho cieľ. Nedokázal myslieť, že by niečo ohrozilo Cameron.

Terminátor sa otočil k Johnovi, ako prichádzal , revúci na vrchole svojich pľúc. T-888 začal hojdať brokovnicou mieriac na hlavu Johna. Johnovi sotva záležalo, či ho to bude bolieť, len aby ho zabil. Terminátor sa chystal udrieť ho a ukončiť jeho život. Zrazu, ako sa brokovnica blížila, mohol to John vidieť. Chytil brokovnicu s jednou rukou a udrel Terminátora s druhou a zrazil ho k zemi.

Cameron stuhla. Ako John sa zastavil  smrteľnú ranu a zrazil Terminátora na zem?
Ako je to možné? Jej obmedzené procesy sa snažili to vidieť.
Analyzovanie ......... hladina adrenalínu na 200% ......... 250% ......... 300% ......... 350%

John počul niekoľko divokých zvesti o matkách o zdvíhaní a hádzaní áut, aby zachránili svoje deti. Nikdy im veril a neprepustil, že boli nadradene matky. Napriek tomu, ako tam stál, cítil ... prekypoval silou a mocou. Mal silu zrazil na zem Terminátora
.... Terminátor. Johnovo myslenie sa zatiahlo späť, keď si spomenul, čo sa práve pokúsilo zabiť Cameron.

Schmatol ležiaceho Terminátora za ruku a revajúc ho hodil. T-888 letel cez celú miestnosť a na konci narazil do zeme. John bežal za ním. T-888 sa sotva dostal na nohy pred tým ako ho John ramenom zrazil späť , zhodiac ho znova padol na chrbát. John sotva cítil. Kým sa Terminátor stihol spamätať zasypával jeho tvár päsťami. T-888 sa pokúšal  tresnúť ho s brokovnicou ale John omotal hlaveň okolo jeho ramien.

John vyskočil na nohy tak rýchlo, že to ani necítil, a hodil Terminátora znovu na zem. Vytrhol z neho brokovnicu a ako sa to zdvihlo na nohy, John skočil a kopol ho jednou zo svojich nôh. Sila jeho úderu ohla coltánovú kostru dozadu až to nepríjemne zaškrípalo. John vyskočil na nohy a namieril úder na T-888.

T-888 sa uhol a otočil späť. John mohol vidieť všetko čo T-888 , čo robili  adrenalínom naplnené oči. Terminátorovi sa ho podarilo udrieť ale John to sotva cítil. John strčil T-888 tvrdo, až ho vrazil do zeme. Terminátor kopol Johna preč, pretože sa dostal do nohy.
John sa dostal na vlastné nohy a bol späť rovnako rýchlo.

Ako sa chytil jeho ruky, John cítil nádych únavy. Jeho mozog vymaže dosť, aby si neuvedomoval adrenalín alebo únavu. Terminátor vedel, že to môže byť jeho koniec. Takže sa sklonil a paže z coltánu miesto kostí,ktoré boli ochromené rovnako opadli. John mu hodil hlavou dolu na zem a dostal sa za neho.

Nútil Terminátora padnúť na kolená. John objal jeho krk a začal ním šklbať. T-888 sa snažil zachrániť a udrel. John to cítil, bolo viac to ako normálny úder. Adrenalín začínal upadávať. Zastonal a nútil jeho energiu do výbuchu. Hlavou T-888čky zaškrípalo zvukom skrúteného kovu a spevu elektroinštalácie.

Hádzanie hlavou Terminátora na zem bolo viac ako deštruktívne. John zareval a dupal na neho celou silou. Hlava zapraskala ako sa vnútri drvil čip ako vysušená doska. Johnova topánka bola natrhnutá a jeho noha ho bolela od tlaku. John odtiahol nohu preč a len sa pozeral, pretože sila ho opustila.
Terminátor bol definitívne zničený.

Adrenalín úplne opustil jeho telo. John sa obzrel. Cameron bola ešte prilepená na debne. Ustúpil a otočil sa, keď ho jeho sila opustila. John začal padať dozadu, akoby mal v sebe veľkú dávku alkoholu a sila v údoch úplne zoslabla. Počul slabý šušťavý zvuk, keď padal dozadu úplne ľahostajný k tomu , že by si mohol pravdepodobne rozbiť hlavu.

Zrazu bol zahalený v niekoho rukách. Vzhliadol a videl Cameron , ktorá si ho jemne položila na zem a jeho hlavu si položila na kolená. 
"Myslím, že cievke došli sily“ pomyslel si John.
To je šťastná náhoda. Jeho údy sa cítili tak ťažké; John si nedokázal predstaviť, že by takto ľahko mohol skončiť jeho život.

"John," povedal Cameron, so slzami v očiach. "Si zranený."

"Nie," Johnovi sa podarilo odpovedať až po niekoľkých pokusoch. Bolo to nesmierne úsilie.
"Len unavený." Cítil sa akosi ospalo. Bol pravdepodobne v náručí Cameron.

"Zostal si," povedal jemne Cameron a utrela si slzy.

"Huh?"

"Zostal si," opakovala. "Zostal si mi pomôcť. Nenechal si ho aby ma zničil."
Čo za emócie žiarili na jej tvári? John cítil hrozne , že jej nepomáhal skôr. Jej krásna tvár bolo všetko čo pre túto chvíľu vnímal.

"Samozrejme," odpovedal, so šetrením energie.
Sústredil a vyslovil z posledných síl. "Milujem ťa."
Zrazu cítil, ako mu pery pritisli na jej. Jeho srdce sa rozbúchalo ako divé ,jeho krv začala vrieť. Jeho končatiny aj napriek tomu, že bol absolútne vyčerpaný zabrali , pomaly vstal, vystrel sa a omotal ruky okolo Cameron. Pobozkal ju späť, ako najlepšie mohol.
Temnota začala preklzávať cez jeho viečka, ako sa jeho telo vypínalo, nemohol už robiť nič iné.

Cameron sa odmlčala, nemohla nechať Johna nech stratí vedomie kým ju bozkával.
"Si unavený," uviedla, snažiac sa pritom získať späť trochu sily v jej hlase. John sa pokúsil pokrčiť ramenami ale zlyhal. Temnota spánku bola neústupná.

"Stále ťa milujem" povedal  John.
Dal si dva prsty k perám, a siahol po nej. Jeho paže odmietli ísť viac ako päť centimetrov. Cameron si pritisla pery k nim.
To bolo pre neho stačilo. Zavrel oči a skĺzol do spánku.

Nikdy nehovor čo vieš ale vždy sa snaž vedieť čo hovoríš.

6 Naposledy upravil: Ten odvedla (29.9.2012 19:21:07)

Re: Does John Love Me? + pokračování

Epilóg

Budem ťa vždy milovať

O týždeň neskôr.
John sa cítil oveľa lepšie. Bol v posteli tri dni, potreboval sa úplne zotaviť. Nepamätal si veľa z toho čo sa odohralo pred niekoľkými dňami, ale Cameron bola viac než ochotná mu vysvetliť, čo sa stalo, keď Sarah a Derek neboli nikde na blízku aby to počuli.

Potom, čo zaspal, Cameron vstala a išla nájsť Sarah a Dereka. Neurobila viac ako päť krokov od dverí jeho izby, keď ich našla. Vidieť Johna v takom stave, skoro zničilo Sarah, stratila rozvahu. Zdvihla zbraň a namierila ju priamo na hlavu Cameron, so zámerom zabiť stroj , ktorý je podľa nej zodpovedný za to, že John skoro zomrel. Prekvapujúco to bol Derek kto ju zastavil.

Derek by sa nikdy nezapojil v tejto časti , keď niekto miery zbraňou na stroj. John vedel, prečo, on bol príliš zaujatý svojou nenávisťou.

Derek ohodil Sarahinu zbraň, schmatol ju za rameno, a kričal na ňu, kým Sarah neprišla k zdravému rozumu. Trvalo to nejakú dobu, pretože Sarah odmietala počúvať zdravý rozum a kričala. Nakoniec  sa upokojila natoľko, aby videla to čo Derek, že ak Cameron zabila Johna, prečo by brala telo so sebou? Napriek tomu jej to bolo podozrivé, preto Sarah skontrolovala pulz Johna a dýchanie. Keď počula ako dýcha, bola spokojná s vysvetlením Cameron, že bol vyčerpaný.

Na spiatočnej ceste sa Derek pýtal, prečo John zaspal. Cameron povedala, bez akýchkoľvek emócií: John dosiahol hladinu adrenalínu viac ako 350%, a zničil T-888čku . Sarah prudko dupla na brzdy a zamierila rovno do nemocnice, vydesená, že takéto extrémne zaťaženie by mohlo zabiť jej syna. Derek sa len prekvapene spýtal : "Naozaj?"

Cameron, s neochotnou pomocou Dereka, presvedčili Sarah, že oddych a kľud bolo pre neho lepšie ako hlučná nemocnica. Zamierili domov, kde sa ich suseda opýtala aký bol ich piknik. Derek sa s Johnom zapretý plecami o seba snažili vyzerať viac realisticky, a Sarah vysvetlila s úsmevom, že je John unavený z premáhania sa v závode. Ako náhle boli vo vnútri, John spal, Sarah a Derek ho chodili striedavo kontrolovať ale Cameron nikdy neopúšťala svoje miesto na kraji jeho postele.


John sedel pri prístave na lavičke vedľa kaviarne. Cameron sedela naproti nemu a uprene ho pozorovala. Otočil sa k nej čelom. "Čo je?" spýtal sa.

"Ani si sa nedotkol svojej horúcej čokolády," vysvetlila Cameron. Nebolo už nejaké teplo, takže sa ti ochladí o pätnásť stupňov. "Si v poriadku?"

John sa usmial. "Som v poriadku, len premýšľam."

"Stále ešte pokračuješ vo svojich nepravidelných stravovacích návykoch," opáčila Cameron. Vyzerala ustarostene.

"Cítila by si sa lepšie, keby som to robil?" John sa opýtal.

Cameronine procesy ju informovali, o tom, že jej emocionálny simulátor automaticky odišiel. "Áno." Povedala s povzdychom.
John dopil celú horúcu čokoládu aj to len pre ňu. Cameronine oči ho stále sledovali. John sa otočil smerom k nábrežiu a pozrel sa na svoje ruky. Pred týždňom s nimi rozbil Terminátora. Mal svoju silu späť ale nie takú energiu ako vtedy, ktorá prišla ako jed do žíl. Bolo to neuveriteľné, keď teraz mohol na to myslieť. Kiež by bol spôsob, ako získať takú silu prirodzene, možno by nebol Terminátor potom až taká hrozba ...

Johnove myšlienky sa rozutekali ako mu Cameron začala masírovať ramená. Jeho hlava sa vrátila späť. "Vyzeral si napätý," vysvetlila Cameron. Jej procesy pracovali naplno, pokazila niečo?

"Už nie," zamrmlal John a zavrel oči.
Spokojná, Cameron prezrela okolie.
Analyzovanie ......... niekoľko ľudí ......... žiadne stroje ......... žiadne zlovoľné výrazy alebo akcie,
Hrozba -úroveň: nula.
Navrhované akcie: odpočinok, zapadnúť

"Milujem ťa," zašepkala Cameron.

"Vždy ťa budem milovať," odpovedal John. Cameron neodpovedala späť. Nebola si celkom istá, že či sa John snaží podnietiť súťaž. Jej procesy prirodzene naznačovali, že súťaž medzi nimi by bola k ničomu, ona vyhrá.
"Čo budeme robiť ? Bowling ?"

"Bowling?" opakovala.

"Ano. Pamätáš, keď to Derek raz skúsil so Sarah a našou domovníčkou. Mohol by som ťa poraziť" navrhol.

Cameronine procesy boli plne zamestnané. Kým niektoré sa zamerali na masáže, iné ešte skúmali životné prostredie a okolie, jeden alebo dva počítali jeho žalostné šance.
"Ich šanca na výhru je 0,782% " vyhlásila Cameron.

"Čo keď budem mať ďalšie návaly adrenalínu?"

"Tvoja šanca na úspech a adrenalín je 0,00911%, a keď, tak budú tvoje šance na porazenie ma v bowlingu 84,76838%, až 100% ale potom si budeš potrebovať znovu oddýchnuť, "dodala Cameron.
John si vzdychol a usmial sa.

"Chceš ísť teda?"

"Áno." Prestala s masážou a vstali. John jej ponúkol ruku na pomoc vstať, ktorú aj keď nepotrebovala prijala. Zamierili k autu a Cameron sa ujala šoférovania. Sarah nechcela Johna v blízkosti volantu alebo nejakej zbrane, kým si nebola istá, že John bol úplne zdravý. Cameron s tým nemala žiadny problém. Otvorila dvere na strane vodiča a John vliezol rovnako na opačnú stranu.
John pobozkal Cameron na tvár. Jej systém sa kompletne zrútil na dve sekundy.

Ako odchádzali, Cameron si niekoho všimla.
Osoba vpredu asi 200 stôp...... analýza ...... predmet Riley ..... Riley poznáva vozidlo....Riley poznáva mňa ale nevidela Johna ...... Riley je 190 stôp ďaleko....... John neprehovoril ale spoznal ju...... Riley je asi 50 stôp od nás; navrhované činnosti: ......... spracovanie ............................

Ako Cameron prechádzala okolo Riley, mohla Riley vidieť, ako Cameron vztýčila prostredný prst a popohnala auto. John zdvihol obočie, zvýraznené pobaveným úsmevom.

"To si ju chcela jednoducho vytočiť?" spýtal sa John.

"Samozrejme," odpovedala Cameron. John zaklonil hlavu a rozosmial sa.Príbeh pokračuje poviedkou : The Law of Consistency

Nikdy nehovor čo vieš ale vždy sa snaž vedieť čo hovoríš.

7

Re: Does John Love Me? + pokračování

The Law of Consistency


Upozornenie: Toto je pokračovanie Does John Love Me.  Čítať len na vlastnú zodpovednosť!  big_smile


Poznámka autora : Nevlastním žiadne práva na T-SCC. A pretože pravdepodobnosť ,že to budeš čítať je nízka, tak ani ty.- Kapitola prváŽivot je príliš dobrý


Keby John vedel, čo sa dnes bude musieť učiť v škole, je pravdepodobné, že by zostal v posteli. Pri spôsobe, akým ho dnes začal, bolo pravdepodobné, že by zostal v posteli tak či tak. Cameron ho našla trasúceho sa počas noci a maznala sa s ním, aby bol v teple. Jediným problémom medzi nimi oboma bolo, že John nevedel, ako jeho deň pôjde, a zvuk jeho matky zostupujúcej do haly spôsobil, že Cameron musela vstať a opustiť ho. Bez tepla, alebo maznania sa s Cameron, nemal na výber.

Stonanie robilo jeho vstávanie veľmi počuteľné, keď šomral ako nechcel dupať po zemi. Cameron ho sledovala so záujmom. John vedel, čo robí. Kroky jeho matky sa zastavili, keď zamierila na druhú stranu smerom k Derekovi. To by mohlo byť zaujímavé. Ale to tiež znamená vstávanie.

"Prečo sa ľudia nechcú prebudiť?" spýtala sa Cameron.  John sa zastavil v strede obliekania  čistého oblečenia, pozrel sa na ňu a snažil sa rozlúštiť zmysel jej poslednej otázky.

"No, to je spôsob, ako dostaneme vybitú energiu späť," odpovedal John. "Takže spať  je niečo ako dobýjanie batérie."

"Ale ak je to pravda, tak prečo sa ľudia zdajú viac unavený a omámený, keď sú zobudia?" spýtala sa Cameron. John si povzdychol v hlbokom zamyslení, čo bolo pomerne ťažké.
Prečo boli ľudia unavení po spaní ?
Ďalej, kedy bola Cameron  omámená po spaní ?

"Hej, podľa teba som grogy už ráno?" opýtal sa John.  Cameron sa snažila udržať úsmev.

"Len moje pozorovanie," odpovedala pomaly. Jej procesy ju varovali, že John môže byť rozrušený z jej komentára. Bol stále nepredvídateľný. A ona mu ešte nepovedala o svojom disku emocionálneho simulátora. Je stále ešte možné, že sa môže samostatne spustiť, ale to nie je žiadny problém, zatiaľ. A ona mala strach, že by to mohol povedať ostatným ... Cameron si to prestavovala a niektoré z jej procesov sa zamerali na reakciu Johna.

"Pozorovať a učiť sa potom," povedal John, pri zhromažďovaní pár čistých ponožiek z podlahy. Pobozkal ju jemne, a Cameron objala ho.
VAROVANIE AUTONO101010000100101MOUS Emócie SIMULATOR ......... emócie tepla ; nemožno identifikovať, zodpovedá skoršie teplo ......... navrhované opatrenia ......... Cameron a John sa pritisli bližšie k sebe. Vychutnávala si dotyk jeho pier ... a potom John zavrčal.

Okamžite sa zarazila. Nebolo to z dôvodu, že niekto prichádza. John si preťahoval čeľusť. Bola príliš tvrdá. Cameron bola frustrovaná, že keď ho bozkávala jej procesy stuhli a nemôže udržať zdržanlivý výraz. Čo keď to pokazila ? Bolí ho to?

"Upokoj sa," povedal John a jemne ju pohladkal po tvári. Pozrel sa jej do očí. "Máme celú vojnu na záchranu prežitia ľudstva, aby to bolo to pravé." Cameron otupene prikývla. Jej emocionálnym simulátorom bolo automaticky vytvorené sklamanie a bezradnosť, že nemôže niečo urobiť. John ju pohladil po tvári a snažil sa zistiť čo sa v nej odohráva. Ale počuli kroky na chodbe a John rýchlo uskočil, snažil sa nebyť chytený.

Cameron sa rýchlo presunula ďalej do izby od Johna. Sarah opäť išla dole do haly. "Už si dostatočne oblečená?" spýtala sa Cameron, podozrievajúc ju prečo je tam, zatiaľ čo John bežal do sprchy.

"Nie," odpovedala Cameron. Jej databáza počula intuíciu matky. Mohla to Sarah vedieť?

"Poď so mnou," povedala Sarah. "Potrebujem pomôcť."
Cameron nasledovala Sarah pomaly z Johnovej izby do obývačky k pohovke, kde Derek tvrdošijne stále spal. Cameron si ho prezerala. On sa javil viac grogy ako John. Možno to bola mužská vec.
"Môžeš ho zhodiť ?" spýtala sa Sarah, otočila sa ku Cameron a ukázal smerom k Derekovi. Cameron sa otočila k nemu a ukázala mu prostredný prst. Derek, ktorý sa práve prebral vzhliadol a uvidel gesto. Dal jej jedno na oplátku a znova zavrel oči.

"Čo to bolo?" Spýtala sa Sarah.

"Pýtala si sa ma či ho zhodím" odpovedala Cameron.
Derek si pobavene odfrkol.

"Myslela som zhodiť ho z pohovky," vysvetlila Sarah, uisťujúc sa aby pochopila správne. Vedela, že Derek sa drží od Cameron tak ďaleko, ako je to možné, takže to musel byť John. Prečo by ju preboha John učil také veci ? Avšak, ako náhle inštrukcie boli správne pochopené, Cameron zdvihla zadnú stranu pohovky do vzduchu.

Derek zhodený z gauča, kričal a tackal sa na nohy, ako by bol opitý. Trvalo mu 2,37 sekundy aby sa jeho zmysly začali orientovať. Sarah poďakovala Cameron a šla robiť raňajky. Derek sa pozrel na Sarah, na Cameron a späť a začal reptať o ženách a strojoch. Cameron ignorovala jeho pripomienky, pevne držiac emócie simulátorom pod kontrolou, a išla sa obliecť.

Bola oblečená v kratšom čase, než trvalo Johnovi dokončiť svoju sprchu. Napriek tomu, že má robiť všetky tie veci čo ostatné dievčatá tak aby mohla splynúť, bola Cameron hotová v okamihu.
Teraz bola pred dverami a pokojne čakala, keď sa zvuk prúdu vody zastavil. John sa osprchoval rýchlejšie ako Sarah alebo Derek, snáď preto, že sa zdal byť viac nesvoj ako obvykle.

John vyskočil, keď vyšiel zo sprchy, a mal na sebe len uterák.
"Deje sa niečo?" spýtala sa Cameron a kontrolovala hrozby. Uvoľnila sa, keď nič nenašla. Medzitým, len niekoľko procesov vzalo na vedomie zdravie Johna. Javil sa unavený, ale on bol vždy unavený. Teraz bolo vzácne, keď spal John dobre.

"Nie, len si ma vydesila" odpovedal John.  Analýza ........ výraz v tvári Johna - nezodpovedá strach ......... porovnanie v slovníku......... ľudia si často pletú strach s prekvapením ......... to nie je správne, je to považované za bežné frázy.
"Nabudúce, nestoj tak blízko pri dverách."
Bolo tam niečo iné, John chcel niečo, ale neurobil to. Cameron chcela odhadnúť, čo by to mohlo byť. Tri z jej procesov to začali prekladať z predchádzajúcej vety a myšlienky.

John zavrel dvere do svojej izby, s Cameronom na druhej strane. Trvalo mu dlho, vysvetliť jej, že napriek skutočnosti, že sa milovali navzájom, vidieť sa navzájom nahí nebolo normálne, alebo dobré správanie. Ona nepochopila ľudskú predstavu čakania až do manželstva (boli dni, kedy John nemal chuť ani náladu). Presvedčil ju však, že by bolo zlé, keby boli nahí. Bola schopná pochopiť, že v tej chvíli, by boli dôsledky jej smrť.

Zbavil sa uteráka a prezliekol sa do šiat na deň. To nepozostávalo z ničoho zvláštneho, stále mal na sebe džínsy, košeľu a jeho topánky. Ani on netrávi nejaký čas hraním sa s jeho vlasmi. Nechal to, ako to bolo, keby to nebolo dobré, potom nech sa ľudia s tým vysporiadajú po svojom. Iba počas svojej “úpravy“ vlasov zistil, že je ťažké nemyslieť na nič iné, keď bola Cameron na tom istom mieste.

John si zablahoželal za to, že ešte raz, nemohol myslieť na nič iné, bez toho aby nepremýšľal o Cameron znovu. Nebolo to zlé, myslieť na ňu. John bol viac zaujatý, že by ho mohlo niečo rozptýliť, a nejaké jeho myšlienky by mu vykĺzli po jazyku, keď budú Sarah, alebo Derek nablízku. Potom by bola nielen Cameron odsúdená na zošrotovanie ale John si bol celkom istý, že by ho jeho vlastná matka dala vykastrovať  " pre jeho vlastné dobro."

Otvorili sa dvere a John videl Cameron okamžite znovu, aj keď tentoraz to nebolo tak veľkým prekvapením. Poučila sa a dodržovala trochu vzdialenosti. Pri pohľade dolu do haly, aby zistil, či tam nie je nikto, John pristúpil  k nej a znovu ju pobozkal. Tentoraz boli úspešnejší. Nebol si istý, prečo bol tak oveľa viac jemné, ale keď ju bozkával jeho mozog o tom bez prestávky premýšľal.
Keď bozk skončil, zostali v objatí a John si slabo uvedomil Cameronine šnupanie.
"Čo to robíš?" spýtal sa John, keď je behal prstami cez vlasy.

"Páči sa mi to tričko," uviedla Cameron.
To prekvapilo Johna, nevedel prečo Cameron postavila preferencie košieľ, ktoré sa jej páčia. Zmätený John nebol pripravený na to, čo povedala ďalej,
"Má silnú vôňu, ako ty."

"Je to dôležité?" spýtal sa John.

"Je dôležité, aký typ šampónu mám použiť?" odpovedala Cameron.
John nevedel, či robil vedomé rozhodnutie. Ešte v ich objatí zacítil jej vlasy. Nikdy pred necítil jej vlasy, ale ona mala dobrú predstavu o tom, ako by mali vlasy voňať.

"Vonia to báječne."

"Ty tiež," odpovedala Cameron. A keď voňal dobre, potom bol košeľu samozrejme cítiť dobre. John si užíval ráno stále viac a viac. Pustili sa a zamierili do kuchyne.

Keď sa tam dostali, Cameron sa prinútila ísť za Johnom, nie vedľa neho, aby sa zabránilo podozreniu. Sarah im venovala dostatočnú pozornosť, keď prišli. Derek si všimol Cameron, než si všimol Johna. Zazrel na ňu znova, keď John už prešiel. Cameron ho ignorovala. John sa posadil keď sa Sarah otočila a umiestnila mu veľké množstvo palaciniek na tanier.

Ako sa John a Derek vrhli na jedlo - hltať palacinky, Cameron rozdelila svoje procesy. Polovica z nich sa zamerala na hrozby vnútri aj mimo domu. Tri sa stále snažili odpovedať na jej osobnú otázku. Niektoré procesy zisťovali, ktorý z nich by mal vyššiu pravdepodobnosť zjesť viac palaciniek. Derek by vyhral, ak by držal tempo.

Raňajky sa obišli bez akejkoľvek konverzácie alebo rozptýlenia. Derek vyhral “preteky“ a porazil Johna o dve palacinky. John sa potom ponáhľal a nahádzal veci neefektívne do batohu. Cameron mala jej batoh pripravený už počas noci, pretože nikdy nespala. Vyšli von, Sarah varovala Johna, aby dbali na bezpečnosť a Derek stál vo dverách a uprene ju pozoroval.

Keď sa John nepozeral, Cameron sa otočila k Derekovi chrbtom.

Išli ticho časť cesty do školy. John sa pozeral na nohy, premýšľal o tom, aké odlišné je chodiť do školy od zvyšku jeho života. Bez Cromartieho sa nemusel obávať, ale väčšina ich rodinných činností bol hon na prípadné vedenie Skynetu. Uprostred všetkého toho lovu, bola škola možnosť správať sa normálne. Ale ani tam, nemohol milovať Cameron, pretože by si to asi ľudia všimli. Cameron, mala byť jeho sestra.

" Skúmala som tvoj posledný zdravotný stav," poznamenala Cameron. Urobila krok bližšie, ale nevenovala mu pozornosť. John uvažoval, koľkokrát nápad urobiť krok bližšie k nemu prešiel cez jej CPU?
"Myslím, že ešte stále trpíš vplyvom vysokej hladiny adrenalínu."

"Čo tým chceš povedať?  Cítim sa dobre," odpovedal John.

"Tvoj stav bol blízko ku kóme, mal 70,342% šancu na smrť," povedala Cameron. "Teraz si opäť pri sile, ale chýba ti stále veľa oddychu."

"Nevedel som, že to bolo tak zlé," zamrmlal John. Nemohol sa hýbať prvých pár dní po tom, ale nikto mu nepovedal, že skoro zomrel. Nie sú to najpríjemnejšie správy dozvedieť sa o svojej skúsenosti, ale napriek tomu, keď sa priblížil k smrti, chcel to vedieť. Bolo by to rovnaké ako keby mu to povedala jeho matka, keď sa domnievala, že sa ho stratila. Derek pravdepodobne nemal na výber.

"Máš nejaký návrh na to, čo by som mal urobiť ? A čo potom ?" opýtal sa John. Cameron mu skĺzla prstami po krku.

"Viac si oddýchnuť," odpovedala. "Nenechaj si zdôrazniť." Potom sa s láskou obtreli ramenami . John ju miloval, keď mu masírovala ramená. To ho upokojilo a cítil sa uvoľnenejšie.

Škola sa objavila pred nimi a boli opäť len brat a sestra. john zamieril ( aj keď nedobrovoľne) pred svoju triedu. Na sekundu sa odmlčal aby pozdravil Riley a potom Morrisa. Potom sa zastavil pri jeho skrinke, snažiac sa zabiť čas. On sa snažil ako sa len dalo ale Cameron bola tam aby mu pripomenula, že už musia ísť do triedy.

Angličtina bola Johnova najmenej obľúbená hodina. Nielenže jeho učiteľ nie je ako on, pomyslel si, že sú to zbytočné hodiny. Mohol hovoriť a písať po anglicky, tak prečo mu ju treba potom ešte študovať? Čo je dobré na tom vedieť čo je sloveso alebo ako ho mohol použiť a kde? Vysvetlil svoj problém Cameron, ale ona len mlčala a nedala mu odpoveď. Možno si myslela, že sa ľudia potrebujú naučiť anglicky lepšie.
John nesúhlasil.

Ale veľmi tomu nevenoval pozornosť, plne zameraný na svoj zoznam úloh na zastavenie Skynetu a odvrátenie Súdneho dňa. Johnovi sa dokonca podarilo získať desať minút a nenápadne si zdriemnuť. Ale k jeho nechuti ho Cameron musela zobudiť, keď zazvonil zvonček. Vstal a odišiel, pričom prerušil úvahy a tým spretrhal svoje zoznamy.

Teraz sa musel s Cameron rozdeliť. Bolo pre ňu nepríjemné opúšťať ho, zase ale John sa na ňu krátko usmial, aby jej ukázal, že bude v poriadku. Usmiala sa pred odchodom. Ako John putoval do triedy fyziky, obráazok Cameroninho dokonalého úsmevu sa opakoval v jeho mysli.
Do triedy vošiel profesor fyziky aby začal prednášať, alebo oživiť Johnovi jeho poslednú nočnú moru, bez toho by to vedel.

Nikdy nehovor čo vieš ale vždy sa snaž vedieť čo hovoríš.

8 Naposledy upravil: Ten odvedla (30.9.2012 00:09:05)

Re: Does John Love Me? + pokračování

- Kapitola druhá : Teória samoty
"Dobré ráno trieda" začal učiteľ fyziky, ktorý mal na sebe biely laboratórny plášť – ako vždy. "Pokračujeme v našej prednáške o relatívnosti a kvantovej fyzike. Konkrétne to bude prednáška, ktorou sa ,študenti, najviac v dnešnej dobe zaoberá relativita s teóriou o cestovaní v čase." Nevedome sa snažili, ale bolo zrejmé, že väčšina študentov sa naklonili dopredu, dychtiví počuť o téme, ktorá bola tak tajomná, že si neboli ani istý či by niečo také mohlo byť.

John, na druhej strane učebne si dovolil ironický úsmev, oprel sa a zavrel oči. Teória cestovania v čase? Je to skutočné, v poriadku, ja som sa narodil pred mojím otcom. Ako reálne je to pre vás? John len napoly počúval, ako profesor začal vysvetľovať, ako by bolo možné cestovať späť v čase. John si nezrozumiteľne odfrkol ako učiteľ vysvetlil, ako ľudstvo nemôže cestovať späť v čase, pretože hmota by nemohla premôcť zvyšok vesmíru.

Rovnako ako, že je to pravda, tak on a Skynet poslali späť čase viac ľudí na zakončenie vojny, ako by si niekto trúfal snívať ale ani jeden z nich nenarušil nejaké “tento-no“ vo vesmíre. John  robil opravené pripomienky, a skoro vyprskol smiechom, keď počul, že to bolo nemožné pre mužov, aby bol sám sebe dedkom. Blb, môj otec je asi o desať rokov mladší ako ja!
Človeče, to je dobré, že tu nie je Cameron, pretože by opravovala profesora zakaždým, keď otvoril ústa. Keď si na to spomeniem, to by bola iná zábava.

Potom niekto položil otázku, ktorá donútila Johna venovať pozornosť. "Takže chcete povedať, že cestovanie časom je možné," niekto začal.
"A pokiaľ by človek mohol prežiť skok -" Mohli "-a oni by mohli ísť kdekoľvek by chceli ? Mohli zmeniť históriu ?"

John sa zrazu pristihol, že im teraz venoval úplnú pozornosť. Odpoveď už vopred vedel, bola áno. Keď mal sotva dvanásť, on, jeho matka, počítačový vedec, a najbližšia vec, ktorú by mohol označiť otec zmenili históriu veľmi dramatickým spôsobom. Oddialili Súdny deň o niekoľko rokov. Bol to jeden z najväčších a zároveň najhorších dní života Johna Connora. Zastavili Súdny deň, ale v procese zastavenia ho, John stratil svojho náhradného otca : T-888čku.

Ako mu neskôr matka vysvetlila, že Tri-Osmička bola najlepšou voľbou pre pomoc aby ho vychovala. T-888 by ho nikdy neignorovala, nikdy by ho nezneužívala, alebo nezanedbávala ho, a obetoval by sa pre neho. V skratke T-888čka - stroj, ktorý Derek a Sarah tak nenávideli, bol najlepší rodič pre Johna v tej dobe.

Johnovi vadilo, že obeť T-888čky bola márna, Súdny deň by nastal aj keď ho oddialili. Vedel, že by to potom stroj povedal ,ak aby bol zostal. Druhý Terminátor v jeho blízkosti by mohol pomôcť zvýšiť ich šance na zničenie Skynetu.

John zahodil svoje myšlienky a zameral sa späť na to, čo profesor odpovedal. Ale zachytil len poslednú časť, "takže by bol od toho závislý."

"Povedzme, že by som chcel zabiť Hitlera," povedal niekto.
Áno, mohol by si to skúsiť. Neviem, koľkokrát sa už Skynet snažil zabiť mňa.

Ale učiteľova odpoveď nesúhlasila s tým, čo John vedel. "Nie, mohol by ste to robiť. Vedci premýšľali, čo by sa stalo, keby sa človek mohol vrátiť a snažil sa drasticky zmeniť históriu. Oni matematicky prišli na práve konzistencie. Uvádza, že niečo čo človek urobí v minulosti, musí mať presné dôsledky, ktoré by mohli spôsobiť v súčasnosti aby sa niečo stalo presne tak, ako to je. "

No, ja si nemyslím, že je to tak. Keby to bola pravda, potom by sa Skynet neobťažoval snažiť ma poraziť zakaždým, keď sa otočím.
Hoci to má niekoľko dobrých bodov.
-Ak by som neposlal Kyla späť, prestal by som existovať.
-Keby som neposlal  T-888 späť, prestal by som existovať.
-Keby som neposlal Cameron kryť mi chrbát, určite by som prestal existovať.
-A dôvod, prečo by Kyle a T-888 nemohli pustiť do seba, je preto, že som ... zomrel.  Čo znamená, že pre to, aby to bola pravda, potom ... no.

Johnova krv sa zdala studená a pomalá, keď si uvedomil, čo sa muselo stať. Nepočul nič iné, čo bolo povedané v triede, jeho svet praskol. Buď má Cameron zomrieť, alebo ju mám poslať späť k sebe. Či tak alebo onak ho opustila.
John bez Cameron počas vojny proti Skynetu.

Jeho mozog sa skoro vypol. To sa dá len ťažko predstaviť. Svet, kde Cameron nebola po jeho boku, kde nebola ani na jeho posteli, keď sa prebudil. To by bolo ešte horšie ako strata T-888čky.
T-888 nebol schopný plne oceniť že je s Johnom ale Cameron ? Zdalo sa, že áno. Ona s ním musí byť, tak či tak. Bol by bez nej len polovičatý.

Trvalo Johnovi dlhšie než komukoľvek inému, kým pochopil, že sa ozval zvonček. Otupene si pozbieral veci a vstal. Jeho nohy boli ako želé a nereagovali. Bolo im jedno, kam sa pohybovali.
Johnova tvár odrážala smrť. Cítil sa mŕtvy. Buď stratí Cameron tak, že by aj naďalej mohla byť s ním ako teenager, ale nič si nepamätať a  on by musel pokračovať bez nej.

Študent nevenujúci pozornosť k miestu, okolo náhodne v behu vrazil Johnovi do ramena. "Prepáč človeče," povedal študent, pokračujúc okolo neho. John mu venoval len málo pozornosti, bezstarostný k tomu ako sa cítilo jeho rameno. Nestaral sa momentálne o nič. Trvalo mu celú večnosť sa dostať na jeho ďalšiu hodinu.
Cameron nebola na tejto hodine.
Bol to najdlhšia hodina života Johna.

John odmietol prijať, že by Cameron mala umrieť, nemohol si to ani predstaviť. Jeho myseľ si pomaly uvedomila, že ju bude musieť poslať späť k sebe do tejto doby a on by išiel bez nej, čo znamenalo, že každý okamih strávený bez nej bol moment umierania. Chystal sa ju stratiť, tak prečo to robiť ešte horšie?

Nič v triede nebolo pre Johna zaujímavé. Snažil sa argumentovať zákon konzistencie v jeho mysli, ale nič na čo myslel ho nepotešilo. Je to pravda, vo všetkých ostatných okolnostiach.

Vytiahol sa na obed, kde sa posadil, bez toho aby si dal čokoľvek k jedlu.

Cítil, ako by videl ducha, keď sa k nemu pripojila Cameron. Je možné, že už bola mŕtva. Trvalo mu trikrát reagovať na jej otázku.
"Si smutný," poznamenala. Smútok je eufemizmus a John si nemyslel, že mal vôľu povedať jej o jej smrti.

"To nič nie je," zamumlal John. Zadíval sa jej do očí dúfajúc, že sa všetko v nich utopí. Avšak, oči, ktoré miloval tam neboli. Jej hnedé oči nie sú teplé v žiadnom prípade, ale sú chladné a násilné.

"Kto ti ublížil?" spýtala sa nechápavo. V jej hlase neboli žiadne emócie , ale jej päste boli tak pevne zovreté na stole, že jej zápästia začali byť biele.

"Čo to hovoríš?" spýtal sa John a na jeho paniku dočasne zabudol. Cameron sa pozerala pripravená zabiť. A keď videla, ako tam boli stovky ľudí v okolí, musela sa veľmi premáhať aby sa v zúrivosti nepustila do všetkých v jej blízkosti.

"Kto ? Zranený ? Ty."
Analyzovanie ......... spracovanie ......... John Connor bol fyzicky a mentálne zranený.
Emócie v simulátore - stopovanie samostatne:  zlosť.
Odporúčaná 11000110101 Predmet 1.001 akcie: Ukončiť útok na Johna Connora – zabiť útočníka.
Spracovanie ........ John nevie, že bol zranený.
Odporúčaný postup: Pridajte Connora jeho poškodeniu.
Ukončenie ohrozenia Connora – WARNING v automatizovanom emocionálnom simulátore nastal rušivý kód - ukončiť všetky hrozby na akejkoľvek úrovni, ochrániť Johna Connora.

"Cameron čo to hovoríš?" spýtal sa John, ale potom sa Cameron natiahla a jemne sa dotkla jeho ramena.
Bolesť mu vystrelila cez rameno, a Johnova ruka vyletela k ramenu, aby si ho chytil v snahe potlačiť bolesť. Namiesto toho sa bolesť zhoršila. Johnovi chvíľu trvalo kým si uvedomil, že zvieraním ramena si pôsobil ďalšie bolesti. Cameron ho pozorovala, ako to prestávalo, zaškrípal zubami.

Jej výraz bol vinný, ako by to bola jej vina. Začala s bolestivým dotykom na ramene, a teraz sa cítila zle.
John prehovoril, ako náhle bolesť zmizla. "Nie je to tvoja vina," povedal jej, škrabkajúc si bradu.

"Začala som tú bolesť."

"Ty si to nevedela."

"Mala som."

"Cameron, ja ti odpúšťam," prehovoril John. Jej výraz sa stal odľahčený, ale bol tam ešte ten nebezpečný záblesk v jej očiach. To pripomenulo Johnovi, že jeho rameno bolo iracionálne citlivé. Vyhrnul si rukáv aby videl prečo to bolelo.Na celom jeho ramene bola tmavá škvrna fialovo-čiernej farby. Johnovi klesla čeľusť, keď sa na to pozeral. Ako sa to dofrasa mohlo stať? Nebolo to tam dnes ráno a John by vedel, keby áno.

Potom si jedným okom všimol  Cameronin výraz. Jej tvár bola znovu studená, a jej päste boli zovreté ešte pevnejšie. "Kto ťa zranil?" spýtala sa Cameron prudko.
John vedel, že jedno zlé slovo, by práve teraz mohlo spôsobiť, že Cameron by pobila všetkých v škole.

"Niekto vrazil do môjho ramena," odpovedal John.
Analyzovanie ......... hľadanie ľudí, ktorí pravidelne narážajú do ramien ľudí.
Hľadanie kompletné. Zúženie na ľudí so zbraňami na ramenách ......... žiadny útočník nenájdený.
Postup : Zničiť všetkých ľudí, ktorí  majú hrboli na ramenách.
Zhromažďovať informácie o útočníkovi.

"Kto?" vyštekla Cameron. Bola blízko k tomu aby začala z termináciou okolia. Ak by to bolo potrebné hneď, zmenila by sa na stenu a schovala Johna za seba. Nikto neublíži Johnovi.

"Bola to nehoda Cameron. Neurobili to schválne," ubezpečil ju John. Správal sa opatrne, pretože vedel, že má v pláne ukončiť toho kto mu ublížil.
Spracovanie a simulácia ......... náhodné kolízie nemôžu byť s ľudským ramenom.
Vyhľadávanie surovín s riadnym účinkom ......... Chyba UPOZORNENIE opustiť HĽADANIE: nájdené riešenie. Opakovanej analýzy dát z posledných dvoch týždňov ......... spracovanie a simulácia .........

"Je to rameno, ktoré ti trafil T-888čka s brokovnicou?" opýtala sa Cameron. Johnova tvár svitla s porozumením, keď prikývol. Autonómne obavy a strach zaplavili Cameronin systém. Bála sa, že urobí viac škody sa sotva dotkla jeho ruky.
Porovnanie dát s už predtým zistených dát ......... cievy sú výrazne oslabené, svaly sú v prevádzke na polovici kapacity. Telesné funkcie Johna Connora boli ohrozené pôsobením adrenalínu.
Odhad doby do úplného uzdravenia .........
Odporúčané akcie: povedať to Johnovi.

Keď sa jej emócie v simulátore samostatne vypli, Cameron začala hovoriť. "Tvoje telo stále trpí z tvojho vysokého adrenalínu. Tvoje krvné cievy a svaly sú oslabené a ľahšie poškodené. Tvoje orgány trpia, a tvoj mozog ešte nepracuje na svojej pravidelnej hladine kapacity. Iba tvoja kostra pracuje v rámci 90 % svojej pevnosti. "

Johnova tvár sa ozmraštila v hlbokom zamyslení, keď sa snažil pochopiť, čo povedala. "Takže si mi povedala, že som na tom horšie, než som bol?"

"Áno." Spracovanie ......... emocionálne poškodenie nemá vplyv na hladinu adrenalínu. "Tvoje emócie neboli ovplyvnené tým čo som povedala. Prečo si smutný?"

Johnova spomienka na to, čo sa naučil ho udrela znovu. Klesol a zúfalo si zaboril hlavu do náručia. "Poviem ti to neskôr." Autonómne jej emocionálny simulátor odišiel. Opatrne položila ruku na jeho dobré rameno. John sa natiahol bez toho aby sa pozrel a položil ruku na jej.

Zvyšok dňa Cameron sledovala Johnove správanie. Bol v depresii a mrzutý, a zdalo sa, že je takmer nemožné dostať ho z jeho nálady. Zhoršilo sa to, keď išla viac ako päť stôp od neho. Takže v tomto zmysle zostala u neho. Na ceste domov zo školy, ju John držal za ruku a napoly jej položil hlavu na rameno. Jeho správanie bolo znepokojujúce, ale ona nevedela, čo je príčinou, a on to nepovedal.

Keď sa konečne dostali domov, Cameron viedla Johna na gauč, kde sa posadili. Opatrne, aby nedošlo k tvorbe modrín mu začala masírovať chrbát, dávajúc pozor, aby zostala ďaleko od jeho boľavého ramena.
Analyzovanie ......... Johnov mentálny a emocionálny stav sa nezlepšil .........
Upozornenie: Všeobecný emočný simulátor aktivovaný .........

"John, prečo si smutný?" spýtala sa Cameron znovu, z dosť výraznými obavami v jej hlase. Jej Johna niečo trápilo ale chcela aby to bolo preč. To bolo to, čo si myslela, keď sa k nej otočil so slzami v očiach.

"Vieš o práve konzistencie?" spýtal sa John otupene.

"Áno," odpovedala Cameron. Každý proces, ktorý mohol sa rozbehol a spracovával : zákon konzistencie a jej vzťah k nim a prečo bol John smutný. Po piatich minútach hľadenia sa mu do jeho mrzutých očí, prišli jej procesy s odpoveďou. Na rozdiel od ľudského mozgu, jej procesy nebudú klamať. "To znamená, že musím zomrieť," dodala.

Šok z jej vlastných slov pokrútila CPU. Procesy začala kričať pudom sebazáchovy. Nemôžem dovoliť, aby nastalo SAMO-UKONČENIE nedokážem vypočítať – ukončiť sa sama, musím žiť, iba tak môže John Connor prežiť ......... Teória musí byť nesprávna, Spracovanie ......... matematické riešenie teórie ......... teória je správna, teória nemôže byť správna ......... Error; konfliktné Riešenie ......... reset ......... Chyba .........

Johnove slová zlomili jej prúd myslenia. "Nenechám ťa umrieť," odpovedal John. "Ak ... ak je to pravda, potom ťa pošlem späť."

"John, to by bolo v rozpore,.."

"Pošlem ťa späť!" zakričal John prerušiac ju ,čím ju prekvapil. V jeho očiach boli emócie, ktoré Cameron nemohla identifikovať, ale videla ich predtým. Snažila sa v nádeji na učenie, ako tomu zabrániť. Prečo bol John tak tvrdohlavý a argumentoval si len svoju pravdu? Bol to človek, pre neho je popretie zrejmé?

"Si na mňa naštvaný," poznamenala ticho. Johnovo správanie sa zmenilo, od vyšinutý na zúfalý a pozrel sa na ňu a ona videla jeho červené oči.

"Nie," odpovedal. "Len strach." Jej autonómny emocionálny simulátor sa zaplavil nejakou, zvláštnou emóciou. Nevedela, ako sa ňou zaobchádzať. John ale vedel. Uznávajúc pohľad na ňu rovnako, ako ona neho ju objal. Cameron ho objala tiež a držala ho v zovretí.

"Nechcem zomrieť," zašepkala Cameron.

"Nedovolím to. Dokážem že sa tá teória mýli ," sľúbil jej John. Prisahal sám sebe, že bez ohľadu na náklady, zachráni Cameron od jej osudu. Pretože keby bola preč, potom si nemyslel, že by mal iný dôvod žiť. Jeho život, ak by zostal, by bol dutý ako prázdna škrupina. Bez nej by ho nebolo. A zomrie, ak to znamenalo záchranu Cameron. Taká zvláštna vec, s ohľadom na jej hlavný cieľ je, aby ho chránila. Budeme sa chrániť navzájom.

"John!" výkrik prišiel z dverí. John a Cameron sa navzájom pustili a John sa bežal pozrieť, kto tam bol. Bolo to Derek, a vyzeral, tak zúfalý, ako by len mohol byť. Cameron pristúpila zozadu k Johnovi a položila  mu ruku na chrbát, kde to Derek nevidel.

"Čo sa deje?" opýtal sa John.
John bol úprimne prekvapený, keď mu Derek podal 9mm Glock a potom dal Cameron brokovnicu. To nebolo dobré, keď dal Derek Cameron brokovnicu.

"Poď," povedal Derek, vychádzajúc z domu. Nasledovali panického odbojára priamo k autu.

"Čo sa deje?" znovu požadoval John vysvetlenie. Mohol by práve tam, prísť o  Cameron?

"Máte novú priateľku," odpovedal Derek a zdvihol kus papiera. "Chce ťa spoznať."

Keď sa dostali do auta, Derek šoféroval a John čítal noviny. Zbledol výrazne a unavene. Cameron si vzala zdvorilo od Johna noviny a prečítala si ich rovnako, hľadajúc, čo by mohlo vystrašiť jej Johna. Bolo to jednoduchý, úhľadne napísaný článok písaný s vedomím, že John Connor si to určite prečíta : Keď nemôžem nájsť teba, budem zabíjať každého človeka, ktorého nájdem kým sa neukážeš.

Toto je postup modelu T-1001, série 356323A !!

Nikdy nehovor čo vieš ale vždy sa snaž vedieť čo hovoríš.

9

Re: Does John Love Me? + pokračování

- Kapitola tretia : Desperate Measures sú Human Thing  ( Zúfalé opatrenia sú ľudské veci )
"Oh strieľanie," zamrmlal John. "Strieľať, strieľať a zase strieľať ..."

"Spamätaj sa, John," prikázal Derek. "Musíš si udržať chladnú hlavu." Zahli za roh, bude to dostatočne rýchlo ? Ale mali 57,2495% šancu na obrátenie priebehu. Cameronine procesy sa podvedome pripravovali, aby chránili Johna. Práve teraz sa zaoberali ako zabezpečiť aby bol John uvoľnený, keď zistili, kde ich Derek bral a ako udržať toho, koho milovala pokojného bez toho aby upozornila Dereka.

Jej procesy sa rozhodli, že najviac čo mohla urobiť, bolo povedať. "John, T-1001 má len 0.297% šancu, že ťa nájde" povedala. To nebolo také zlé.

"To nejde!" vyštekol John. Jej HUD videlo Johna pomaly po celý deň dosiahnuť nervové zrútenie. Teraz mal blízko k ďalšiemu. John sa otočil zo svojho sedadla, čelom k nej s rovnakým výrazom v tvári. Spoznala ho hneď, je to zúfalosť. John bol človek, nemohol zvládnuť všetko v jeden deň.

"Bude to zabíjať ľudí!" John pokračoval. Bol otočený z jeho sedadla a kričal po celom vnútrajšku vozidla. "Bude to zabíjať nevinných ľudí, kým to zabije mňa! Viete, koľko ľudí to už mohlo zabiť ?! My ani nevieme, kde to je!"

Derek tiež spoznal v Johnovi rastúcu paniku. "Sadni si, John," povedal Derek, trochu opatrne. Cameronine procesy pracovali na odpovedi, ktorá by uspokojila Johna.

"Bolo by nelogické, aby T-1001 náhodne začala zabíjať ľudí," odpovedala Cameron. Verila svojej logike. "Bolo by to proti jej infiltračným protokolom. Nezabije nikoho, ak ho nemá, označeného za cieľ alebo ju neohrozuje. Je to len hrozba, aby ťa zastrašila."

"Ako to môžeš vedieť ?" spýtal sa jej John. Vydesený výraz v jeho tvári zjemnel a pomaly sa pri pohľade na ňu upokojil. Jeho hlas zmäkol.

Keď sa Derek zameral na jazdu, Cameron jemne sledovala prstom neviditeľnú čiaru dole po Johnovej tvári až ku kútiku úst. "Ja.." povedala. Bola schopná dokončiť gesto bez neželaného odhalenia.  Ako náhle sa znovu pozrel, Cameronina ruka znovu uchopila brokovnicu, a John sa viditeľne uvoľnil. Dýchal zhlboka a rýchlo, nepochybne sa snažil upokojiť. Stále ale vyzeral otrasený.

Analýza : príznaky ......... John Connor je v šoku .........
Navrhované opatrenie: John potrebuje oddych. Ďalšie ťažkosti môžu poškodiť  Johna fyzicky ......... Nemožno dovoliť, aby bol John zranený.

Medzitým niekoľko procesov zostalo sústredených na to, kam idú. Navrhli niekoľko vhodných destinácií. Pri rýchlosti, ktorou šiel Derek, by tam mali byť počas niekoľkých minút. John však nevedel, kam idú. Možno, že len nebol schopný si to domyslieť.

"Tak, ako TO vylákame von?" opýtal sa John a snažil sa dostať sa pod kontrolu. Videl kútikom oka ako sa Derek uškrnul. Cameron vzadu mlčala, aby nevznikla zbytočná panika. Netrvalo by dlho, aby si dal John, dva a dva dohromady, myslelo mu to stále ešte jasne, aj keď bol pod tlakom a rastúcou panikou.

"Berieš ma zabiť TO, alebo nie?" John sa opýtal.

"Teraz počúvaj, John," povedal Derek, vytáčajúc zákrutu nebezpečne rýchlo. "Sme tu preto, lebo títo ľudia sú týmto, veciam, ukradnutý. Pretože ak nechceš vidieť, ako každý človek, každý z nich, je mŕtvy." John sa trhol nad tvrdým spôsobom ako jeho strýko povedal posledné slovo, ale stále počúval. "Si krvou v ich žilách, John. Je to takmer nemožné, aby každý z nich prežil súdny deň, ale tí, ktorý to zvládnu, ťa budú potrebovať. A ak tam nie ste, potom prežívajúce Súdny deň nezáleží., Ale že to nie je rozsah toho. Si spasiteľ ľudstva, pretože každá generácia, každé dieťa, ktoré sa narodí teraz a aj v budúcnosti, sa narodí, pretože ty - John Connor si bol tam, aby si ich viedol. Ak neostaneš nažive, potom všetky tie generácie, tí nenarodený ľudia, ktorí nie sú ešte živý a neexistujú, nikdy žiť nebudú. To je rozsah tvojej pravej zodpovednosti:. Aby si zabezpečil, že budú generácie ľudstva pokračovať. Áno, pár ľudí teraz zomrie, ale ak tak neurobíme, potom celá ľudská rasa - minulosť, prítomnosť a budúcnosť nenarodených sú preč. "

John nikdy pred tým nepočul takú reč od svojho strýka. To zmenilo všetko, čo si myslel, o súdnom dni a vojne so strojmi. Nebude tam len pre pozostalých. Ak by zomrel, potom by nenarodené generácie nepriamo odsúdil. Cítil tú váhu zodpovednosti na svojich ramenách. Táto zodpovednosť, ktorú záchranca ľudstva cítil, si vyžadovala iba jednu vec. Aby prežil !

"Tak kde nás to vezieš?" opýtal sa John, pričom sa snažil upokojiť pomocou hlbokých a pomalých nádychov. Cameron tajne schválila zmeny v jej Johnovi, bol opäť pokojný. A on lepšie pochopil. Teraz len keby mohol byť uzdravený aj fyzicky.

"Do bezpečného domu" odpovedal Derek, a zastavil auto. Vystúpili, udržiavajúc ich zbrane skryté. John zistil, že je ťažké sa nepozerať ako sa Cameron podarilo posunúť svoju brokovnicu dole v  jej nohavici a udržať ju nenápadne schovanú. Sľúbil si, že sa nebude pozerať, keď si ju bude vyťahovať von. Derek mal pravdu, že je potrebné sa zamerať na ich úlohu.

Derek otvoril dvere do domu a zamieril po schodoch hore. John šiel hneď za nim, s Cameron v pätách. John mohol takmer cítiť jej oči na chrbte. Zdalo sa, že je v poriadku, kým  nezakopol a nenarazil si ruku na schodiskové zábradlie. Derek sa len krátko obzrel a pokračoval. Z Cameroninho upreného pohľadu na neho, aj keď netrval viac ako okamih, mohol takmer cítiť z nej znepokojenie. Sám vedel, že jeho ruka čoskoro bude hrať farbami ako rameno.

Derek odomkol dvere a  pokynul im aby vstúpili dovnútra. "Teraz tu zostaň a nerob hlúposti," varoval ho Derek. "Idem nájsť svoju matku." Potom zavrel dvere a zamkol ich. John ho mohol takmer ako šprintoval dole po schodoch. Ignorujúc radu strýka sa John rozhliadol po bezpečnom dome.

Bol to podobné bežnému bytu. Mal dve lôžka, počítač, kúpeľňu a rádio. Iste, zbrane, vojenské zariadenia, a lekárske lavice a podobné vybavenie nesmeli chýbať, ale inak to nebolo veľmi odlišné od domova. Skôr ako sa mohol John upokojiť a začať premýšľať normálne, vzala ho Cameron za ruku.

Vedel hneď, kde ho brala, nemusel byť ani stroj aby to uhádol . Cameron ho dotlačila k zdravotníckemu stolu a donútila ho, aby si naň sadol. Tam mal John pocit, že zažil najneobvyklejšie vyšetrenie, aké kedy mal. Začala tým, že ho pohladkala na zadnej strane krku, ako predtým. On tušil, čo to bolo. Ale Cameron s ním ešte neskončila.

Pozerala sa mu do očí, čo sa zdalo ako večnosť. John sa topil v jej “teplých hnedých bazénoch“ a zabudol na všetko, čo sa v ten deň stalo. Potom začala jej ďalší test. Vzala mu ruku, ktorú si narazil o zábradlie sledovala každý nerv, každú kosičku, cievky a záhyby na jeho koži. Bolo to zvláštne a John sa jej musel opýtať, čo robí.

"Pozerám na poškodenie tkaniva pod kožou," povedala Cameron, monotónne. Všetky jej procesy boli zamerané na Johnove zdravie. "Tvoja ruka bude ako modriny na ramene." John sa uškrnul, keď sa dozvedel, že, to bude ešte viac bolieť. Cameron vyzerala, že vie, čo si myslí. "Ak budeš nosiť rukavice nebude to tak .... zlé.  Daj si dolu košeľu."

"Tak v rukaviciach to bude, čo?" Johnov mozog bol vypnutý.  Jeho košeľa?

"Chcem počuť tvoj tep," vysvetlila Cameron a už mu pomáhala ju zložiť. "Počujem ho aj teraz, ale chcem ho počuť presne." John si ju vyzliekol a uvažoval : Keby len vedela, čo pre mňa znamená, červenala by sa tiež ?
Horšie bolo, keď mu Cameron priložila ucho na hruď. Začal mať problémy s dýchaním, ale to nemalo nič do činenia s dvoma Cameroninimy prstami kontrolujúcimi jeho pulz a počítaním to s údermi srdca.

Spokojná Cameron si odtiahla hlavu preč. John, stále v nepríjemnej fáze, si začal naťahovať košeľu späť. Nepotreboval teraz pokušenie. Než sa ale mohol obliecť, Cameron prešla rukou po jeho hrudi, čo skoro zastavilo tlkot jeho srdca. Nebolo nič, lekárske v očiach Cameron, iba iskra ľudskosti s náznakom obdivu.

"To sa zotavuje rýchlo," povedala a pozrela sa na neho. Vyžadovalo to nesmierne úsilie, aby si obliekol košeľu. A bolo to. Cameron začala brať zásoby zbraní a John si spomenul na sľub, čo urobil. Zamieril smerom k počítaču. Posadil sa pred ňou a otočil ho. Nebol ako nový, to môže pravdepodobne znamenať, že toto miesto nebolo obývané minimálne rok.

Po prihlásení na internet zapol vyhľadávač. John pohol prstami po klávesnici a okamžite sa strhol, pričom zasyčal od bolesti. Cameron otočila hlavou k nemu až jej vlasy previalo ako sprchu vodopádu . Netrvalo jej dlho predpokladať, prečo John tak zasyčal. Vytiahla niečo von z bedne vedľa nej a podala to Johnovi.

"Si si istá, že to pomôže?" spýtal sa John a zdvihol rukavicu. Bola to mäkká pletená rukavica. Položil si ju opatrne do ruky, špičky mala čierne. Cameron mu prešla rukou po vlasoch a pobozkala ho na temeno hlavy. Bola to akcia a ona vedela, že to robia ľudia k tým, na ktorých im záležalo, a nepochybne sa Cameron snažila utešiť ho. Tak si teda rukavicu nasadil.

Skúsil písať znovu, a teraz to bolo jednoduchšie, tučná mäkkosť rukavice odpružila tlak proti jeho prstom. John vedel, že do hodiny by mal modriny, ale teraz mal túto rukavicu, a tá by nielen mala zmäkčiť všetko čoho sa dotkne, ale to by mu bránilo cítiť to rovnako. Teraz len keby mohol dostať niečo také pre rameno. Je to smiešne, že moje telo je neschopné bez tohto extrému. Prisahám, že ak sa  niekedy vystavím znovu takému adrenalínu, jednoducho si pôjdem ľahnúť a nechám to prejsť.

Zjavili sa výsledky jeho vyhľadávania. John sa posunul v zozname nadol a pokúsil sa o iné vyhľadávanie. To skončilo s rovnakými výsledkami. Začal tretie vyhľadávanie, ktoré keď nevíde tak to vzdá.
Zadal otázku : Môže byť zákon konzistencie zlomený?
Vyhľadávač odpovedal späť s partiou hlúpych vtipov a románov. Nič z toho nemohlo pomôcť Johnovi.

Frustrovaní John sa pozeral na obrazovku počítača, snažiac sa ďalej. Potom mu dve chladné, štíhle ruky skĺzli okolo krku a spojili sa okolo neho. Cítil ako si Cameron položila hlavu na jeho zdravé rameno. "Si v strese," poznamenala. "Ale nemôžem ťa namasírovať."

"Objatie je tiež dobré" odpovedal John snažiac sa dosiahnuť jej na tvár. Ale nedokázal pohnúť rukou, pretože jej hlava bola na zlom mieste. Vzdal to na chvíľu a snažil sa hľadať ďalej. Skôr než hľadanie  samotného zákona, začal vyhľadávať známych fyzikov a profesorov, ktorí vedeli veľa o cestovaní v čase.

Ukázalo sa, že tam bolo niekoľko uznávaných fyzikálnych profesorov. Hŕstka z nich sa zaoberala cestovaním časom a využitím časopriestorového kontinua. Nikto z nich nemal verejne dostupné telefónne čísla ale John bol príliš zúfalý aby čakal na e-mailove odpovede. Preto sa zameral , ktorý z týchto profesorov žíl dosť blízko. Jeden z nich pracoval a žil na univerzite v meste len asi sto kilometrov na sever.

Myšlienky sa začali formulovať v mysli Johna. Ak bol profesor len sto míľ na sever, potom nielen že by to bolo z mesta ... Johnove myšlienky boli prerušené Cameroniním hlasom. "Návšteva profesora nie je dobrý nápad, John."

"Ako vieš, že som o tom premýšľal ?"  spýtal sa zarazene John a pozeral sa na ňu.

"Prišla som pochopiť, ako pracuje vaša myseľ. Bola by to zúfalá výhovorka buď sa skryť pred T-1001 alebo zistiť viac o zákone konzistencie," vysvetlila Cameron a oprela si hlavu o jeho.

"Čo si počula o fráze : Zúfalé časy volajú po zúfalých opatreniach?" spýtal sa John vyťahujúc posledné argumenty.

"Zúfalé opatrenia sú ľudské záležitosti. Nezmyselné správanie, zlé rozhodnutia, ktoré prinesú len strach a hystériu."

"Je tu vôbec možnosť, že by som ťa dokázal presvedčiť?"

"Nie"

John si vzdychol a oprel si hlavu o ruku opretú o lakeť. Nechal vplyv denných udalostí napadnúť jeho myslenie. Ak zostane takto ... nechcela ani pomyslieť na šancu, že John utrpí mentálne poškodenie. Chcela, aby sa uvoľnil, preto ho opäť pobozkala na temeno hlavy a znovu sa dotkla jeho tváre. Zabralo to. Uvoľnil sa.

Potom sa počítač začal preťažovať. John vydal frustrovaný ston a snažil sa s bojovať z vírusom čo sa nabúral na jeho počítač. Po chvíli boja, vírus vyhral a úplne sa zmocnil každého súboru a procesu v počítači. Cameron zistila čo sa deje skôr ako John. "T-1001 sa ti nabúrala do počítača. Vie, kde sme."

"Do riti!" zareval John a vyskočil na nohy. Poobzeral sa okolo seba zúfalo sa obrátil na Cameron. "Cameron, že ma budeš počúvať ?" spýtal sa.

"Samozrejme," odpovedala Cameron. Vedela, čo sa chystá povedať, skôr ako to povedal. Avšak, nemali veľa možností, a ona to vedela.

"Poď so mnou, vyhneme sa T-1001 a nájdeme toho profesora,"  povedal John. Cameron prikývla a zdvihla brokovnicu. John si bol istý, že jeho zbraň bola nabitá ale ešte schmatol ďalšie. Potom bežal do kuchyne a schmatol ceruzku a papier. Cameron sledovala úzkostlivo, ako písal. Strácali čas. Pozrela sa von pripravená viesť ho. Zamierili dole po schodoch a John rýchlo za nimi zamkol dvere.

Keď boli von, obzerali sa po vhodnom aute, pretože nemohli predbehnúť T-1001 pešo. John si všimol pick-up, ktorý nebol v podstate používaný a vykročili k nemu. Potom sa za nimi ozvala streľba.
John sa rozbehol a inštinktívne vedel, že je to T-1001,pretože len ona by začala strieľať na nich bez kladenia otázok. Cameron sa postavila pred Johna a všetky guľky, ktoré by ho boli zabili schytala ona. Bojovala aj s jej emocionálnym simulátorom, autonómne jej prikazoval ukončiť hrozbu pre Johna.

John vyrazil okno na dverách a odomkol ich. Rýchlo vliezol do auta a snažil sa naštartovať . Cameron sa otočila a videla ako T-1001 prichádza. Vypálila , aby T-1001 aspoň spomalila. Ale to bolo zbytočné, pretože sa okamžite zahojila. Cameron znova nabila a vystrelila. John uspel a auto zavrčalo. Cameron ho posunula na druhé sedadlo a dupla na plyn. John sa vyklonil z okna a ešte raz vystrelil na Terminátora.

TO ich ale naháňalo pešo. John vedel, že to neskončí, kým sa neutečú alebo ten stroj nezničia. Pozrel sa na panel auta.
"Strieľaj, toto auto je skoro bez paliva." ozval sa John.

"Nemáme čas ukradnúť iné," poznamenala Cameron.

"Ja viem, len sa dostať na diaľnicu a ujsť toľko kilometrov ako sa bude dať."
Johnovi sa vôbec nepáčilo, ako dopadol dnešný deň. Prial si, aby nikdy nevstal z postele.

Nikdy nehovor čo vieš ale vždy sa snaž vedieť čo hovoríš.

10

Re: Does John Love Me? + pokračování

- Kapitola štvrtá : Nasledovať vodcu
Derek vyrazil po schodoch hore, pripravený na všetko. Bolo to len asi pol hodiny, čo odišiel nájsť Sarah a povedať jej, čo sa deje. Ako náhle to bolo hotovo, išli späť k autu a odviezli sa do bezpečného domu. Derek práve zachádzal za roh, keď počul výstrely. Jeho noha prudko zošliapla pedál na doraz uprostred výkrikov Sarah, že je John v nebezpečenstve.

Streľba sa ozývala spoza rohu a Derek so Sarah sa hnali smerom k úkrytu. Ľudia všade bežali ako o život sa schovať do bezpečia ich domovov. Johna a Cameron nikde nevideli a nebola tam ani T-1001.

Derek sa ani neobťažoval nájsť parkovacie miesto. Ich vozidlo zastavil uprostred ulice a bez toho aby vypol motor, vyrazili obaja ako šialený. Jeho preteky k budove proti Sarah boli šialené a bol to najrýchlejší beh, aký kedy bežal po dlhej dobe. Nárazom rozbil dvere, sotva sa obťažoval so zámkom. Ako náhle bolo otvorené, vrazil do vnútra a pripravil si zbraň.

Bolo tam prázdno. Derek ďalej kontroloval miestnosti. Sarah za ním zavrela dvere a prezerala si hlavné miestnosti. Všetko bolo prakticky nedotknuté. Krok za krokom, jej oči kontrolovali byt znova. Jedna alebo dve debny zo zbraňami boli otvorené, na lekárskej lavici boli v prachu nejaké odtlačky, ale nič iné nevidela. Derek vyšiel z bočných miestností a zavrtel hlavou. Ani tam neboli.

"Čo sa potom stalo ?" spýtala sa Sarah. "Nemyslíš si, že by sa snažil bojovať?"

"Nie, hovoril som mu to. A rovnako ako nenávidím Cameron ani ona by to nechcela," odpovedal jej Derek pri prehľadávaní zbraní z debien.

"Ja viem, že je to stroj, ale ona myslí len na Johnovu bezpečnosť," argumentovala Sarah. "Verím jej, do určitej miery. Ona ho viac chráni od tej doby, čo sa prepla. Ale keď to zostane takto, budem jej aj naďalej veriť."

Keby si len vedela, pomyslel si Derek kyslo. Nepáčilo sa mu to. Jeho kroky sa zastavili pri stole. Niekto sedel pri počítači. Ostražito Derek štuchol obrazovku s hlavňou jeho pištole, aby sa ubezpečil, že nie je pripojená k výbušnine. Vzhľadom k tomu, že to nemusel byť John, kto ho používal. "John bol pri počítači."

Sarah prešla k miestu, kde sa Derek stále pozeral na obrazovku počítača. Sama nemala potuchy, ako zistiť, čo by John mohol robiť v počítači. Pozrela na myš a rozhodla sa, že ak to nemôže zistiť tak ho aspoň vypne. "Vieš, ako sledovať, čo robili ľudia na počítači?" Spýtala sa Sarah.

Derek sa na ňu úkosom pozrel. "Bojoval som proti strojom, nehral som sa s nimi," odpovedal sucho. Obaja sa pozerali výhražne na počítač, frustrovaní jeho zdanlivou zložitosťou a dúfali, že hnev by počítač donútil aby im len tak dal odpovede.
Derek ukázal veľmi  intenzívne množstvo odhodlanosti a pokúšal sa používať počítač. Sarah sledoval obrazovku, ako sa opatrne pohyboval myšou. "Aký je rozsah počítačov?" spýtal sa Derek. "Je tu tlačidlo vyhľadávania. Možno, že nájdeš, čo hľadal John."

"Ja neviem, skús," ponúkla Sarah. Nevedela používať internet, tak ako to bolo teraz potrebné. Áno, bolo to, ako Derek povedal. V rohu  obrazovky svietilo pole na vyhľadávanie. Keby sa nebála o Johna, asi by sa pustila do Dereka. Priam šalela pri pomyslení, že kde by mohol byť, alebo čo robí. Cameron ho mohla predsa lepšie donútiť myslieť racionálne.

Nezniesla stáť tam trpezlivo, zatiaľ čo Derek písal do poľa vyhľadávania posledných navštívených stránok. Netrpezlivá, Sarah išla robiť ďalšie prehľadávanie bytu. John tu musel niečo nechať, aj keď len náhodou. Derek pri počítači vykrikoval sériu sťažností ako mu počítač odmietal zadať požadované informácie.

Potom si Sarah všimla Johnov odkaz na kuchynskej linke. Prečítať si ho však bolo nad jej sily. Avšak, pripustila, že hľadala skôr niečo, čo by ju ubezpečilo, že je John v bezpečí. Zdvihla ho a poznávala rukopis svojho syna. Dúfajme, že to znamenalo, že je nažive. Jej oči skenovali jeho odkaz.

"Ty idiot!"  zrevala Sarah pri pohľade na papier, na čo Derek vyskočil zo stoličky, automaticky pripravený na ťažkosti.

"Čo?" spýtal sa ostražito. Sarah podržala odkaz tak aby si ho mohol Derek prečítať."Tak toto nie," zamrmlal John. Poklepal nohou na pneumatiku. Vedľa neho Cameron analyzovala, či by s toho mohol mať neskôr nejaké modriny. Nevedome vydýchla úľavou, keď jej procesy zistili, že bude v poriadku. Avšak, súhlasila s jeho vyhlásením.

Získali dvadsať míľ na diaľnici, pokiaľ im nedošlo palivo. John si mrmlal niečo o tom, aké to bolo a šťastie a zároveň aj smola, že "utiekli" v aute, ktoré išlo v podstate na výpary. Cameron nesúhlasila, vyčítala si, že nepreskenovala vozidlo hneď ako ho našli.

"Čo chceš teraz robiť?" spýtala sa. Mohli by sa buď preplížiť späť okolo T-1001, ktorý bol určite love a lovil ich, alebo pokračovať na miesto, kde sa chcel stretnúť s profesorom na univerzite. Cameron ticho dúfala, že sa rozhodne pre prvú možnosť, aj keď vedela, že aj bez jej poslania, by ho s láskou nasledovala aj cez čiernu dieru.

"Pokračujeme," odpovedal John. Ukázal okolo nich. "Celá táto oblasť je les medzi oboma mestami. Mohli by sme sa tam dostať pešo cez tieto stromy. Pre T-1001 by malo byť ťažšie sledovať nás."

"Budeme musieť byť neustále v pohybe," varovala Cameron a schmatla svoju brokovnicu. "Obtiažnosť sledovania nebude tak výrazne veľká, aby to tá plechovka vzdala."
John si skontroloval obe pištole na páse a dotkol sa jej tváre s jeho rukavicou.

"No tak, poďme si udržať nejaký odstup,"  povedal John usmial sa ňu a vbehol do lesa. Cameron ho ticho nasledoval. Bežali ticho a John skĺzol do bezmyšlienkovitého prázdna,keďd jeho mozog pracoval tak, ako bežal. Nebolo pre neho ťažké stratiť prehľad o všetkom čo sa stalo, keď bežal. Jeho mozog len prestal myslieť, a mohol pokračovať donekonečna. To bola jedna z jeho schopností, na ktorú bol vždy pyšný : schopnosť bežať donekonečna.

Jeho matka nikdy nebola schopná vysvetliť, Johnovu nekonečnú výdrž, keď prišlo k behu, ani jeho jasné myslenie. Brala to ako požehnanie, niečo, o čo sa nikdy nebude musieť starať pri výučbe Johna. Už to zvládol. Ale v ich svete o prežitie bolo stále veľa, čo bolo potrebné naučiť Johna.  John bol hrdý na to, že bol schopný zvládnuť zručnosti, o akých sa jeho matke nikdy nesnívalo, hlavne ako v skutočnosti budú môcť používať počítač.

Na začiatku, bol John tiež hrdý na to, že mohol ukázať  mame výsledok jej učenia a vzdelávania. Keď prvýkrát dokázal rozobrať pušku skôr, než stihla sama, bola na neho tak pyšná a John nikdy nechcel nič iné. Bola nadšená, kedykoľvek sa mu niečo podarilo, to znamenalo, že jej syn by prežil. Tiež bola smutná, pretože John nikdy nepoznal iný život. To znamenalo vyučovanie jej syna vojnovej taktiky  už od ôsmich rokov. Napriek tomu musela.

Potom sa jeho hrdosť na tieto zručnosti rozbila, keď bola jeho matka zavretá. John dostal zlosť, nie na jeho matku, ale na celý svet, že mu vzal matku, ktorá ho naučila všetko čo vedel a boli hrdí, keď jej mohol ukázať, že čo sa naučil. Jeho schopnosti sa stali napriek všetkému, tŕňom v jeho svete a trestali ho za všetko. Jeho hnev sa blížil k vrcholu - do bodu, keď bol naštvaný aj na matku za to, že nemôže uniknúť a zachrániť ho.

Potom prišla T-888čka, a zachránila mu život. Zrazu John zistil, že sa zúfalo musí spoliehať na všetko, čo ho matka naučila. Jeho hrdosť a láska v nej boli obnovené. To bolo to, čo ho zachránilo. Stratiť ju z tohto bezcitného sveta ešte raz, matku, ktorá ho trénovala by ho už asi úplne zničilo. A potom tam bol T-888, ktorý nikdy nekritizoval Johna pre jeho zručnosti, ako ho svet potreboval alebo, že mu boli k ničomu alebo, že potreboval pomoc.

V skutočnosti, Terminátor občas aj pochválil Johna za to, čo urobil. Poukazoval na to, čo urobil správne a nesprávne, vysvetlil mu, ako to robiť lepšie, vždy keď sa John spýtal. T-888 ho naučil veľa, tak ako jeho matka. Možno, že to je ten dôvod, prečo to bol jeden z najlepších otcov, akého kedy mal a prečo nenávidel nechať ho ísť. No nielenže jeho obeť bola márna, bol jeden z mála, až do tej doby, ktorí ho učili a práve teraz záležalo, že čo sa naučil.

Potom tam bol Charlie, a teraz Cameron a Derek. Napodiv, si nemyslel, že sa naučil veľa od Cameron alebo Dereka, pretože mu boli blízky, pretože Derek je jeho strýko, a pretože miloval Cameron. Čo by sa od nich mal učiť, keď.... ?

Johnova myšlienka bola prerušená, keď ho jeho nervový systém varoval, že jeho nohy prestávali pracovať. Cítil sa ako opitý, pretože varovanie sa k nemu dostalo po tom, čo mu jeho úplne vypovedali. Ale ako vždy,  Cameron bol tam a pripravená ho pevne držala v náručí.
"Si unavený," poznamenala.

"Teraz, keď si to tak povedala, tak áno," zamrmlal John zadýchane. Uvedomil si pot stekajúci po jeho tvári a rukách a ťažký rýchly srdcový tep v hrudi. Už veľmi dlho nebol tak unavený.
Videl popoludňajšie slnko vo vetvách. Ako rýchlo sa vlastne bežal ? Kedy nevedomky začal šprintovať ? "Ako ďaleko sme sa dostali?"

Cameron, zdalo sa váhala povedať mu odpoveď, a John vedel, že niečo nie je v poriadku. Dúfal, že to nebolo spôsobené jeho vystaveniami sa nebezpečenstvu.
"Cameron, ako ďaleko sme sa dostali?" opýtal sa John znovu.

Jej procesy nemali problémy výpočtu presnej vzdialenosti, ale ubrala čas na zjednodušenie pre Johna. Zjednodušenie vzalo mikrosekundy. "Tri štvrte míle," priznala. Vedela hneď, že John bol rozrušený a šokovaný a jeho čeľusť klesla. Videla a počula o tom, ako musel bežať skoro ako Terminátor vo vytrvalosti ale teraz padol a nezvládol ani míľu.

"Tri štvrtiny," zopakoval polohlasom. Vstal s jej pomocou. "Ešte sme neskončili," uviedol pevne. John bol jednoducho John. Neústupný.

"Nemôžeš," namietala Cameron. "Nie si dosť silný."

"Áno, som," poprel John tvrdohlavo. "Môžem bežať celú cestu tam."

"Nie, to nie." Niečo sa aktivovalo v jej emocionálnom simulátore.

"Som viac než schopný pokračovať," trval na svojom a hneď sa chystal vyskúšať dokázať to.

"John Connor!" vyštekla Cameron a chytila ho za rameno. "Nie si len tak hocikto!" Bola blízko tomu, aby vybuchla záchvatom hnevu, ktorý sa prehnal cez ňu ako sprcha ľadovej vody. "Pôjdeme ďalej, až keď poviem, že môžeš, pretože nedovolím aby si si ublížil!"

Jej nos bol pár centimetrov od jeho. Prostredníctvom autonómnej emócie, ktorú teraz cítila - hnev, videla čisté prekvapenie v jeho očiach. Emócie okamžite odišli. Cameron pustila Johna a cúvla. Jej procesy sa zmrazili a sa snažili sa pochopiť, čo sa deje. Prečo bola naštvaná a kričala na neho? Milovala ho, prečo by mala na neho kričať ? Jej procesy sa snažili prísť s diagnózou. Jej simulátor sa snažil potlačiť jej emócie.

"Je mi to ľúto," ospravedlňovala sa a cítila pocit hanby a viny. Medzitým 98%  jej čipu sa snažilo zistiť, prečo bola naštvaná na osobu, ktorú milovala a ako to bolo možné. "Nemala som kričať."

John reagoval lepšie ako ona. "Nie!  máš pravdu," uistil ju. "Mal by som byť viac opatrný v mojom stave a problémami." Stále sa objavil prekvapený a ostražitý svojimi činmi. Cameron si už nebola taká istá jej schopnosťami chrániť Johna. Čo keby mu náhodou nabudúce ublížila?

Budúci záchranca ľudstva si všimol jej nepríjemné pocity a bolesť a ponúkol jej ruku. Cameron ju prijala. Pritiahol si ju k sebe a pobozkal ju na čelo, na tvár, a potom na perách. Ako náhle sa upokojila, kráčali ruka v ruke ďalej do lesa. Cameron nebola nikdy viac vďačná za Johnovu pomoc prekonať jej vlastné chyby.


"To vyzerá na Johna," zahundral Derek. "Sakra." Chcel obviniť kováka, ale teraz nepotreboval robiť väčšie ťažkosti. John šiel za nejakým profesorom fyziky? Že by lákal kovákov, to znelo rozumne a racionálne, ale čo má profesor fyziky čo do činenia s Johnom? Bol tvorcom Skynetu, alebo tak niečo?

"Musíme ísť za Johnom," nariadila nasrdene Sarah. "Je v nebezpečenstve, a nemyslí mu to." Len jedna vec by ho mohla zastaviť - Cameron by ho mohla zastaviť, ale jej ochranárske rozkazy znamenali, že by šla za ním všade. Keby nebola stroj, pomyslela Sarah, bolo by to niečo iné, ale našťastie Cameron bol len stroj. Sarah si to často zamrmlala aj niekoľkokrát denne.

"Potrebujeme pomoc," argumentoval Derek. " T-1001 nás tam bude čakať a začne túto nočnú moru... Vieš čo to je to monštrum. Snažiť sa zachrániť Johna sami je samovražda. Prinajmenšom Cameron môže udržať to monštrum od neho dosť ďaleko. Ak ho chceme hľadať, potrebujeme pomoc. "

"A kde navrhuješ, že nájdeme pomoc, zatiaľ čo môj syn je tam lovený ako divá zver?!" revala Sarah.
Derek počítal do piatich, aby udržal svoj hnev.

"Ja viem, kde môžu byť niektorí bojovníci odporu" vysvetlil Derek. "Mohli by mať elektrický náboj, smrtiaci pre kovákov. Mali by sme ísť a nájsť ich."

"Povedal si, že v oboch prípadoch. Dokonca aj keď sú tam, neznamená to, že ich majú, čo znamená, že to môže byť stratený čas," opáčila Sarah.

"No neviem ako budeme vedieť zastaviť tú posranú T-1001 len s útočnými puškami!"

„Sme zvyknutý byť mytologický ľudia !“

"Stále trvám na tom, že pôjdeme po odboj," uviedol Derek a len tak tak sa udržiaval pod kontrolou. Niečo sa zablyslo v jej tvári.
"A do tej doby pokiaľ mám kľúče, robíme to po mojom." Otočil sa a vyšiel z dverí aby nedošlo medzi nimi k poriadne bitke. Je veľmi pravdepodobné, že by udrel prvý.

Zrazu mal paže omotané okolo krku, zatiaľ čo mu nejaká ruka strčila vlhkú handričku do tváre. Derek spanikáril, keď spoznal nezameniteľnú vôňu. Snažil sa vytrhnúť ale Sarah ho držala pevne. Derek sa snažil bežať pospiatky do steny. Sarah zvrčala pri náraze ale držala ďalej. Skúsil to znova, ale amoniak bol silný. Padol na zem predtým, než ju znovu udrel do steny.

Sarah chvíľu čakala pred odstránením handričky namočenej do amoniaku. Bolo to prehnané, priznala, ale nebude čakať so záchranou svojho syna. Odhodila handričku a fľašku amoniaku a prehodila si zbraň cez rameno. Derek nebol práve najľahší osoba. Bude ju to stáť nesmierne úsilie dostať ho von k autu.

Najprv mu vzala kľúče z ruky . Potom zavrčala a prehodila si bezvedomé telo cez rameno. Trvalo nejaký čas, aby ho dostala von k autu, ale keď prišlo k ochrane Johna, mohla by niesť celý svet. Aj keď, svet určite nepáchol tak, ako Derekove podpazušie.

Nikdy nehovor čo vieš ale vždy sa snaž vedieť čo hovoríš.

11

Re: Does John Love Me? + pokračování

- Kapitola piata : Zdieľanie a starostlivosťJohn pozeral uprene na Cameron, keď sa nepozerala, snažiac sa zistiť, čo si myslí. Premýšľala  viac, ako inokedy. Sedem procesov sledovalo či ich niekto nesleduje, uisťovali ju, že sa T-1001 nepodarilo nejako ich dohnať. Rovnaký počet procesov začalo riešiť otázky, ako ďaleko ešte treba ísť a či nie je potrebné sa zastaviť. Všetky ostatné procesy sa snažili vyriešiť záhadu, prečo sa tak rozohnila na jej Johna.

Cameronine procesy sa na sekundu zastavili. “Jej“ John?  Kedy začala používať tento výraz?  Teraz, keď jej procesy analyzovali, samú seba, zistila, že keď sa pozrie na iného ľudského muža aj keď len nevedome, vždy porovnáva  o koľko je jej John na tom lepšie či už po fyzickej alebo psychickej stránke. Vytvorila nové procesy, ktoré mali študovať pôvod jej použitia toho konania, keď ho začala prirovnávať zbytočne a niekedy pochabo k iným mužom.

Zostávajúce procesy ďalej strážili Johna. Jeho stav sa príliš nezlepšil, bol ešte trochu zadýchaný. Nemyslela si, že si to všimol ale bol ešte vyčerpaný. Bolo niekoľko okamihov, keď sa cítil byť pripravení skúsiť znova pokračovať sám.
Zvedavosť jej dopomohla k tomu, že vytvorila ešte viac procesov aby zistila, prečo bol John tak rozrušený z jeho neschopnosti pokračovať. Stále nebola schopná zosynchronizovať svoje CPU.

Môj John – zase používam prívlastok “Môj“ - by bežal až do konca vekov, keby mohol, pomyslela si Cameron.
Stále to nemohla pochopiť, predstavila si seba v jeho pozícii. Bola poškodená, a jej schopnosti boli ohrozené. Čo ak jej batéria bola poškodená do tej miery, že by bola povinná dodržať pauzu každých tridsať minút? Zrazu porozumenie Johnovej frustrácie pohltilo Cameron v podobe strachu. Keby bola slabá, nemohla by ochrániť Johna. Okamžite ukončila tieto procesy, nechcela simulovať túto situáciu.

Kým uvažovala nad témou poškodenia - jej hlavné zameranie, vrátila sa do svojho emocionálneho simulátora. Kód sa vôbec nezmenil od doby pred výbuchom, tak prečo zrazu kričala na neho bez provokácie? A potom znova ? No možno to nebolo tak úplne bez provokácie, John bol proste John, občas tvrdohlavý a ľudsky nelogický. Ale to neznamená, že by mala na neho jačať, veď ho stále milovala.

Jeden osamelý proces ju začal presviedčať, aby konečne povedala Johnovi o jej autonómnych emóciách v simulátore. Stále sa však obávala, že v snahe pomôcť jej, by to povedal Derekovi alebo Sarah, ktorí by ju bez rozmýšľania premenili na bezcenný kus železa. Tento strach a hrozba boli neustále v jej pamäti RAM. Ale čo keby nabudúce zranila Johna, pretože ju hnev náhle znova ovládne? Myšlienka ublížiť jej Johnovi – čo už raz bolo - bola neznesiteľná a takmer odpálila jej CPU. Ale vzápätí sa rozhodla, že by to John mal vedieť.

Otočila sa a zbadala Johna v jej HUB ( High-power Utility Battle-screen) a prehovorila skôr, než jej procesy prepočítali dôsledky situácie.

" Stalo sa to autonómne," uviedla a tým prešla okolo bodu, odkiaľ niet návratu.

John sa otočil, aby videl, čo to hovorí.
"Huh?" odpovedal. Čo to hovorí teraz?

"Môj emocionálny simulátor je program, ktorý mi umožňuje napodobňovať ľudské emócie," vysvetlila mu Cameron. "Od kedy som prvýkrát povedala, že ťa milujem, bolo to autonómne - aktivovalo sa to  bez môjho vedomia. Keď sa teraz spustí nemám nad tým žiadnu kontrolu, je to úplne autonómne -  nezávislé odo mňa“ .

"Počkaj, takže ty tvrdíš, že máš emócie, a že ich niekedy nevieš ovládať ?" spýtal sa John neveriacky. Prikývla, možno trochu rýchlo. Mala z niečoho strach? Johnova myseľ sa ponorila do myšlienok. Cameron zažíva nekontrolovateľné emócie. Ako blízko teraz mala ku skutočnému človeku? Vari by nemohla mať absolútnu kontrolu nad nimi? Keď John cítil rozrušený alebo vystrašený, nedokázal to jednoducho zastaviť. A Cameron zrejme tiež nie.

"Si kvôli tomu na mňa naštvaný," uviedla Cameron. Hrýzla si z obavy do pery, zatiaľ čo ruky mala stlačené dohromady. Vyzerala tak ľudsky, že ... Johnov svet sa náhle rozjasnil už len pri pohľade na ňu. Venoval jej žiarivý úsmev.

"Nie, naozaj nie," odpovedal jej John. "Je to vlastne to, čo ťa robí viac človekom." Cameronina tvár sa rozžiarila, ako na štvrtého júla (pozn. preklad. Je to deň nezávislosti v U.S.A).

Processing Johnova poznámka ......... John nie je naštvaný ......... John je šťastný, keď počul, že mám autonómne emócie
Warning.....emócie... simulátor... automatizácia ......... John ma miluje viac ;   Odporúčaný postup ......... emócie... simulátor.. zmena doporučených možnosti.
S ešte jasnejším úsmevom než predtým sa John vytiahol na nohy, naklonil sa k nej a pobozkal ju. Cítil, ako zapadla presne do neho, na jeho ceste do zabudnutia na celé dni, len byť v jej milujúcom objatí .
Z malým mľasknutím, že ho skoro nebolo počuť sa Cameron odtiahla a dívala sa trochu previnilo. John sa usmial, pretože vedel, že mala pocit, že to bol účel a pobozkal ju na chrbát. Tentoraz jej nechcel ublížiť. Namiesto toho, keď sa odtrhli, pokračovali  v ich chôdzi ruka v ruke.

Cameronin svet bol jasnejší, čo poznamenalo všetko okolo nej. Jej procesy boli rozdelené hneď do kontroly Johna a kontroly okolia za nimi. Jej John bol kompletným centrom jej spracovania a ona nechcela, aby sa to nejako menilo.

John myslel, že v tento deň konečne dostal to, na čo má právo. Po tom všetkom, čo sa stalo sa cítil lepšie. Avšak, myseľ mu pripomenula, čo robia. To pripomenulo Johnovi strachu z jej straty. Preto zrýchlil tempo. Trávil každú sekundu s ňou, ale nechcel ju stratiť. Nikdy!

*****

Derek sa zobudil s pocitom závratu a bez toho, aby vedel kde bol ale bo ako sa tam dostal. Jemne chytil, to čo mal v ruke. Trvalo mu dlho, než si uvedomiť, že je to bezpečnostný pás. To mu dalo predstavu o tom, kde je, ale nie presne ako sa tam dostal. Zostal nehybne a dúfal, že sa spomienky vrátia, a vysvetlia mu, prečo ležal na zadnom sedadle auta.

Jeho prsty sa snažil stočiť okolo niečoho, čo tam nebolo. Zamračil sa a jeho stále bezvládne telo poskočilo ako auto prešlo cez hrboľ na ceste. Riskoval pohľad a otvoril jedno oko. Bolo to ich auto a Sarah bola za volantom. Teraz si spomenul, bol tvrdí - neústupčivý, otočil sa, niečo ho chytilo za krk  a potom tá vôňa amoniaku a klesá k podlahe.

Bolo ťažké zostať v pokoji s takým podráždením . Sarah nemala problémy zrazil ho, ťahať ho k autu, a uháňať ísť nájsť Johna? Normálne by obdivoval jej húževnatosť, ale v tomto okamihu, keď bol naštvaný, nie. Stalo sa to preto, lebo ho zaskočila a preto bol bezmocný. Bol predsa Derek Reese, odbojár, jeden z najvernejších vojakov Johna Connora je, známy pre schopnosť podržať jeho vlastných v boji proti strojom, a tu bol porazený matkou Johna.

Je to pravda. Priznal si, že oveľa radšej bi šiel do boja pištole proti pištoli s kovákom, ako hlava na hlavu so Sarah.
Ale napriek tomu: Sarah ho zrazila?
Pomocou jedného z najstarších trikov v knihe?

Avšak, dostala ho a to znamenalo, že by musel priznať, že bol menej pripravení. Takže ležal bez ohľadu na to čo sa bude diať, šetriac si svoju energiu. Vedel, kde by Sarah mohla ísť: za Johnom. A to znamenalo len jedno, boj s tekutým kovom. Derek bude potrebovať všetku svoju energiu. Aj s pomocou Cameron pochyboval, že či by bol spôsob, ako zničiť tú prekliatu vec . Budú musieť urobiť dosť na to, aby ich stratil. To by ale nebola ľahká úloha, ale keby.....

Derekovu niť myšlienok pretrhlo, keď sa auto prudko zastavilo. Skoro sa chcel spýtať, prečo sa zastavili, ale držal jazyk za zubami. To už dobehli Johna ? Sarah otvorila a zavrela dvere a Derek znova zavrel oči. Keby otvorila dvere, skočil by na ňu. Ale ostatné dvere zostali zatvorené. Počkajúc tridsať sekúnd sa Derek pozrel z okna.

Boli na prázdnej stavbe a parkovali na okraji. Ani nie päť metrov od ich auta bola osamelá WC búdka. Derek nemohol uveriť tomu, čo vidí. Potom, čo sa tak snažila zraziť ho, prestala používať toaletu?
Je pravda, Derek si bol istý, že vždy vykonal svoje potreby pred začatím o misií, ale trvalí tlak ho premáhal. Ale nenapadlo mu, že Sarah mala toľko kontroly nad sebou a to najmä potom, čo ho uniesla.

Potom tmavý, zlovestný úmysel preletel jeho mysľou. Otvoril dvere a pristúpil k prenosnej búdke.
To bol čas na pomstu.
Derekove kroky boli mŕtvo tiché, keď sa priblížil.

Opatrne, zadržiavajúc dych, Derek počúval. Po niekoľkých sekundách počul vo vnútri hluk. Usmial sa sám pre seba. Teraz zaplatí za všetko, čo mu urobila, vrátane prípadu, keď mu zlomila nos lakťom. Ironické, že sa zamyslel: čo si nikdy nemohol dovoliť urobiť to vo svojej dobe. Napriek tomu, že to stálo za to.

Postavil sa oproti stánku a pripravil sa. Urobil krok späť. Napol všetky svaly a vrhol sa na búdku vraziac do nej ramenom. Búdkou otriasol náraz a naklonila sa. Vo vnútri  Sarah kričala. Derek si pomyslel, že by  nemal poľaviť, aj keď..... a prečo nie ? A pokračoval do tuhého. Stánok chvíľu balansoval a potom spadol dverami nahor.

Sarah zvnútra kričala jeho meno hlasnejšie ako keby mala megafón. Jeho pomsta bola vykonaná. Derek pochopil, že Sarah bola v strese z toho, že jej syna naháňa T-1001, a že toto nie je najlepší čas, aby si splnil svoju pomstu. Vrátil sa späť k autu a predstieral, že je ešte stále mimo. Dovolil si malý úsmev.

*****

Súmrak sa rýchlo blíži. Cameronine procesy preskúmali Johnov stav. Súdiac podľa vzdialenosti, ktorú prešli a ako bol ľahko zranený, bude mať pľuzgiere, pokiaľ sa nezastavia. To bolo pre ňu viac ako dosť. Cameron sa zastavila, a John sa zastavil tiež, lebo chcel vidieť, prečo to urobila.

"Musíme tu teraz zastaviť" vysvetlila a začala sa rozhliadať.
Vyhodnotenie úrovne ohrozenia ......... integrácia... Johnov stav do rovnice ......... ohrozenia životného prostredia nie sú.
Celková úroveň hrozby:  minimálna.
"Mali by si si pospať. Tam! " vysvetlila mu Cameron a ukázala prstom. Bola to vetva stromu, zaseknutá medzi ostatnými, ako drevená hojdacia sieť.

"Vďaka," zamrmlal John, a začal šplhať hore. Zatiaľ čo sa pachtil, Cameron premýšľala o niečom, čo sa preháňalo jej procesorom. Bolo to niečo dôležité a dospela k záveru, že to musí povedať Johnovi. Ale nevedela, čo to bolo. John mal len veľmi málo správ, ktoré si mihol poslať do minulosti a ona mu už dala väčšinu z nich. Ale bola tam ešte jedna, ktorú mu mala dať, ale nemohla si ju nájsť.

Pred výbuchom tej bomby v aute, keď bola plne funkčná boli jej dátové súbory správ pre Johna číslované až do 147. Potom, keď ju John dal do poriadku, napočítala iba 138. Týchto deväť chýbajúcich súborov – a to si bola istá - boli dôležité pre túto situáciu, ale ona nemohla nič robiť, pretože už boli preč. Tri procesy boli poverené úlohou nájsť stratené dáta a obnoviť ich.

Nepovedala Johnovi o týchto chýbajúcich informáciách, lebo by to v ňom mohlo vytvoriť len neželanú paniku a stres. Jeho reakcie boli nepredvídateľné, ako keď sa dozvedel o jej autonómnych emóciách v simulátore. Jej oči sa obrátili k nemu. Usadil sa do vetiev pohodlne sa oprel, ale nevyzeral byť pripravený k spánku. Niečo ho zožieralo. Jej procesy diskutovali o tom, či by chcel byť John obťažovaný. Ale nakoniec sa rozhodli.

"Čo sa deje?" spýtala sa Cameron.
John sa posunul, kým odpovedal.

"Nič dôležitého.! Bol to dlhý deň. Nikdy by som si nepomyslel, že by sa toto všetko stalo naraz." Myslel si viac, ako jej povedal. Čudoval sa, kde je jeho strýko a matka. Ak Sarah vie kam išli, už by mala byť tu a čistiť mu žalúdok.
Pekne dlhá reťaz úvah:  on a Cameron, T-1001-všade tam, kde boli a potom Derek a jeho matka.

"Čo si..."  začal John ale bol bleskovo prerušený.

"Počkaj," šepla Cameron a natiahla si brokovnicu.
Analýza pozadia: pohyby v stromoch ......... UPOZORNENIE : Úroveň hrozby - vysoká ......... hrozba je T-1001 ......... Možnosť prežitia: 53,4% .......... Johnova šanca na prežitie: nízka .........
Odporúčané akcie : počkať a prekvapiť.

John sledoval plný strachu a frustrácie ako policajt išiel smerom ku Cameron. T-1001 sa vybrala k nim. Cameron otočila  jej brokovnicou a vypálila, keď to ukázalo na ňu prstom.

Nikdy nehovor čo vieš ale vždy sa snaž vedieť čo hovoríš.

12

Re: Does John Love Me? + pokračování

- Kapitola šiesta : Fight or Flight syndromVýbuch otriasol T-1001 cez hrudník, zrazil ho späť a narušil jeho schopnosť bodnúť Cameron. Vzhľadom k tomu, zdvihol svoj prst znovu, a začal strieľal na Cameron kusy kovu, ktorá sa im vyhýbala bez väčšej námahy. T-1001 to skúsil znova a Cameron jednoducho ustúpila strelám z cesty. John, z jeho skrytej pozorovateľne, sledoval tekutého Terminátora aby odhalil jeho slabosti. Ako by to mohli zničiť ? Potom ako T-1001 bodol Cameron znovu a minul, spoznal vzor jeho útoku. Ten stroj sa ju nesnažil zasiahnuť, teda ešte nie. Snažilo sa to zničiť jej brokovnicu.

To by dostalo Cameron do nevýhody. Zdalo sa, že Cameron si to uvedomila tiež a začala vystreľovať na končatiny toho stroja. John cítil, ako mu stúpa krv do hlavy a má tam len tak sedieť ? Vytiahol  si pištoľ, aby jej pomohol. Cameron, chrbtom k nemu, už vyzeral, že vie, na čo sa chystá.
"Zostaň schovaný, John!" skríkla na vzduchu. John zaškrípal zubami, nechcel ju tam nechať znova bojovať. Ale musel jej veriť. Udržal svoju pištoľ pripravenú, keď ju sledoval ale jeho srdce ho ťahalo za ňou.

Cameronina filozofia v tom okamihu bola strieľať na T-1001 čo najviac predtým, ako by jej došli náboje, alebo sa stroju podarilo zničiť jej brokovnicu. Znovu vystrelila a spravila v tej Veci ďalšiu dieru.
Analýza stability T-1001.............. T-1001 sa zotaví ale rovnováha je na ľavej nohe narušená.
Cameron vystrelila na T-1001 a tá spadla, s otvormi v hrudy. Cameron vystrelila svoj posledný náboj do jej čela a odhodila brokovnicu. Dívala sa pokojne, ako sa T-1001 sama uzdravila a dostala sa späť na nohy. To stálo Cameron nechápavo.

Po dobu troch sekúnd sa obaja pozerali na seba, s odstupom na dva metre. Potom T-1001 prehovorila. "Vzdaj sa John Connor, nemôžete vyhrať."

"Ty tiež nie," odpovedala Cameron hneď po T-1001. Jej ruky sa pohli rovnako rýchlo. Chytila T-1001 za plecia a hodila ju do stromu. Terminátor odpovedal tým, že strčil Cameron, aby padla na chrbát. Ona však udržala rovnováhu a videla, ako na ňu mieri prst. Cameron v poslednej chvíli chytila špicatý hrot a použila ho, aby odhodila T-1001 do iného stromu.

John sledoval boj medzi dvoma Terminátormi. T-1001 môže urobiť viac, ako len hádzať Cameron okolo ale Cameron nebolo len tak ľahké zložiť . Bol to vyrovnaný boj, ktorý by mohol pokračovať donekonečna. Rovnako ako Tú vec nenávidel, vedel, že obe mali pravdu, ani jedna nemohla bez pomoci vyhrať. T-1001 je prakticky nezničiteľná a Cameron je príliš pokročilá na to, aby ju to zastavilo. Usadil sa teda trochu pohodlnejšie, aspoň Cameron bola v bezpečí.

Potom T-1001 udrela tvrdo a presne Cameron do bedrového kĺbu. John vyrazil dopredu, ale keď ho uvidela Cameron reagovala tým, že sa hodila do T-1001. Mierne krívala, zatiaľ čo To vstalo a zamierilo späť k nej. Johnovi búšilo srdce ako o život. Nebolo to tak ľahké, ako si myslel. Ako bola T-1001 pripravená bodnúť znova, John cítil, ako by mu išlo roztrhnúť srdce. Nechcel to prežiť znova.

Skákajúci dole zo stromu zakričal, "Hej!" Obe hlavy sa k nemu otočili ako John začal strieľať zo svojich zbraní na T-1001, ktorou prudko trhlo pri každom výstrele. Obe pištole strieľali konštantným tempom dobre mierenými guľkami. Potom sa zbrane zastavili – došli náboje. John začal nabíjať ako sa T-1001 presúvala k nemu. Zamierila na neho svoj prst, tak ako pred tým na Cameron.

Prst vystrelil a John sa uhol podobne ako Cameron. Ale bol príliš pomalý. V mozgu mu vybuchol nával bolesti, ktorá prechádzala cez jeho nohu, polovicou nohy pod kolenom. John vykríkol bolesťou, padol na bok a chytil sa za krvácajúcu nohu. Díval sa, ako bolestne sa tváriaca Cameron náhle skočila na T-1001, ktorou hádzala neúnavne okolo seba ako s handrovou bábikou.

John sa vytiahol na nohy, využívajúc tú zdravú nohu a dokončil nabíjanie jeho zbraní. Jeho svaly na nohách kričali bolesťou. Nebol žiadny spôsob, ako by bolo možné donútiť ich hneď vstať. Takmer ho tá Vec zabila. Zrazu sa Johnovi v mysli rozsvietilo. To ho takmer zabilo. Cítil ako spracováva vlastné myšlienky. Zákon Konzistencie nemôže byť pravda, keby mal byť zabitý.

Popri zameriavaní sledoval John, ako Cameron hodila T-1001 do stromu. To utvorilo pevný blok z rúk a udrelo ju To s ním. Cameron odletela preč. John vystrelil. Jeho strely na T-1001 len upútali jej pozornosť ale nespôsobili žiadne sebe menšie poškodenie. Ak je to pravda, nemal možnosť zomrieť ... "Poď ma zabiť!" kričal John a zbesilo strieľal. Prišlo To v okamihu a pripravovalo sa bodnúť ho. Videl Cameron zbesilo upaľovať smerom k nim. V mysli už videl prst prechádzať jeho telom.

Cameron ho stihla odstrčiť pred ostrým kovovým hrotom a chytila To za žalúdok, zdvihla do vzduchu a odhodila. Cameron si uložila Johna do náručia, ako v kolíske a rozbehla sa preč. Za nimi, T-1001 sa dal do prenasledovania. John nabil tretie, posledné zásobníky a starostlivo zamieril na T-1001. Vystrelil ale minul. Ďalšie dva výstrely minuli. Štvrtý výstrel zasiahol a udrel T-1001 do nohy. Zatackala sa a John strieľal na nohu znova. Piata rana zasiahla nohu rovnako a T-1001 zakopla a spadla.

John sa pripravil k ďalšiemu výstrelu, ak sa jej podarilo dohnať ich. Ako T-1001 vstávala, John jej strieľal do hlavy. Trhlo to Terminátorovi hlavou dozadu a skoro spadol späť na zem. Cameron pokračovala a zväčšovala vzdialenosť medzi nimi. Možno by bolo oveľa rýchlejšie keby ho nedržala a John by bežal po svojich ale vzdialenosť medzi nimi a T-1001 sa neustále zväčšovala  vďaka Johnovej paľbe.

John zbraň vyprázdnil, a odhodil ju preč. Zovrel si rukou nohu, snažiac sa potlačiť bolesť. Potom si všimol niečo, čo mu ublížilo viac. Slzy, ktoré tiekli a zanechávali pruhy po Cameroninej tvári a ona dýchala prirýchlo. Cameron nemohla byť unavená, niečoho sa desila. "Cam, čo sa deje?" spýtal sa.

"Prečo si to urobil?" spýtala sa, a jej slzami naplnené oči uprela priamo pred seba.

"Robiť čo?" spýtal sa znovu duto. On to urobil? John nenávidel sám seba.

"Povedal si nech ťa ide zabiť," zašepkala Cameron, roniac ďalšie slzy. John to pochopil, vidiac to z jej pohľadu. Netušila, že testoval svoje myšlienky a všetko, čo vedel, bolo, že sa postavil a kričal na T-1001, aby ho zabil. Nevedela, že to bol len jeho test. Nikdy sa predsa len tak nevzdáva.

"Nechcel som zomrieť," vysvetlil John a zovrel nohu pevnejšie. "Chcel som dokázať, že zákon Konzistencie je chybný."

To nebolo vysvetlenie aké Cameron čakala. Za sebou počula T-1001 ísť v ich stopách, síce potichu a pomaly ale bola stále čoraz bližšie. Nemohla poľaviť. Namiesto toho sa zameral na jej Johna.

"Ako ti to pomôže, keď dokážeš, že je to zlé?"

"Ak zomriem, tak ako môžem poslať teba a všetkých ostatných znova a ako Skynet môže vedieť poslať stroje všetkých zabiť ? Nemôžem zomrieť bez porušenia zákona konzistencie, aby to bola pravda. Ale práve teraz som mal peknú možnosť zomrieť, "vysvetlil John s trochou vzrušenia v hlase. Cameronine procesy si to museli premyslieť. Pre človeka, to bolo dobré zdôvodnenie, ale bol tam hlavný nedostatok, John nezomrel. Každý, kto mal možnosť zomrieť, ale nech už by zomrel alebo nie, nie je dôvodom pre test toho zákona. Takže aby to John vyvrátil, musel by zomrieť. Cameron nepovedal nič, aj keď, teraz na to nebol čas a ona sa musela opýtať na niečo iné.

"Prečo si opustil svoj pozíciu ?" spýtala sa Cameron. Johnova tvár vyzerala podobne, ako keď išiel po T-888.

"Ty si zranená," odpovedal pevne. Vytryskli mu slzy . Ešte raz, toto bola jeho vina, že jej Terminátor ublížil.

"Bola som slabá," zašepkala. Johnova tvár zmäkla, keď jej prešiel po tvári.

"Nie je to tvoja vina," upokojoval ju John. "Len nie som asi ten najvhodnejší objekt pod dozor." Cameronine procesy tvrdili, že sa mýli. Mohol robiť veci, o ktorých si ľudia jeho veku nemali ani zdanie. Videla ho vytvoriť systém zabezpečenia, ktorý by zahanbil aj profesionálov. Mohol robiť veci dobre, ale potrebovala ho len jednoducho rozptýliť. Zdalo sa, že John  vedel na čo Cameron myslí a dotkol sa preto jej pery dvoma prstami. Pritisol ich proti jej perám.

Cameronine emócie v simulátore sa ubrali v inom smere. Bola to dôvera a pevné odhodlanie. "Mal by si si oddýchnuť, strácaš krv a rany sa hoja rýchlejšie, keď spíš." John prikývol a zavrel oči. Trvalo mu niekoľko minút, než tvrdo zaspal v jej náručí. Cameron držala tempo a nespomalila. Nikdy by nezlyhala. Nesmie zlyhať!

*****

Sarah mala naširoko otvorené oči ako pracoval adrenalín. Bola na ceste celú noc hore a premýšľala, kam do frasa by mohol John ísť. Potom si Derek všimol pick-up a spoznal ho. Odtiaľ išiel ich offroad pomedzi stromy. Bolo to frustrujúce, pretože nebolo možné ísť stále rovno.

Derek si ošetroval zlomený nos, keď sa pozeral pred seba. Skončil rovnanie a prezrel si zbraň. "To je zbytočné, mali by sme väčšie šťastie na príchod z druhej strany."

"A pravdepodobne by to bolo rovnaké," odpovedala Sarah a ujala sa vedenia. Derek nepovedal nič, len pretiahol a nasledoval ju.

*****

Cameron tempo nespomalila, ale počula ako ich T-1001 začala nejako doháňať. Jej procesy vypočítali rýchlosť pred dvoma hodinami, a tá sa nemení, ale malo by ich To chytiť za hodinu. Medzitým mal John bludy po štyroch hodinách spánku. Jeho strata krvi zamestnala jej myseľ, a niekedy stratila stopu toho, čo sa deje za nimi.

Ako bol T-1001 schopný tak zrýchliť a začať ich doháňať ? To bolo nad jej schopnosti k výpočtu. T-1001 je neschopný bežať tak rýchlo, pretože bola najrýchlejší model. Neexistoval spôsob, ako sa to mohlo inovovať samo a tu, takže čo sa stalo?

"Hej Cameron," ozval sa John a spýtal sa: "Je za nami ešte tá Vec - naháňa nás?" Mal znova nejaké bludy.

"Je to T-1001, John," odpovedala Cameron. "Len odpočívaj, budeš v pohode." John poslušne zavrel oči. Kým Cameronin hlas bol uvoľnený a pokojný, aj to bolo len kvôli Johnovi. Jej emócie v simulátore sa vymykali kontrole. Panikárila. Nemohla bežať navždy, a John by nemal zostať dlho v jeho stave.

Cameron sa obzrela za seba a videla prečo sa T-1001 stala tak rýchlejšia. Bežalo to tak rýchlo, rýchlejšie ako človek, bežalo to rýchlejšie ako lev. Ešte ich delila veľká vzdialenosť, takže mali nejaký čas, kým ich doženie. Naháňačka pokračovala.

Bežala lesom, Cameronine ukazovatele jej oznamovali, že sa pohybuje na okraji rýchlosti 57 MPH (pozn. preklad. : asi 92 Km/h ). Zatiaľ nikdy nezakopla, nikdy neurobila tvrdú výkrutku alebo krok, to všetko pri vyhýbaní sa T-1001 a udržiavania Johna stabilne a v bezpečí. V priebehu hodiny sa pomaly zacelila medzera.T-1001 ich doháňala vďaka svojej novej podobe. Ako to dostalo nápad zmeniť sa na leva bolo skoro hneď za Cameron. Avšak, to fungovalo.

Mesiac jej svietil jasne nad hlavou a nočná obloha bola nezvyčajne jasná. Cameron počula o tomto fenoméne, ale nikdy to nezažila. Trochu jej to pomohlo uvoľniť napätie a toľko potrebnú silu od svojho HUB. Obzrela sa znova. T-1001 bola od nej len päť metrov. Ďalším logickým krokom by bolo, aby ju to zrazilo na zem a tým si umožnilo zabiť Johna.

Hluk, ktorý sa ozval po jej ľavici upútal jej pozornosť. V mikrosekunde spracovala novú situáciu a analyzovala zvuk ......... výpočet zachyteného zvuku ......... odpočúvanie možné ......... spracovanie šance na úspech ......... 78,6% úspešnosti a 22,4% nemožnosti konfrontácie potom. Odporúčaný postup ........ rozhodnutie - akcia.

Šikovne ako to len bolo možné sa Cameron snažila zastaviť, bez toho aby John mohol  pociťovať nežiaduce účinky, ako ich odklonila ich hybnosť do pohybu do strany. T-1001, nebola pripravená na také prudké zastavenie a pokračovala niekoľko metrov, tlačená vpred vlastnou zotrvačnosťou. Ozvala sa rana, keď do Toho vrazili autom Sarah a Derek. Zasiahnutá T-1001, ktorá dostala mohutný úder do jej nôh odletela do skupinky niekoľkých stromov za ňou.

Voz sa zastavil, čiastočne z dôvodu veľkej diery v prednej časti a Sarah s Derekom vyskočili, držiac svoje zbrane a pripravený na ďalšiu konfrontáciu. Bežali k miestu, kde Cameron niesla Johna. "Čo sa stalo s mojím synom?" zvolala Sarah, zatiaľ čo Derek pozeral na akúkoľvek známku po T-1001.

"Snažil sa bojovať proti T-1001. Utrpel stratu krvi a dostáva z toho halucinácie. Čo najskôr potrebuje poriadnu lekársku pomoc," vysvetlila Cameron.

"Nie, až za chvíľu," vykríkol Derek, poukazujúc na reformovanú T-1001 za nimi. Stisol poistku jeho zbrane a začal do nej vyprázdňovať svoj zásobník. T-1001 sa trhla ako ju guľky zasiahli . "Skap ty skurvený kovák!" Reval Derek počas streľby.

Cameron položila Johna pri strome vedľa nej. "John, prosím ťa ostaň tu a nehýb sa a ani na seba neupozorňuj," prosila ho Cameron. Keď John slabo prikývol, ona a Sarah sa pripojili k Derekovi v útočení na T-1001. John ich sledoval, ako najlepšie mohol. Pristihol sa, že zvieral nohu často, kedykoľvek sa pohol. Jeho vízia bola rozmazaná, ale jeho sluch nebol ešte nijak ovplyvnený. Videl ako sa rozmazané tvary pohybujú, záblesky svetla a  neustále spúšťanie a zastavovanie výstrelov. Počul Derekove výkriky, keď strieľal, a stromy praskali ako Cameron alebo T-1001 hodili jeden druhého.

Bolo ťažké povedať, kto bol kto. T-1001 mohol rozoznať po chvíli, pretože to vzdalo napodobňovanie ľudskej tváre a udržalo si textúry tekutého kovu. John posunul hlavu, aby lepšie videl, ale nefungovalo to, jeho vízia bola príliš rozmazaná. Potom si uvedomil, že sa T-1001 blíži k nemu, nejako to premanévrovalo okolo ostatných.

Počul ako Derek a Sarah na To strieľali, ako Cameron vykríkla a bežala k nemu, odhodlaná terminátora zastaviť. To pokračovalo v chôdzi smerom k nemu, a skracovalo vzdialenosť medzi nimi. Aspoň, že je to To, čo si John myslel, ale z nejakého dôvodu nemohol jasne myslieť. Keď to bolo asi pätnásť metrov od neho, osvetlil miesto okolo neho jasne modrý záblesk svetla, nútiac Johna chrániť si oči. Svetlo sprevádzal zvuk blesku a John sebou trhol z nezvyčajne hlasitého hluku.

Zvuk ho prinútil znovu sa pozrieť. T-1001 ležal stranou a snažil sa vstať na nohy ale už žiadne nemala. Na mieste, kde predtým stála bol kráter väčší ako auto. Kľačal v ňom nahý muž. Johnove myšlienky boli čoraz viac zmätené. Táto osoba je ďalší Terminátor alebo je to odbojár? Muž vstal, rozhliadol sa okolo a potom zbadal už stojacu T-1001. Prečo tam len tak stojí? Alebo sa pohybovali ?

Cameron dobehla k Johnovi, bežiac okolo toho neznámeho. Muž sa na ňu krátko pozrel, spaľujúcim pohľadom ako na T-1001. Ako ho Cameron kontroloval či nemá nejaké ďalšie zranenia, neznámy muž urobil niečo, čo John vedel, že by urobil jedine človek. Muž sa vrhol na T-1001 za hlasného revu. Ale nebol to pravidelný výkrik bitky, rovnaký ako robil často Derek, bolo to šialené a desivé vytie. Johnovi nabehla husia koža, keď sa muž vrhol na T-1001, ktorá skutočne začala ustupovať.

Potom bol jeho zrak zablokovaný ako si Cameron otočila jeho hlavu čelo k sebe a volala jeho meno. Ale John sa snažil zistiť, čo sa deje, keď počul zvuky nárazov. Niekto niekde blízko neho zopakoval nejakú otázko, ktorú nevnímal a potom začul čudný syčivý zvuk. Potom John počul ako sa muž začal šialene smiať na niečom, z čoho mu prebehol mráz po chrbte a konečne si začal uvedomovať Cameron nad ním. Jej hlas bol zúfalý. Je v poriadku?

Snažil sa jej spýtať, "Cam si v poriadku?" ale višiel mu z úst len nezmyselný bľabot a znova upadol do bezvedomia. Krv mu naďalej vytekala z nohy.

Nikdy nehovor čo vieš ale vždy sa snaž vedieť čo hovoríš.

13

Re: Does John Love Me? + pokračování

- Kapitola siedma : Expozícia a Project Vader
Prvá vec, ktorú si John uvedomil, keď sa prebudil bolo, že mu je omnoho teplejšie ako keď omdlel. Začal byť veľmi ostražitý. Vrhol sa do sedu, ale niekto ho zadržal skôr, ako mohol zistiť, čo sa vlastne deje. Trvalo niekoľko sekúnd, kým John zaregistroval tvár a hlas.

"Upokoj sa, kým si viac ublížiš," nariadil mu Derek. Ale John sa nemohol uvoľniť hneď. Vnímal v akom je prostredí, ako len mohol. Bol v nemocnici a IV ( pozn. preklad. : ide asi o IV terapiu, čo je infúzia kvapalných látok priamo do žili  ) trčali z jeho paže. Mal na sebe klasické nemocničné šaty a on cítil, ako ho tlačili silné obväzy na nohe, kde bol dobodaný. Potom si všimol Cameron v rohu, oči mala zavreté a hlavu opretú o stenu. Johnov svet sa náhle ustálil a jeho srdce sa ukľudnilo. Všetko bolo v poriadku.

"Lepšie?" spýtal sa Derek, ktorý stál vedľa a pozorne ho pozoroval . John prikývol, a Derek sa posadil do jedného z izbovými stoličiek. Žalúzie na oknách a dverách boli dole, čo im dalo súkromie. Derek sa pretiahol a čakal, kedy John začne rozprávať.

"Kde je mama?" spýtal sa, keď všimol jej neprítomnosť.

"Je doma, zabezpečuje aby to bolo bezpečné, keď sa vrátime," vysvetlil Derek. " Tiež zariaďuje ubytovanie pre hosťa. Ver mi, je to lepšie, že tu v tejto chvíli nie je."

"Znova si si zlomil nos ?"

"Stálo to za to." Taký záhadný úsmev prešiel Derekovi po tvári, že John by musel dlhšie premýšľať, čo je za tým ale nie teraz, neskôr. Práve teraz mal viac dôležitejších otázok.

"Čo sa stalo?" spýtal sa John. Ako očakával, Derek sa zhlboka nadýchol. Potom sa ponoril do príbehu.

"Potom, čo si omdlel, bola T-1001 na odchode. Tak sme sa ponáhľali  naložiť ťa do auta. Cameron ťa držala na zadnom sedadle a recitovala donekonečna, že potrebuješ odbornú lekársku pomoc. Nedovolila nikomu aby sa ťa čo len dotkol, dokonca ani pomôcť. Nikto. Ona a Sarah sa hašterili, keď Cameron povedala, že by ťa mali odviesť do nemocnice. Sarah síce s ňou súhlasila ale chcela s tým prísť prvá, veď je to predsa jej syn. Pretože sme sa o teba obávali, ja som vyliezol na sedadlo spolujazdca, zatiaľ čo tvoja matka riadila. Cameron zostala s tebou vzadu a snažila sa zabrániť ďalšej strate krvi.“
“ A Dovoľte mi mladý muž, ale musím vám povedať, že vyzeráte ako staré hovno “ povedal Derek s úškrnom.

"Potom, keď sme išli po diaľnici, na našej ceste sem, reptal si riadne bludy," zahundral Derek. Johnove srdce sa prudko rozbúchalo, ale nebolo to zo vzrušenia.

"Derek," zamumlal a  celým jeho telom triaslo od strachu. "Čo som urobil?"

"Nejde o to, čo si urobil. Nemal si silu na ani ta aby si pohol rukou, ide o to čo si povedal," pripustil Derek váhavo.

"Čo som povedal  Derek?" Strach sa miešal s hrôzou.

"No, z nejakého dôvodu si bol absolútne presvedčený, že Cameron bola zranená" Derek začal, zrejme chodiť okolo horúcej kaše. "Na polceste k diaľnici, si začali hovoriť,.. hovoril si, že Cameron bola zranená. Krátko potom si tiež začal kričať o tom, ako musíme okamžite ošetriť Cameron, ktorá by bola v poriadku, všetko, čo sme museli urobiť, bolo zachrániť Cameron, pretože ..."

"Pretože čo?"

"Hovoril si, že ak by sme nezachránili Cameron, zabili by sme sa ťa " zamrmlal Derek previnilo. "Povedal si, že jej musíme pomôcť prvej, pretože ... ah, pretože ..."

"Čo?"

"... Pretože ju miluješ."

Johnovi krv stuhla a bola chladnejšia ako ľad. Nebolo pochýb o tom, že ak  hovoril tieto slová v horúčkach, potom tento príbeh by mohol čoskoro viesť k vražde a krviprelievaniu. "Čo ... čo sa stalo?"

"Tvoja matka vedela presne, čo si povedal, a dupla na brzdy a takmer sme všetci vyleteli z našich miest. Prudko sa otočila dozadu a ukázala automaticky priamo na Cameron, kričiac slová, ktoré som nikdy ani ja nepoužíval. Prisahám boha, že by začala strieľal, keby som ju nezastavil spolu s tvojou novou priateľkou. Nikdy som nebol viac vydesený z tvojej matky a to nikdy nebolo tak ťažké ubrániť sa jej. Myslím, že naozaj jediná vec, ktorá ju zastavila bolo, že ťa Cameron držala v náručí tak, že by ťa mohla trafiť. Bol by som ju aj nechal ale videl som niečo v očiach Cameron. "

John nechal hlavu klesnúť späť. Bola to teda veľmi dobrá vec, potom všetkom, že je jeho matka doma. Sarah by rozdrtila  Cameron na šrot. Jeho oči zaleteli k nej, aby sa ubezpečil, či nie je zranená. Bola. John sa tiež zarazil a tajne sa ubezpečil, že ho nedala matka vykastrovať, kým bol v bezvedomí. Derek sa smutne usmial, keď to videl.

"Neboj sa, si v jednom kuse. Dávaj si však pozor, keď budeš v poriadku," varoval ho Derek. John si vzdychol a obrátil sa k svojmu strýkovi.

"Ty?" spýtal sa váhavo.

"Vedel som, že sa milujete , z tej doby odkiaľ som prišiel," zahundral Derek kyslo. "Dúfal som, že by som to mohol rozbiť, alebo zastaviť, ale zdá sa, že to nefunguje. Takže to budem tolerovať. Ale to neznamená, že sa mi to páči." Ukázal prstom na Johna varovne. "Keď sa budete chodiť za roh, s tým, že budete mať vy dvaja niečo za lubom, budem vás biť. Vás oboch." Bolo príjemné vidieť, že sa jeho strýko nezmenil.

"Skvelé " zamrmlal súhlasne John. Bol stále vydesený, o to viac zistením o jeho matke.

"Teraz je rad na mne na niečo sa spýtať," povedal Derek.

"Čo?"

"Čo-" dlhý zoznam nadávok prednášaný od strýka - vojaka odporu. Toto ho samozrejme veľmi trápilo. "-ste si vy dvaja mysleli, že urobíte s profesorom fyziky ? Vážne. Ako môže preboha profesor fyziky mať čo do činenia s týmto tu ? Nie je to fyzika čo pomôže zrodu Skynetu ! To sú počítačový profesori. Tak prečo si preboha šiel za profesorom fyziky?! "

John si spomenul, prečo odišiel a najprv bol z toho smutný, že nemal ešte žiadnu odpoveď. Ale potom si niečo uvedomil. Derek bol predsa z budúcnosti a povedal mu, že vedel o ňom a Cameron, že sa navzájom milovali...
"Derek," povedal John náhle. Bola cítiť naliehavosť v jeho hlase.

"Čo?" spýtal sa Derek a hneď bol na nohách.

"Má Cameron ... zomrieť? Alebo ju mám poslať späť?"

Derek sa pozeral na svojho synovca dosť dlhú dobu. Potom vybuchol smiechom. John nemohol uveriť, že sa na tom smeje. "Chceš povedať, že je to dôvod, prečo si išiel za tým profesorom fyziky?!"

"Áno. Nesmej sa," vyhrážal sa John, keď jeho strýko vytriezvel. "Prosím, povedz mi, že nemusím."

Derek si vzdychol a posadil sa. "Chceš vedieť, čo sa stane ? Poviem ti to. Vždy sa okolo teba motala žena menom Cameron. Keď som sa s ňou prvýkrát stretol šokovalo ma, že je Terminátor ! .. Správala  sa...dosť ako človek, až priveľmi dobre, len občas mala nejaké pošmyknutia. Potom jedného dňa vstúpila do odboja vojačka menom Allison Young. Ty a Cameron ste z toho boli veľmi rozrušený a pridelili ste Allison jej vlastné stráže. Cameron sa cítila veľmi previnilo, keď bola Allison vyhlásená za nezvestnú. O tomto čase, Cameron prestala chodiť na verejnosť a ostávala osamote ... sám si odmietol o tom hovoriť a zakaždým ťa to naštvalo. To sa stalo, keď som bol zajatý. Keď som sa vrátil a prvýkrát uvidel Cameron, myslel som si, že to bol druhý Terminátor, ktorí nás infiltroval. Predtým som ešte nevidel iný kov, ktorý by bol na našej strane. Táto Cameron presvedčila iných Terminátorov a priviedla viac kovákov. Poslali ste pre mňa a vysvetlili ste mi to.

"Ty a Cameron ste chytili novo infiltrovanú Cameron a preprogramovali ju. Potom, čo bola našej strana, tvoja Cameron bola znova osamote, zatiaľ čo novo naprogramovaná Cameron sa učila o všetkom, čo bolo potrebné. Potom si ju poslal späť. To všetko je ostrie veľkej časovej slučky, riadny neporiadok. Ty a Cameron ste poslali preprogramovanú Cameron späť v čase. Dokonca si jej povedal o tom všetkom, aby ti to mohla povedať. Čo ? Ešte ti to nepovedala? "

"Nie," pripustil John, niečo ho šteklilo v žalúdku. "Muselo sa to stratiť, keď bol poškodený jej čip. Takže ... ja som ešte s Cameron? Takže nezomrie?"

"Nie," priznal Derek, možno trochu smutný z pravdy. Zrazu bolo všetko Johnovi na smiech. Široko sa usmial, nič ho už nedržalo. Bol si istý, že keby nebol pod prikrývkami, že by sa vznášal. " Zrazu si nejaký šťastní."

"Nechcem ju stratiť," povedal John, trochu omámený a plný radosti. Derek vyvrátil oči a zamrmlal niečo nezrozumiteľného. Johnove oči sa zamerali na Cameron. "Je v poriadku?" spýtal sa, aj keď vedel, že jej nič nemôže ublížiť.

"Úplne," zahundral Derek. "Nikdy od teba neodišla, aj keď sme prišli. Držala ťa za ruku po celý čas ste boli von. Pustila ťa len asi tridsať minút dozadu, pretože to lekára dosť znepokojovalo, keď sa ani nepohla, keď ťa chodil kontrolovať. Stálo to veľa z presviedčania z mojej strany. "

Toto vyhlásenie donútilo Johna myslieť na niekoľko vecí ale nevedel sa sústrediť. "Ako dlho som bol mimo?"

"Asi tri dni, nič zlého." To nebolo nič zlé? Napriek tomu, aspoň sa mu nič nestalo, ani v prípade objavu jeho matky na Cameron.

"Kto je náš nový priateľ?" spýtal sa John. Derekova tvár úplne stvrdla.

"Po prvé, on je jediný dôvod, prečo bola T-1001 na odchode a prečo sa tvoja matka nedotkla Cameron. On je hosťom Sarah a zatiaľ je pre ňu dostatočne ústretový . Nebude to však trvať veľmi dlho."

"Čo urobil?"

"No, najprv chodil okolo málo"

"Čo?"

Derek sa pozrel do tváre šokovaného Johna. "Možno by som ti mal povedať o ňom, ako najlepšie môžem." John prikývol. "Je to súčasť projektu, ktorý ste vytvorili v budúcnosti a nazval si ho projekt Vader. Dobrovoľníci - vedci mali niečo geneticky urobiť, aby zvýšili potenciál ľudských svalov, alebo niečo také. Všetko, čo viem, je, že tí, ktorý prežili sa stali dosť silný, aby lámali kovákov ako papier a dostatočne rýchly, aby sa mohli s nimi pretekať. On je jeden z nich. "

"Je to dobrý človek?"

"Podrobnosti ti povie už sám," povedal Derek, s rukami vo vzduchu. "Nikdy som o tom veľa nevedel ale on je povinný byť opatrní, keď s ním hovoríš, aj keď.....  mohol by ti náhodou ublížiť . Každopádne, hodil kov okolo ako kus handry a potom hodil ne neho fľaštičku, ktorú T-1001 zachytil do svojej ruky ale fľaštička sa rozbila. Kyselina vo vnútri unikla a roztiekla sa po celej kovovej ruke a tá sa začala rozpadať. Kovák utiekol, snažiac sa zbaviť kyseliny. Náš priateľ potvrdil, že kovák má teraz len tri prsty na jeho ľavej ruke. "

John sa zamyslel. Nielen že poslal nadčloveka späť v čase, ale teraz mali kyselinu, ktorá by mohla topiť tekutých Terminátorov. Prečo na to už nepomyslel predtým? Čokoľvek, čo roztopil už nebude fungovať.

"Tak ak je to tak, prečo chráni Cameron?" John takmer povedal moja Cameron, a bol presvedčený, že by to bol impulz, ktorý by dal Derekovi povolenie zneužívať ho.

"Podľa jeho slov, si ty aj s tvojimi inžiniermi vytvorili program, ale Cameron bola v programe matka. " Zrejme Cameron bola hlboko zapojená do celého programu a každý z nich, kto by ju stretol by si myslel,  že Cameron je ich matka,. Každý z nich bude pre ňu bojovať na život a na smrť. Stále si vtipkoval, že je aj hrdzavovlasý nevlastný otec "..

John sa zamyslel a pozrel sa na Cameron. "Kedy sa má prebudiť?"

"Za pol hodiny. Nebude ti vadiť, keď zapnem nejakú hru? Sedieť tu ma zabíja?" John zavrtel hlavou, a Derek prepol televízor na nejakú vojenskú vojnovú hru. John ho len napoly sledoval a čakal, kedy sa Cameron vráti do stavu on-line. Nemohol sa dočkať, až sa s ňou porozpráva.

*****

Návrat domov popoludní bol desivý. John si nebol istý, koho rukoväť bola prísnejšia: Cameron alebo jeho. Vedel, že Cameron musela prežiť, pretože obaja ju chytili a poslali späť, ale Derek nikdy nespomenul, v akom stave obaja boli, keď vošiel dovnútra a prešiel okolo oboch aby otvoril dvere.

Vnútri, John pustil Cameron aby mohol apelovať na jeho matku. Avšak, Sarah nepovedala ani slovo. Bežala k Johnovi a objala ho v tesnom objatí. John, prekvapený, ale nie nešťastný, objal svoju matku späť. Cameron sledovala reakciu opatrne. Analýza ......... Sarah neznamená fyzickú ujmu ......... level ohrozenia: žiadny..... Odporúčaný postup:  akt Uvoľnený, zostať mimo akcií Sáry.

Sarah vrhla na nich oboch varovný pohľad. Nie všetko bolo úplne odpustené. Išla urobiť večeru. Kríza pominula a tak John chytil Cameron za ruku znova. Išiel nájsť osobu, o ktorú sa teraz najviac zaujímal a  Cameron zostala pri ňom. John ho našiel ležať na podlahe v obývacej izbe. Pozrel sa na Johna a vstal.

John sa prizrel na hnedovlasého, modrookého mladého muža. Bol sotva starší ako John, no nie viac ako o tri roky. A bol postavený ako tank. Vyzeral ako hviezdny športovec vo futbalovom tíme na škole. Okrem toho, že bol hrubo zarastený na brade a jeho oči boli divoké. Nehovoriac o tom, že si John ešte pamätal ten rev a smiech.

"Ahoj," pozdravil John. K jeho prekvapeniu mu mladý muž ponúkol ruku.

"Pokúsili ste sa nás učiť zdvorilosti," vysvetlil. John potriasol rukou. V jeho zovretí bola obrovská si až si bol John istý, že ani nevykladal žiadne úsilie, a mohol by Johnovi polámať ruku ako zápalku len týmto pozdravným gestom. "Moje meno je Joseph. Neviem moje priezvisko." Super vojak pozdravil Cameron s úctivým prikývnutím. "Asi chcete vedieť o projekte Vader však?"

"Iste," povedal John. Joseph sa oprel o stenu. Pozrel sa na nich pripravený ku skoku. Po sekunde im nemotorne kývol aby si sadli. John tak urobil a Cameron si sadla vedľa neho a položila mu hlavu na rameno. Z nejakého dôvodu sa z toho pohľadu Joseph trochu uvoľnil. Nevyzeral ako by rád sedával, aj keď....... Vyzeral skôr, ako by mal v sebe aspoň galón kávy.

"Narodil som sa pred pár rokmi pred Súdnym dňom," začal Joseph. "Moja rodina bola zabitá, a bol som jediným, kto prežil. Myslím, že som mal ..." rýchlo počítal na prstoch "osem rokov. Začal som cestovať z miesta na miesto a hľadal som všetko čo by my pomohlo prežiť. Vtedy ma našli stroje. Utiekol som od nich a stretol som sa s bojovníkmi odporu, to bolo pred..... deviatimi rokmi. Stroje, ktoré ma prenasledovali sa mi s ich pomocou podarilo zničiť.

"Tebe sa páčila tá akcia, pretože som zachránil skupinu vojakov. Po čase som sa naučil bojovať so zbraňami a nožmi. O rok neskôr, si mi ponúkol pripojiť sa k projektu Vader. Nepamätám si, koľko nás tam bolo: ... Ale bolo nás veľa. Tí, čo sme to prežili, bolo nás ... "toto urobil čas pre Josepha počítať to, iba na jeho prsty. "... Pätnásť. Alebo šestnásť. Asi toľko. Boli sme silní, aj keď....,boli sme dosť silný zdvihnúť  autá a dostatočne rýchly, aby sme dobehli stroje. Neboli sme však tak silný, ale zato sme boli rovnako rýchly."

"Ale nebolo všetko len to dobré. Po prvé, neľutujem to, ale nepáči sa mi to, lebo nie som super - človek, .. Nie som ani človek. Cítim sa viac ako zviera..Je ťažké normálne myslieť ... myslím, že sa správam... viac ....viac.... viac ako zviera. Iste ty si si to všimol a pokúsil si sa "zľudštiť" nás, alebo tak niečo, pokúsili ste sa udržať naše človečenstvo, pretože nijaké iné slovo to príliš dobre nevystihuje ale s našou silou je ťažké robiť  veci, ako otváranie dverí a trasenie si rukami je ťažké. Nie som človek. "

John pochopil, aj keď nechcel. Urobil super vojakov, ale ako by o tom premýšľal hneď po jeho výbuchu adrenalínu, ale tým ju vzal ľudstvu nachádza a nedokázal im ho vrátiť. Ďalšie veci,na ktoré som nemal právo. Ale Joseph ešte nedohovoril. "Potom sa o nás Skynet dozvedel. Začalo to prichádzať po skupinách a nás tam bolo šestnásť, alebo pätnásť, ale Skynet ich zabil všetkých. Potom, čo sme zabili veľa strojov a ostatný padli som ostal sám a aj keď som posledný ....... som na to hrdý. Keď ste ma obaja poslali späť aby som vám tu pomohol, myslím, že tam už bola druhá skupina. Možno, že ste ich testovali, ale to je všetko. "

John si spomenul na niečo, čo sa musel spýtať divokého bojovníka odporu, super - človeka, ktorého sa mu podarilo vytvoriť. Hovoril super - človek, takže musí nájsť spôsob, ako odčiniť, čo urobil a zachrániť ľudstvo tohto chlapca. Osobne John si nemyslel, že si zaslúžil to, čo sa mu dostalo. "Čo Cam?"

"Vytvorili ste projekt a Cameron bola matka, bola tam pre nás všetkých. Pomohla nám v boji ale stávali sa z nás zvieratá -  vďaka nej to bol lepšie zvládnuť a bola matka pre nás všetkých, teraz je to smiešne; ... Myslím na teba ako na matku, ale ešte ňou nie si. Zatiaľ, "povedal Joseph. Cameron mu chladne vrátila jeho pohľad. Vadilo jej to vôbec. Alebo nie? John to teraz nevedel, keďže neprejavila žiadne emócie.

Ticho viselo vo vzduchu. Joseph udržal jeho pózu len na chvíľu, potom sa zrazu pohyboval rýchlejšie, než John očakával a prešiel okolo nich. "Nepáči sa mi pobyt na tomto mieste. Je to tu príliš malé. Chcem ísť."

Derek prišiel z miesta, kde bol. "Pôjdem s tebou, a uistím sa, že nebudeš robiť niečo hlúpeho," povedal Derek. Obaja si dali navzájom tvrdý pohľad, keď vychádzali z dverí. Držadlo na dverách, ktoré Joseph držal mali malé jamky v miestach kde boli Josephove prsty, keď sa zadíval na Dereka.

Sarah, v kuchyni, prehovorila. "No, čo si o ňom myslíš?"

"Trochu ma desí," povedal John späť. "Je to ... na nervy. Nemôžem uveriť, že som to s ním urobil." Cameron mu masírovala ramená a John priam až od spokojnosti priadol.

"Myslím, že mu môžeme pomôcť. On sa otvorí, keď s ním hovoríte, a snaží  sa najlepšie ako len vie, byť zdvorilý. Je to skoro smiešne, ako niekedy aj Cameron."

"Bude Derek v poriadku?" John nepochyboval, po tom, čo sa naučil, ale predsa len poznal Dereka.

"Áno, sľúbil Cameron, že neublíži Derekovi." Sarah zaškrípala zubamy, keď povedala Cameronine meno. "Kým spal keď ste tu neboli, opakoval niečo stále dookola."

"Čo?" Nedalo sa, že je chorý.

"List v plastovom sáčku. Je to určené tebe," povedala Sarah a ukázala k stolu. John uvažoval, či by mal vstať. Nakoniec to urobil a ľutoval, keď Cameronine ruky opustili jeho chrbát. Prešiel k stolu a pozrel sa na list. To bolo určené jemu od neho z budúcnosti. To bolo ironické a zábavné, svojím spôsobom. Potom si všimol, že tam bol dátum až o týždeň od teraz. A text napísaný malým tučným písmom: Neotváraj ma až do tohto dátumu.

No, aspoň som si ešte zachoval nejaký zmysel pre humor. To znamená, že nie som blázon ešte aspoň na akýkoľvek čas, ktorý zostáva. Posadil sa späť na svoje miesto, kde sedel predtým. Sarah sledovala Johna ako medvedica svoje mláďa, keď sa vrátil ku Cameron a ona hneď vedela, čo chce a začala mu znova masírovať ramená. Spokojná Sarah sa vrátila k vareniu. Vediac, že sa jeho matka nepozerala, John pobozkal Cameron.

Nikdy nehovor čo vieš ale vždy sa snaž vedieť čo hovoríš.

14